Godsdiensten
 

SPIRITUELE SYMBOLEN

SPIRITUELE SYMBOLEN

Zo ongeveer sinds zijn ontstaan moet de mens spirituele symbolen bedacht of gecreëerd hebben. Sommige ervan gaan al millenia mee, andere zijn van recentere datum. Sommige spirituele symbolen hebben wereldwijd een betekenis, zij het altijd dezelfde, andere hebben alleen maar betekenis voor kleinere g ... ... Lees meer

VAN ABRAHAM TOT JEZEBEL

VAN ABRAHAM TOT JEZEBEL

Moest de Bijbel letterlijk te nemen zijn, archeologen zouden er een schat aan wetenswaardigheden en aanwijzingen vinden. Het verhaal wordt moeilijker als je weet dat het Oude Testament, waar het hier om draait, geschreven (en herschreven) werd door verschillende personen en dat we niet eens duidelij ... ... Lees meer

MENSEN IN HUN WERELD

MENSEN IN HUN WERELD

De belangrijkste cultuurgebieden komen in negen hoofdstukken aan bod samen met de tradities, de waarden, de levenswijzen en de godsdiensten van meer dan 150 bevolkingsgroepen. Dit boek is een ontdekkingstocht zonder grenzen, samengesteld door antropologen en andere deskundigen die je meenemen op een ... ... Lees meer

HET IBRAHIM-COMITÉ

HET IBRAHIM-COMITÉ

Een beroepsmatig en religieus vreemd allegaartje zijn de belangrijkste personages uit deze spionageroman: een journalist van een advertentieblad die bliksemsnel gecatapulteerd wordt naar het hoogste niveau, een non die haar gelofte van kuisheid opzij zet voor hogere doelen, een monseigneur die de Va ... ... Lees meer

ISLAM IN HET DAGELIJKS LEVEN

ISLAM IN HET DAGELIJKS LEVEN

Het religieuze gedachtegoed van individuele personen bepaalt deels mede hun identiteit. De inhoud van de term moslim verschuift, volgens de auteur, steeds meer van een religieuze naar een etnische identiteit. Die verschuiving gebeurt zowel onder druk van de buitenwereld als door intern verzet tegen ... ... Lees meer

DE ISLAM IN CHINA

DE ISLAM IN CHINA

Je moet het toch maar doen: op niet meer zo jeugdige leeftijd je inschrijven aan een universiteit, daar aan een studie beginnen die talloze aspecten van China omvat en dan jaren later nog succesvol afstuderen ook. Tussendoor dan nog reisbegeleidster  blijven voor China en omliggende en tenslotte het ... ... Lees meer

POT MET GOUD

POT MET GOUD

Een "filosofische roman" zo omschrijft de auteur zijn boek, maar het is dan wel eentje waarin hij zelf de hoofdrol speelt en waarin bovendien ontzettend veel gereisd wordt in tijd en ruimte. De met goud gevulde pot waarover de schrijver het heeft staat symbool het moois dat de grote godsdiensten bel ... ... Lees meer

HET VIERDE BEEST

HET VIERDE BEEST

Het einde van de oudheid is geen saaie, dode periode waarin nauwelijks nieuwe ontwikkelingen waren, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Tom Holland bekijkt het eerder als een revolutionaire periode, waarin de denkpatronen van de mensen ingrijpend veranderden. In die periode ontstonden wereldrijken en ... ... Lees meer

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

De gebeurtenissen in het Midden Oosten wakkeren de belangstelling voor de geschiedenis van de regio weer aan. De jihad is slechts één aspect van die gebeurtenissen, maar wel een dat bijzonder veel aandacht krijgt. Om de geschiedenis van het Midden Oosten en de godsdienstoorlogen die daar woekeren be ... ... Lees meer

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

Voor wie niet zo thuis is in de Roomse wereld, toch even wijzen op de aanwezigheid van het koppelteken tussen oud en katholiek. Deze afscheuring van de katholieke kerk kreeg definitief haar beslag toen een aantal mensen in Nederland en in Duitstalige landen zich niet kon vinden in het dogma van de o ... ... Lees meer

DE VIJF RELIGIES VAN DE WERELD

DE VIJF RELIGIES VAN DE WERELD

In deze gecorrigeerde heruitgave uit 2003 stelt de auteur de "vijf grote religies van de wereld voor": hindoeïsme, boeddhisme, jodendom, christendom en islam. Of deze allemaal religies zijn in de letterlijke betekenis van het woord, daar valt over te discussiëren. Als het om aantallen gelovigen gaat ... ... Lees meer

ATLAS VAN DE REFORMATIE IN EUROPA

ATLAS VAN DE REFORMATIE IN EUROPA

De Reformatie is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in de Europese geschiedenis. Iets wat eenvoudig gezegd kan omschreven worden als een omvangrijk meningsverschil mondde uit in een resem gebeurtenissen die over meerdere eeuwen hun invloed lieten gelden. Eigenlijk laat de invloed ervan zich ... ... Lees meer