Geschiedenis
   

VISÉ, TERRE DES GILDES

VISÉ, TERRE DES GILDES

Schuttersgilden vormen het hoofdthema van dit interessante boek. Hoe ontstonden ze, welke rol speelden ze in de loop der eeuwen, hoe evolueerden ze? Belangrijk aspect hierbij is de bewapening van die gilden en de ontwikkeling van hun wapens.Naast een algemene visie met betrekking tot gilden spitsen ... ... Lees meer

HET HASPENGOUWS KASTELENLANDSCHAP

HET HASPENGOUWS KASTELENLANDSCHAP

Vanuit een nieuwe en zelf ontwikkelde systematiek stelt Pierre Diriken de meer dan honderd (!) Haspengouwe kastelen voor.  Met behulp van een zelf ontwerpen bladwijzer, met daarop de typologie van de kasteelsites, leer je de voornaamste aspecten van de erfgoedsite kennen. De volgende typen kan je af ... ... Lees meer

EEN HUIS VOL

EEN HUIS VOL

We staan er nauwelijks bij stil maar alle gebruiksvoorwerpen, materialen en gewoontes die deel uitmaken van ons huiselijk leven hebben een historie, soms zelfs een eeuwenlange voorgeschiedenis. Na ‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’ waarin Bill Bryson vooral de wetenschappelijke kant behandeld ... ... Lees meer

LENINGRAD, TRAGEDIE VAN EEN BELEGERDE STAD 1941-1944

LENINGRAD, TRAGEDIE VAN EEN BELEGERDE STAD 1941-1944

Leningrad werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gedurende meer dan twee jaar belegerd door de Duitsers. De bevolking was hierop niet voorzien en leed al van de eerste maand honger. Honderdduizenden stierven van honger in Leningrad terwijl een nog groter aantal soldaten stierven aan de vijandelijke lin ... ... Lees meer

IN HET SPOOR VAN DE GROTE ONTDEKKERS

IN HET SPOOR VAN DE GROTE ONTDEKKERS

Na het schrijven van vier succesvolle reisklassiekers reisde Redmond O’Hanlon voor de vpro-serie “O’Hanlons Helden” zijn favoriete negentiende-eeuwse natuuronderzoekers en ontdekkingsreizigers achterna, zoals de paleontologen Marsh en Cope, de avonturier Percy Fawcett en de antropoloog Paul du Chail ... ... Lees meer

RAMPZALIGE VELDSLAGEN

RAMPZALIGE VELDSLAGEN

Met "Rampzalige veldslagen" krijg je telkens in een verslag van een tiental pagina's het verloop van een veldslag. Daarbij maakt de auteur, Julian Spilsbury, een analyse van wat er fout ging. Soms waren dit kleine zaken maar ook wel eens grove fouten, spijtig genoeg veelal voorspelbaar. Het is van e ... ... Lees meer

1939

1939

In de dagen die vooraf gingen aan de Duitse inval in 1939 werd hoog diplomatiek spel gespeeld, gepokerd en ook wel gestunteld dat het een lust was. Hoofdrolspelers waren de regeringsleiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, de respectieve ministers van Buitenlandse Zaken en de plaatselij ... ... Lees meer

HASSELT EXTRA MUROS

HASSELT EXTRA MUROS

Vanpaesschen’s bunderboek of kadastrale kaart ligt aan de basis van dit studieboek. In opdracht van de stad registreerde hij alle gronden die buiten de stadswallen lagen.  Elk perceel bevat een perceelnummer, de naam van de eigenaar, de aard en de oppervlakte. Het geheel is een verzameling van landb ... ... Lees meer

ALCOHOL TIJDENS DE NEGENTIENDE EEUW

ALCOHOL TIJDENS DE NEGENTIENDE EEUW

Geschiedenis gecombineerd met wetenschap is leuk!  Telkens je een boek leest over vervlogen jaren of eeuwen steek je er wat van op.  Zo weet ik eindelijk het antwoord op de volgende vraag: Waarom werd in de negentiende eeuw jenever dé nationale drank van België?  Het antwoord luidt: De jeneverstruik ... ... Lees meer

DE TAALGRENS

DE TAALGRENS

Bekeken door een hedendaagse bril is de Taalgrens een kwaal die al meerdere decennia de politieke gemoederen beroert en meer dan eens een regering in de problemen bracht, zo niet erger. Om een eigen mening te kunnen vormen is het belangrijk een goed beeld te hebben van de geschiedenis en de ontwikke ... ... Lees meer

NA DE OORLOG

NA DE OORLOG

Eerst de geschiedenis mee beleven of erover horen vertellen en later achtergrondinformatie lezen met een terugblik: de bouw en de val van de Muur, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, het einde van het fascisme in Spanje en Portugal, de gouden jaren zestig, mei '68, de vorming van de Europese instel ... ... Lees meer

ACHTER MOOIE GEVELS, WONEN OP LOKERSE HOFKES

ACHTER MOOIE GEVELS, WONEN OP LOKERSE HOFKES

Zelden of nooit pakken steden uit met de minder mooie kanten van hun verleden.  De stad Lokeren is hier een uitzondering op.  Zij durft uit te pakken met de weinig comfortabele woon- en leefomstandigheden van haar arme bewoners in het midden van de vorige eeuw.  De overgang van huisnijverheid in de ... ... Lees meer

MEESTER, MEESTER, MEESTER!

MEESTER, MEESTER, MEESTER!

Monumenten.  Zo noemt de schrijver, in zijn voorwoord, zijn meesters van de lagere school.  Voor elk van hen heeft hij een fijne attentie klaar.  Het is een eerbetoon aan hen en de mooie herinneringen… en een dankjewel voor de taalvaardigheden die deze schoolmeesters hem aanleerden.  Daarna volgt ee ... ... Lees meer

HASSELT KÈRREMES

HASSELT KÈRREMES

Vanaf Carnaval kermis, midden maart, tot Spalbeek kermis, begin oktober, is er steeds wel ergens kermis in de wijken en fusiegemeenten van Hasselt. 17 keer in het jaar is het feest.  17 keer is het ‘kérremes’ in Hasselt.  De allergrootste ervan is Hasselt kermis in september met soms wel 175 standpl ... ... Lees meer

ZOUTLEEUW IN DE MIDDELEEUWEN

ZOUTLEEUW IN DE MIDDELEEUWEN

Voorliggend boek behoort tot de reeks ‘Studies Stadsgeschiedenis’. En dat is een interessant initiatief. Omdat deze reeks Nederlandstalige boeken bevat die handelen over de geschiedenis van steden in de Lage Landen.  De stad zelf speelt telkens de hoofdrol in de uitgave mét aandacht voor de kop ... ... Lees meer