Geschiedenis en erfgoed 

UITROEIEN DIE BEESTEN

UITROEIEN DIE BEESTEN

De brutale titel van dit werk is een zinsnede van Joseph Conrad in zijn boek "Heart of darkness", waarin de auteur, onder het mom van een schipper op een Belgische rivierboot in Afrika, kritiek levert op het kolonialistische gedrag en het imperialisme van de Europese mogendheden op dat continent. Co ... ... Lees meer

DE FRANSE REVOLUTIE 2

DE FRANSE REVOLUTIE 2

Het vervolg van het eerste boekdeel over de Franse Revolutie, van revolte tot republiek, start in het voorjaar 1793.  Het is de beginperiode van de Terreur.  Persvrijheid, kunst en cultuur worden aan banden gelegd. Stapje voor stapje, wet na wet wordt de vrijheid beknot.  Geslepen redenaars van het ... ... Lees meer

TWEEWIELERS

TWEEWIELERS

Sinds de voorloper van de fiets werd ontworpen in 1817 kende het tweewielige voertuig allerhande ontwikkelingen en toepassingen, maar ook taaie tegenstand. Het gebruik en de populariteit kende hoogtes en laagtes, maar lijkt nu weer onderweg naar een hoogtepunt. De opkomst van de elektrische versie, ... ... Lees meer

GEVLEUGELDE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

GEVLEUGELDE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

Geschiedenis kan je bekijken vanuit een enorm aantal invalshoeken. Neem nu de vogels; onvoorstelbaar wat die dieren klein en groot ons kunnen vertellen over het verleden. Het gaat dan niet alleen om botjes en beentjes die gevonden worden tijdens archeologische opgravingen; hoe de mens met hen omging ... ... Lees meer

FRANSE TIRANNIE

FRANSE TIRANNIE

Dit boek bevat de hertaling van ‘De Nieuwe Spiegel’.  De transcriptie van de oudst bewaarde editie kan je lezen op de website van het Instituut van de Nederlandse Taal www.ivdnt.org . De spelling lag nog niet vast in de 17e eeuw.  Dat merk je aan de verschillende spellingsvarianten.  Door deze origi ... ... Lees meer

DRIEDUIZEND JAAR NAVIGATIE OP DE STERREN

DRIEDUIZEND JAAR NAVIGATIE OP DE STERREN

Slechts enkele decennia geleden zochten vakantiegangers hun weg met de wegenkaart bij de hand. Nauwkeurig werden de richtingaanwijzers en de nummers van de wegen in het oog gehouden. Niet meer voor te stellen vandaag. GPS en toebehoren lijken wel onontbeerlijk om veilig ter bestemming en nadien weer ... ... Lees meer

GRENSVERKENNINGEN

GRENSVERKENNINGEN

Grenzen zijn er allerhande soorten en maten: tussen landen, steden, districten, polderbesturen, waterlinies, tussen eb en vloed en zelfs klokgrenzen. Die laatste geven aan tot waar klokkengelui van een bepaalde kerk of gemeenschap te horen is. Vaak gaat het om door de mens vastgelegde grenzen, maar ... ... Lees meer

BOEDAPEST TUSSEN OOST EN WEST

BOEDAPEST TUSSEN OOST EN WEST

Wie er al geweest is, zal het beamen: wat een stad! Uitgestrekt op beide oevers van de statige Donau, wachtend op bezoekers die haar schoonheid en sfeer bewonderen. Al moet gezegd dat de huidige machthebber, de zeer rechtse Viktor Orban, er niet meteen de man naar is om als sfeerschepper geboekstaaf ... ... Lees meer

OP ZOEK NAAR ROMEINSE WEGEN IN NEDERLAND EN BELGIË

OP ZOEK NAAR ROMEINSE WEGEN IN NEDERLAND EN BELGIË

De basis voor onze kennis van het Romeinse wegennet steunt in belangrijke mate op de zogenaamde Peutingerkaart uit de 13de eeuw. Deze zou een gekopieerd zijn van een oorspronkelijke Romeinse wegenkaart uit de tijd van keizer Augustus, die overleed in het jaar 14. Op deze bijzondere kaart staan niet ... ... Lees meer

DE RUSSISCHE KRIM

DE RUSSISCHE KRIM

De strijd om de Krim lijkt er welhaast een van alle tijden, niet louter sinds het begin van de eenentwintigste eeuw. Altijd al was er wel een heerser of een grootmacht die eraan dacht de Krim te bezitten. Dit grote schiereiland in de Zwarte Zee is dan ook niet zomaar een lapje grond; de oppervlakte ... ... Lees meer

DE FRANSE REVOLUTIE

DE FRANSE REVOLUTIE

François Robert, advocaat uit Gimnée, bij Luik in het huidige België, vertelt aan de lezer over de gebeurtenissen die geleid hebben tot de Franse Revolutie.  In ‘De Salle de 1792’, in Versailles, hangt op een prominente plaats, het portret van François Robert. Een revolutionair. Zomaar tussen de gro ... ... Lees meer

GROTE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

GROTE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE TAAL

Deze tweedelige bibliografie van het Nederlands beschrijft het traject van de moedertaal van Nederlanders en Vlamingen. Hoe ontstond de Nederlandse taal en op welke manier is ze tot ontwikkeling gekomen?  In welke maatschappij leefden onze Nederlands sprekende voorouders? Welke vernieuwingen heeft d ... ... Lees meer

1572 BURGEROORLOG IN DE NEDERLANDEN

1572 BURGEROORLOG IN DE NEDERLANDEN

Op 1 april verloor Alva zijn bri(e)l.  Met dit ezelsbruggetje onthouden we de datum van de Inname van Den Briel in Nederland. In de geschiedenisboeken van het Nederlands onderwijs werd het jaar 1572 gezien als het jaar 1.  Namelijk het ontstaan van het huidige Nederland. En dit door de strijd van de ... ... Lees meer

WERELDCRISIS

WERELDCRISIS

Vanaf de tweede helft van de zestiende eeuw tot diep in de zeventiende eeuw waren de temperaturen op aarde gemiddeld 1 à 2 graden lager dan voordien en later. Dit tijdsbestek wordt vaak omschreven als het meest ingrijpende deel van wat nu de "Kleine IJstijd" genoemd worden. Temperatuurdaling was gee ... ... Lees meer

MOED EN TEGENSPOED

MOED EN TEGENSPOED

Door onderzoek naar edelvrouwen in de Bourgondische tijd kreeg de schrijver nieuwe context en inzichten in de opgelegde bestuurbeperkingen van beroemde vrouwen.  Van het jaar 500 tot ongeveer 1200 waren adellijke mannen en vrouwen gelijkwaardige partners in het huwelijk. De gedeelde macht na een huw ... ... Lees meer