Geschiedenis
   

IN KOERDISCHE KRINGEN

IN KOERDISCHE KRINGEN

Journaliste Betsy Udink ontmoette de legendarische Koerdische leider Mulla Mustafa Barzani voor 't eerst in 1974, toen in de bergen van Noord-Irak. Sindsdien is ze de gebeurtenissen in het gebied dat omschreven staat als Koerdistan blijven volgen. Ze ontmoette inmiddels ook tal van andere Koerdische ... ... Lees meer

D-DAY, EEN HISTORISCHE REISGIDS

D-DAY, EEN HISTORISCHE REISGIDS

Tussen de stortvloed door aan boeken over WO I moet er ook wel plaats zijn voor eentje over een belangrijk aspect van WO II, moeten auteur en uitgever gedacht hebben. Toeristen die een vakantie in Normandië plannen zullen wellicht geïnteresseerd zijn in een goede historische reisgids over de gebeurt ... ... Lees meer

VAN BRUGGE NAAR LA PALMA

VAN BRUGGE NAAR LA PALMA

Een reis naar de Canarische eilanden is vandaag enkel een kwestie van een vliegticket boeken en enkele uren vliegen.  In de zestiende eeuw was deze trip een hele onderneming waaraan heel wat voorbereiding vooraf ging.  Een zaak beginnen in een ander land was al helemaal van een andere orde.  Net dit ... ... Lees meer

ZIJ WAADDEN TOT HUN ENKELS IN HET BLOED

ZIJ WAADDEN TOT HUN ENKELS IN HET BLOED

De titel is een citaat uit een van de talloze oorlogsgetuigenissen die dit boek bevat. De auteur verzamelde en bundelde 229 oorlogsverslagen van de hand van aanwezigen bij de strijd of anders zeer nabije getuigen. De hier gebundelde getuigenverslagen zijn heel uiteenlopend: soms verheerlijking van d ... ... Lees meer

MONASTERIUM HERKENRODE 2

MONASTERIUM HERKENRODE 2

De abdij van Herkenrode te Hasselt was in de middeleeuwen een van de rijkste en belangrijkste vrouwelijke cisterciënzerabdijen van de Lage Landen.  Het Studiecentrum Herkenrode heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt, een reeks publicaties over deze site uit te gev ... ... Lees meer

VERGETEN LINIES

VERGETEN LINIES

Om de uitvoering en de camouflage van de stellingen te controleren krijgt Leutnant Josef Zimmermann in januari 1918 opdracht om de Duitse verdedigingslinie in de provincie Antwerpen te fotograferen. Hiervoor vliegt hij over het noordelijk deel van de vesting Antwerpen, en van het fort van Schoten la ... ... Lees meer

ANTWERPSCHE REIZIGERS VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP HEDEN

ANTWERPSCHE REIZIGERS VAN DE VROEGSTE TIJDEN TOT OP HEDEN

Deze uitgave, nu enkel op cd-rom, dateert oorspronkelijk uit 1883. Dat is dan ook het jaartal dat in de titel moet begrepen worden als "heden". De auteur heeft aandacht voor een ganse resem Antwerpse reizigers die tussen de 15de eeuw en 1883 op ontdekking trokken, weliswaar niet altijd naar het ande ... ... Lees meer

EGYPTE

EGYPTE

De voorbije jaren, tot in 2011, was Alexander Weissink in Egypte werkzaam als correspondent voor enkele Nederlandse kranten. De jaren dat hij er was had hij geen enkele moeite om het opborrelend ongenoegen te noteren. Overal in de Egyptische maatschappij was er ontevredenheid, behalve dan bij de rij ... ... Lees meer

HET LEVEN VAN ALBERT

HET LEVEN VAN ALBERT

'Het leven van Albert' is het complete levensverhaal van ene Albert Tytgadt, een Antwerpenaar, neergeschreven door Louis Van Dievel. Het is een heel bijzonder verhaal van een dynamisch persoon die tijdens de Tweede Wereldoorlog verschillende malen in de gevangenis terecht komt en zelfs een jarenlang ... ... Lees meer

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

Doorheen de geschiedenis zijn vrouwen steeds achtergesteld geweest op mannen.  Pas de laatste decennia is er op het vlak van gelijkheid tussen de seksen een grote inhaalbeweging geweest.  Jan van den Berghe dook in deze trieste historie en legt in zijn werk heel wat heikele punten bloot waaraan de v ... ... Lees meer

BOETEDAGEN

BOETEDAGEN

Het echtpaar Michael G. Jacob en Daniela De Gregorio gaat schuil achter het pseudoniem Micheal Gregorio.  De schrijver (of eigenlijk: het schrijversduo) neemt de lezer mee naar het Pruisen van de 18e eeuw.  Binnen één week tijd vindt een volledig gezin de dood.  Allen vermoord.  Drie kinderen liggen ... ... Lees meer

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

1842 is het jaar waarin voor het eerst de kadastrale gegevens van de dorpen rondom Sint-Truiden worden afgerond in de ‘Tabel van klassificatie der grondeigendommen’.  Vanuit deze ‘droge’ gegevens breit de auteur en rijksarchivaris Rombout Nijssen een boeiend verhaal over het dagelijkse leven in ... ... Lees meer

SINT-TRUIDEN 1784

SINT-TRUIDEN 1784

Er verschijnen meer dan eens boeken waarvan de titel een vlag is die de lading (de inhoud) ruimschoots overstijgt, maar bij voorliggend boek hebben we te maken met het tegenovergestelde fenomeen: hier overtreft de inhoud ruimschoots de titel. De auteur biedt zoveel meer dan de titel van het boek oms ... ... Lees meer

BABYLON

BABYLON

Meestal kennen we Babylon slechts van de mythische verhalen daaromtrent. Je weet wel, de spraakverwarring bij de bouw van de toren van Babel en de wonderlijke hangende tuinen waarover de stad zou beschikt hebben. Met die hangende tuinen kreeg de stad bovendien een plaats op de lijst van de 7 klassie ... ... Lees meer

SINJORENSTADHUIS

SINJORENSTADHUIS

In dit boek neemt de auteur je mee doorheen het stadhuis en de geschiedenis van Antwerpen. Er blijft geen hoekje verborgen of onbesproken: Van Hecke verkent het historische gebouw van de kelders tot op het dak. Naast de beschrijving van de vele kunstwerken zoals glasramen, schilderijen, beeldhouwwer ... ... Lees meer