Geschiedenis
   

HET VIERDE BEEST

HET VIERDE BEEST

Het einde van de oudheid is geen saaie, dode periode waarin nauwelijks nieuwe ontwikkelingen waren, zoals wel eens gesuggereerd wordt. Tom Holland bekijkt het eerder als een revolutionaire periode, waarin de denkpatronen van de mensen ingrijpend veranderden. In die periode ontstonden wereldrijken en ... ... Lees meer

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

Talrijke Nederlandse steden hebben een geschiedenis, vaak een roerige, als vestingstad. In dit overzichtelijke werkje stelt de auter er 44 daarvan beknopt voor. De geschiedenis van de vesting wordt uit de doeken gedaan, vaak is er een historische kaart afgedrukt naast enkele hedendaagse foto's. Als ... ... Lees meer

ALLES OVER DE MONARCHIE

ALLES OVER DE MONARCHIE

Dit is wel een heel bijzonder boek over de monarchie van België. Geen roddelverhalen,  niet het zoveelste geschiedenisboek over het koningshuis en ook geen saai politiek werk over de rol van de monarch. Uit de titel of cover kan je het alvast niet opmaken maar het is een soort encyclopedie. Inderdaa ... ... Lees meer

VERHALEN VAN STAD EN STREEK

VERHALEN VAN STAD EN STREEK

Vele honderden sagen en legenden uit Nederland zijn hier gebundeld, netjes per provincie en vervolgens alfabetisch per dorp (met vermelding van de hoofdgemeente). Op zich biedt deze collectie al talloze uren heerlijk leesplezier, liefst ongestoord. Je ontmoet allerhande vreemde wezens en maakt kenni ... ... Lees meer

BEZETTE STAD

BEZETTE STAD

Begin januari 1948 overlijden in Tokio 12 medewerkers van een bank nadat een onbekende figuur hen opgedragen heeft een medicijn tegen dysenterie in te nemen. De onbekende verdwijnt met een pak geld. Op dat ogenblik is Tokio nog een door de Amerikanen bezette stad en die hebben zo hun eigen agenda. D ... ... Lees meer

DE IJSBALLON

DE IJSBALLON

Het belangrijkste thema van deze interessante historische schets is de ballonvaart die de Zweed Andreé in 1897 ondernam samen met twee andere avontuurlijk aangelegde ontdekkingsreizigers. Ze wilden absoluut de eersten zijn om met een ballon over de Noordpool te vliegen of daar eventueel te landen. H ... ... Lees meer

ZINGEND BRONS

ZINGEND BRONS

Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het ontstaan van de beiaard schreef Luc Rombouts, zelf ook beiaardier, een zeer interessant overzichtswerk van de geschiedenis en de evolutie van dit instrument. Rond het jaar 1500 groeide het idee om klokken aan te wenden als muziekinstrument. In het jaa ... ... Lees meer

MERLIJN

MERLIJN

Applaus voor hoe ontwerper en vormgever van binnen- en buitenwerk van deze uitgave aangepakt hebben. Het geheel oogt als een fraai middeleeuws kleinood, met uitgelezen afbeeldingen van allerhande aard, in overeenstemming met het fascinerende onderwerp. Merlijn is immers een figuur die nog steeds de ... ... Lees meer

LES VOYAGEURS BELGES DU XIIIE AU XVII SIÈCLES

LES VOYAGEURS BELGES DU XIIIE AU XVII SIÈCLES

Behoorlijk lang na de reizigers uit sommige andere regio's trokken ook die van het gebied van het huidige Vlaanderen op grote reizen en publiceerden daarover. In het begin van de 19de eeuw bundelde Jules de Saint-Genois, naar wie inmiddels een straat genoemd werd in Gentbrugge, deze verhalen. Dank z ... ... Lees meer

STRIJD OM DE STROOM

STRIJD OM DE STROOM

In dit overvloedig gedocumenteerd boek schetst auteur Eric Van Hooydonk de turbulente geschiedenis van de scheepvaart op de Schelde. Hij doet dit vanuit een breed internationaal, politiek, economisch en cultureel perspectief. Het boek komt juist op tijd voor de herdenking van 150 jaar afkoop van de ... ... Lees meer

DE ROETS

DE ROETS

Bij het begin van elk nieuw jaar worden we om de oren geslagen met talloze kalenders.  Af en toe zit er een witte raaf tussen zoals de historische weekkalender van het Davidsfonds.  Bij elke dag van het jaar vind je een kort en vlot verhaald historisch weetje.  Elke week wordt aangevuld met een leuk ... ... Lees meer

EMO'S REIS

EMO'S REIS

Op 9 november 1210 trok de Fries-Groningse abt Emo naar Rome om er te pleiten voor zijn abdij Bloemhof in het conflict met de bisschop van Munster. Ruim 8 maanden later was hij terug thuis. In de overgeleverde "Kroniek van het Bloemhof", de stichtingsgeschiedenis van de abdij, verhaalt hij beknopt o ... ... Lees meer

DE BAKERMAT VAN DE BEURS

DE BAKERMAT VAN DE BEURS

De VOC - Verenigde Oost-Indische Compagnie – zorgde voor een grote bedrijvigheid in de handel van het middeleeuwse Amsterdam.  Dit was de eerste maatschappij waar mensen konden intekenen op het oprichtingskapitaal.  Meer dan duizend mensen lieten zich registreren.  Het eerste en tijde ... ... Lees meer

EEN GESCHIEDENIS VAN BELGIË

EEN GESCHIEDENIS VAN BELGIË

Een boek over de geschiedenis van België, velen zouden er nog niet aan denken om het te lezen. Maar dit boek is wel heel bijzonder. De ondertitel geeft de doelgroep aan 'voor nieuwsgierige kinderen (en hun ouders)'. Na een tiental bladzijden zal je algauw merken dat het voor iedereen is vanaf 11 jaa ... ... Lees meer

GROOT VERHALENBOEK VAN MAASTRICHT

GROOT VERHALENBOEK VAN MAASTRICHT

Archieven kunnen een verrassend beeld weergeven van een stad.  Dit blijkt weer uit de sprokkels uit het archief van Maastricht.  Een schat aan informatie is te vinden in archieven van notarissen, akten van de Burgerlijke Stand en uittreksels van doopboeken.  Zij zijn een bron voor de sociale, econom ... ... Lees meer