Geschiedenis
   

OPSTANDLAND

OPSTANDLAND

Afghanistan en Pakistan zijn nauwelijks uit het nieuws te branden; altijd zijn er wel ergens aanslagen of gevechten. Kasjmir komt maar zelden vooraan in het nieuws, de onenigheden daar worden niet altijd even bloedig uitgevochten. Wat deze landen en regio's wel gemeenschappelijk hebben is dat de wor ... ... Lees meer

KWETSBARE TALEN

KWETSBARE TALEN

Mensen overal ter wereld uiten zich op velerlei wijzen in vele duizenden verschillende talen. Enkele daarvan, als Engels, Spaans en Duits, duiken behalve als eerste taal, ook ontzettend vaak op als tweede of derde taal. In die mate dat ze ander talen zwaar beïnvloeden of zelfs verdringen. Talloze ta ... ... Lees meer

DE MARKANTEN

DE MARKANTEN

Het (her)ontdekken van de eigen Vlaamse geschiedenis met verrassende feiten, belangrijke figuren en opmerkelijke gebeurtenissen is de opzet van deze uitgave. Ze is een voortvloeisel en een compilatie van vijf jaargangen van de historische jaarkalender Roets van dezelfde uitgever, Davidsfonds. 'De ma ... ... Lees meer

BEKENTENISSEN VAN EEN KONINGIN

BEKENTENISSEN VAN EEN KONINGIN

De geschiedenis van Hendrik VIII en zijn vele vrouwen blijft integreren.  Dat blijkt ook uit het succes van Suzannh Dunn’s boeken.  Ze verhaalt op een boeiende manier over de historische koninginnen van deze ‘roodbaard’.  Katherine Howard is een minder bekende echtgenote.  Over deze jonge vrouw gaat ... ... Lees meer

ROMEINSE SPOREN

ROMEINSE SPOREN

Deze interessante uitgave is tegelijkertijd een degelijke kennismaking met talloze aspecten van de Romeinse geschiedenis als een beknopt naslagwerk over Romeinse vindplaatsen in de Benelux. De auteur geeft een up-to-date overzicht van de geschiedenis van die overheersers in onze contreien en aanslui ... ... Lees meer

MONNIK, BOER, SPION EN HOER

MONNIK, BOER, SPION EN HOER

Eén van de meest onderhoudende geschiedenisboeken die ik in 2014 gelezen heb!. Dát is mijn bevinding van voorliggend boek.  Ivan Ollevier verrast aangenaam met zijn kijk op de historie van Engeland. Toegegeven, dit is het eerste werk dat ik van deze journalist lees.  Maar het zal alleszins niet het ... ... Lees meer

ANTIHELDEN

ANTIHELDEN

Eerder zeldzaam waren/zijn de geschiedenisboeken die het dagelijks leven van de ‘gewone’ mensen beschrijven.  Dikwijls zijn er geen geschreven bronnen bewaard gebleven of zijn de archiefstukken nog niet ontsloten. Dankzij de trend naar de zoektocht van kronieken van soldaten of slachtoffers van ... ... Lees meer

HISTORISCHE SCHEURKALENDER

HISTORISCHE SCHEURKALENDER

Ben je geïnteresseerd in geschiedenis en hou je van korte verhalen? Dan is deze scheurkalender het ideale leesvoer voor jou.  Elke dag lees je een stukje over het verleden.  Zo lees je op 25 maart de volgende vraag: Hoe kwam de ridderorde in de veertiende eeuw aan zijn einde?  Het antwoord lees je o ... ... Lees meer

SCHILDERKUNST IN DE BOURGONDISCHE NEDERLANDEN

SCHILDERKUNST IN DE BOURGONDISCHE NEDERLANDEN

Voor Bernhard Ridderbos was het werk ‘Herfsttij der Middeleeuwen’ van Johan Huizinga uit 1919 hét inspiratieboek voor het voorliggende werk. Huizinga’s boek was een studie naar de schilderwerken van de gebroeders Van Eyck en hun volgers. Ridderbos ziet het ruimer en bespreekt werken van Hubert e ... ... Lees meer

DE LAGE LANDEN 1780-1980

DE LAGE LANDEN 1780-1980

In de loop der jaren mocht de auteur al flink wat edities van deze uitgave op zijn naam schrijven. De eerste dateert uit 1978; deze is de negende. De behandelde periode was behoorlijk woelig in beide landen, beslist ook in de periodes dat ze niet met elkaar verbonden waren. Eerder dan naar verschilp ... ... Lees meer

BELGIUM DAT IS NEDERLANDT

BELGIUM DAT IS NEDERLANDT

Doorheen de geschiedenis zijn België en Nederland dikwijls met elkaar verbonden geweest.  Deze unie was er goedschiks of kwaadschiks, voor korte of voor langere tijd.   Doorheen de tijd kregen deze gebieden heel wat verzamelnamen.  De synoniemen waren talrijk: Flandria, Vlaanderen, Nederlanden, Belg ... ... Lees meer

EEUWIG EGYPTE

EEUWIG EGYPTE

Natuurlijk is de geschiedenis van Egypte veel ruimer dan de enkele duizenden jaren voor onze tijdrekening die we in het lager en middelbaar onderwijs voorgeschoteld krijgen. Deze leerrijke uitgave hangt een beeld op van de complexe geschiedenis van dit land van de prehistorie tot de gebeurtenissen v ... ... Lees meer

JOSÉPHINE

JOSÉPHINE

In het zog van de talrijke boeken die over Napoleon verschijnen, in kader van de herdenking van 200 jaar Slag bij Waterloo, is er nu ook een werk over diens eerste vrouw, Joséphine. Marie-Josephe-Rose Tascher de la Pagerie was haar echte naam.  Maar Napoleon noemde haar Joséphine.  Het rustige le ... ... Lees meer

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

Vorige zomer verschenen in Het Belang van Limburg, voor de derde keer, stukjes uit de oorlogsdagboeken van Nicolaas Theelen.  Telkens, bij belangrijke herdenkingsmomenten, worden deze waardevolle getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog terug in de kijker gezet. Nicolaas Theelen was een drukker ... ... Lees meer

DE ONTLUISTERING VAN AMERIKA

DE ONTLUISTERING VAN AMERIKA

Iedereen die zelfs maar een beetje het nieuws volgt weet dat het huidige Amerika niet meer de natie is die beschouwd werd als wereldleider op sociaal, politiek en economisch vlak. Wat ons tegenwoordig bereikt zijn verhalen van armoede en ellende. Fabrieken die sluiten, steden en dorpen die leeglopen ... ... Lees meer