Oorlog
 
12

MEI 1940. BELGIË OP DE VLUCHT

MEI 1940. BELGIË OP DE VLUCHT

Bij herdenkingen van belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis worden er tal van boeken uitgegeven. In mei 2010 is het 70 jaar geleden dat het Duitse leger het neutrale België binnenviel.  Wat dit boek zo uniek maakt is dat naast de geschiedschrijvingen van de eerste maand van Wereldoorlog II de ... ... Lees meer

TONGEREN EN TONGENAREN IN OORLOGSTIJD

TONGEREN EN TONGENAREN IN OORLOGSTIJD

70 jaar na de Duitse inval in België worden er nog steeds boeken uitgebracht over de Tweede Wereldoorlog.  Onder impuls van het erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap heeft de Erfgoedcel Tongeren een twintigtal getuigen opgezocht om deze mondelinge geschiedenis vast te leggen voor het nageslach ... ... Lees meer

ALEXANDER DE GROTE

ALEXANDER DE GROTE

Een paar millenia na zijn heengaan wordt Alexander de Grote nog steeds beschouwd als een van de allergrootste veldheren en heersers uit de wereldgeschiedenis. Wat deze behoorlijke jonge kerel verwezenlijkte is zijn korte leven is bijna onvoorstelbaar. Vertrekkend van zijn machtsbasis in Macedonië ve ... ... Lees meer

INVAL EN OORLOG IN BELGIË: VAN LUIK TOT DEN YSER

INVAL EN OORLOG IN BELGIË: VAN LUIK TOT DEN YSER

Deze uitgave verhaalt de gebeurtenissen tussen de inval van de Duitsers op 4 augustus 1914 en de overstroming van de IJzervlakte. De auteur beschrijft gedetailleerd over hoe de oorlog talloze gemeenten ovespoelde en volgt de krijgsverrichtingen op de voet. De index toont hoe de auteur vaak straat pe ... ... Lees meer

OOGGETUIGENVERSLAGEN SLAG OM ARNHEM

OOGGETUIGENVERSLAGEN SLAG OM ARNHEM

"Arnhem" of "Ooggetuigenverslagen van de Slag om Arnhem" is al aan zijn vijfde druk toe en is een heruitgave van 1994: herzien, geactualiseerd en op sommige plaatsen verbeterd. Het werd geschreven door Martin Middlebrook onder de originele titel 'Arnhem 1944 - The Airborne Battle, 17-26 September'. ... ... Lees meer

D-DAY

D-DAY

Over D-Day of de landing in Normandië tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er al honderden boeken verschenen. Meestal zijn deze opgebouwd als een geschiedkundige opsomming van feiten. Met het boek van Beevor krijg je deze belangrijke fase in de Tweede Wereldoorlog onder de vorm van getuigenissen en e ... ... Lees meer

EEN TIJD VAN DUISTERNIS

EEN TIJD VAN DUISTERNIS

De auteur, Laurence Rees, heeft ontzettend veel televisieopnames gedaan met zowel slachtoffers als geweldenaars van de Tweede Wereldoorlog. Die opnames werden gedeeltelijk gebruikt voor documentaires en films. Toch bleven er nog veel getuigenissen ongebruikt. Nu dat die getuigen bijna allemaal al ov ... ... Lees meer

DE ONDERGANG VAN HET OUDE EUROPA

DE ONDERGANG VAN HET OUDE EUROPA

In de tweede helft van de 19de eeuw maken de drie dynastieën die de tronen bezetten van Duitsland, Groot-Brittannië en Rusland allemaal deel uit van één en dezelfde familie. Alle drie proberen ze een vooraanstaande rol te spelen op het politieke toneel. Aanvankelijk lukt dat nog, maar naarmate de ja ... ... Lees meer

OOGGETUIGEN VAN SOBIBOR

OOGGETUIGEN VAN SOBIBOR

Wees niet verlegen om te bevestigen dat je nog nooit van het kamp Sobibor hebt gehoord of gelezen. Het was tijdens de Tweede Wereldoorlog een vernietigingskamp met maar één doel, elke gevangene vermoorden via de gaskamer. Er zijn dan ook maar heel weinig overlevenden of getuigen van Sobibor. Toen er ... ... Lees meer

DE SLAG OM ARNHEM

DE SLAG OM ARNHEM

Om de belangrijke bruggen over de Rijn, de Maas en de Waal in handen te krijgen organiseerden de geallieerden in september 1944 de grootste luchtlandingsoperatie uit de Europese geschiedenis. Deze operatie "Market Garden" werd minitieus voorbereid, was van een enorme omvang, maar leverde toch niet h ... ... Lees meer

TERECHTGESTELD

TERECHTGESTELD

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden in Loppem, Oostakker en Rieme (Ertvelde) tientallen verzetsstrijders neergeknald door de Duitse troepen, al dan niet na een proces nauwelijks die naam waard. In het kader van zijn studie onderzocht de auteur de feiten die zich afspeelden op deze executieplaatsen ... ... Lees meer

GEVANGEN IN HET VEEN

GEVANGEN IN HET VEEN

Met de titel 'Gevangenen in het Veen' krijg je een prachtig boek over de geschiedenis van de Emslandkampen. Emsland is een Duitse regio grenzend aan de Nederlandse provincies Groningen en Drenthe. In die regio zijn er vanaf 1933 concentratiekampen opgericht, 15 om precies te zijn. Het zijn minder be ... ... Lees meer

MEI '40

MEI '40

De auteur -en velen voor hem- zoekt een verklaring voor de gemakkelijke wijze waarop de Duitse troepen in mei 1940 konden oprukken in België en Frankrijk. Ondanks de jarenlange verdedigingswerken, soms zelfs op plaatsen waar nooit slag geleverd werd, konden de aanvallers quasi moeiteloos oprukken. E ... ... Lees meer

NAPOLEONS NACHTMERRIE

NAPOLEONS NACHTMERRIE

In deze meer dan 400 bladzijden dikke turf verhaalt de auteur het indrukwekkend verloop van Napoleons veldtocht in Rusland. Het Franse leger telde bij vertrek niet minder dan 600.000 soldaten. Bij de dramatische terugtocht bleven er slechts 30.000 man over. Aan deze groteske veldtocht die de onderga ... ... Lees meer

DE MOOIE DAGEN VAN MIJN JEUGD

DE MOOIE DAGEN VAN MIJN JEUGD

Ana Novac heeft deze ironische titel aan haar dagboek gegeven dat ze schreef in Auschwitz, Plaszów, Wiesau, Kratzau en andere concentratiekampen waar ze geïnterneerd was in de jaren 1944-4945.  15 jaar was ze toen ze samen met haar broer en ouders werd gedeporteerd vanuit het voormalige vorstendomTr ... ... Lees meer