Geschiedenis
   

1914

1914

Tussen de vele boeken omtrent de Eerste Wereldoorlog is deze turf toch wel een uitschieter. En de oorlog is nog niet eens begonnen. De precieze oorzaak en de aanleiding tot een wereldwijd conflict als dit zijn moeilijk uit te klaren. De auteur vertelt met een stortvloed aan informatie hoe de politie ... ... Lees meer

GENT, DE KRACHT VAN EEN STAD

GENT, DE KRACHT VAN EEN STAD

De auteur begint het verhaal over zijn stad, het "Gentverhaal" zoals hij het noemt, bij de stichting ongeveer 14 eeuwen geleden. Aanvankelijk gaat quasi al zijn aandacht naar de ontwikkeling en de groei van de stad als dusdanig. Naarmate Gent belangrijker wordt verruimt Johan Van de Wiele zijn en on ... ... Lees meer

OORLOG & REVOLUTIE

OORLOG & REVOLUTIE

Via deze boeiende uitgave krijgt de lezer een breder inzicht in belangrijke gebeurtenissen zowel aan de vooravond als tijdens de Eerste Wereldoorlog in Rusland. Eerst bekijkt de auteur hoe het enorme Russische rijk in die oorlog terecht kwam. Vervolgens bekijkt Dominic Lieven deze oorlog vanuit Russ ... ... Lees meer

1177 VOOR CHRISTUS: HET EINDE VAN DE BESCHAVING

1177 VOOR CHRISTUS: HET EINDE VAN DE BESCHAVING

Wat is er dan zo bijzonder aan het jaar 1177 voor Christus dat het einde van de beschaving op de drempel staat? De auteur maakt met zijn lezers een lange reis door het gebied van de Middellandse Zee en ruime omgeving en concentreert zich daarbij op de periode van 3.000 tot 3.500 jaar geleden. Aan de ... ... Lees meer

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

De gebeurtenissen in het Midden Oosten wakkeren de belangstelling voor de geschiedenis van de regio weer aan. De jihad is slechts één aspect van die gebeurtenissen, maar wel een dat bijzonder veel aandacht krijgt. Om de geschiedenis van het Midden Oosten en de godsdienstoorlogen die daar woekeren be ... ... Lees meer

VUUR EN BESCHAVING

VUUR EN BESCHAVING

Oorspronkelijk verscheen deze uitgave in 1991. Verwacht dus niet meteen de meest recente resultaten van het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van vuur (en het verband met beschaving) in de loop van de geschiedenis. De auteur richt zich bovendien in belangrijke mate op de vermelding van "vu ... ... Lees meer

STERKE VERHALEN

STERKE VERHALEN

Wat gebeurt er allemaal met een "verhaal" (Faust, Assepoester, de Baron van Münchhausen, ...) wanneer  het opduikt, genoteerd wordt en vervolgens begint aan een lange tocht door de tijd, een tocht van aanpassingen, veranderingen in presentatie en vorm, etc... eer het bij achtereen volgende generatie ... ... Lees meer

LIVINA VAN EYCK, EEN VERBORGEN LEVEN.

LIVINA VAN EYCK, EEN VERBORGEN LEVEN.

Hoe zag het leven eruit in een 15-eeuws klooster?  Op welke manier vulden de zusters hun dagen in een kleine, van de buitenwereld afgesloten, gemeenschap?  De stad Maaseik geeft via het personage van Livina van Eyck, dochter van Jan Van Eyck,  een inkijk in het leven tussen (adellijke) begijnen. ... ... Lees meer

WE GAAN NAAR AMERIKA

WE GAAN NAAR AMERIKA

De opening van het Red Star Line Museum in september 2013 te Antwerpen was voor uitgeverij Lannoo een gedroomde gelegenheid om het boek ‘We gaan naar Amerika’ van Dirk Musschoot uit 2002 opnieuw uit te geven. Deze nieuwe uitgave is op de hoofdtekst na op geen enkele wijze te vergelijken met de voorh ... ... Lees meer

HASSELT GAAT DEN GROOTEN OORLOG TEGEMOET

HASSELT GAAT DEN GROOTEN OORLOG TEGEMOET

Honderd jaar geleden was het leven voor een Hasselaar heel verschillend met dat van de huidige bewoners. In dit kleine stadje leed de overgrote meerderheid van de mensen in de volksbuurten honger. Een brandweerkorps bestond nog niet en de politie was gehuisvest in de benedenverdieping van het stadhu ... ... Lees meer

PUBLIEK GEHEIM2

PUBLIEK GEHEIM2

Het is opvallend hoeveel ‘verborgen plekjes’ uit het recente verleden in de plooien van de geschiedenis vallen.  Er wordt niets over verteld in de geschiedenislessen in het onderwijs. Het wordt gewoonweg vergeten … Gelukkig is er ‘Publiek geheim’ die met deze tweede uitgave op zoek gaat naar de verb ... ... Lees meer

VOORBEELDIGE VERTELLINGEN (EN HUN VERSLUIERDE BETEKENIS)

VOORBEELDIGE VERTELLINGEN (EN HUN VERSLUIERDE BETEKENIS)

Misschien wel het interessantste deel van de inhoud van dit boek gaat schuil achter het gedeelte van de titel dat tussen haakjes staat. De auteur verzamelde tal mythes, sprookjes en andere verhalen uit de verbeeldingswereld van de bewoners van de meest noordelijke gebieden van de aarde. Ongeveer 45 ... ... Lees meer

DUISTER EUROPA

DUISTER EUROPA

Waar trek je als beginnend journalist naartoe in volle Koude Oorlog? Naar een brandhaard waar al tal van meer ervaren collega's zitten? Of toch maar naar een regio waar er op 't eerste zicht niet zodanig veel nieuws te rapen is? Met veel twijfels in zijn hoofd belandde Robert Kaplan zo in Roemenië. ... ... Lees meer

EUROPA, EEN GESCHIEDENIS VAN GRENSNATIES

EUROPA, EEN GESCHIEDENIS VAN GRENSNATIES

Europa beleeft turbulente tijden.  Er zijn de onderlinge meningsverschillen tussen de lidstaten én andere landen, de Brexit, de economische malaise, de vluchtelingencrisis. Elke dag word je ermee geconfronteerd via allerlei media. Hoe is dit allemaal kunnen gebeuren en wat zijn de achterliggend ... ... Lees meer

DE GROTE BERG

DE GROTE BERG

Onder Zichen en Zussen, beide in de gemeente Riemst, ligt de Grote Berg. Deze onderaardse mergelgroeve, de grootste van de gemeente, bestaat uit tientallen kleinere groeven die in de loop der tijden met elkaar verbonden werden. Voorliggende uitgave is het resultaat van veld- en opzoekingswerk uitgev ... ... Lees meer