Geschiedenis en erfgoed 

ATLAS VAN DE HOMO SAPIENS

ATLAS VAN DE HOMO SAPIENS

Wetenschappelijke inzichten over de evolutie duiken op via allerlei vakgebieden. Interdisciplinaire resultaten vragen om samengevoegd te worden want de geïnteresseerde leek krijgt het steeds moeilijker om het overzicht over de evolutie van onze soort te behouden. DNA-onderzoek, taalkunde, geografie ... ... Lees meer

DE HERONTDEKKING VAN AMERIKA

DE HERONTDEKKING VAN AMERIKA

Wat we lezen, horen of zien over de geschiedenis van de Verenigde Staten berust vaak op de activiteiten van de toenmalige ontdekkers. Of moeten we ze (tijdelijke) bezetters noemen? Soms lijkt het of de mensen die er al woonden geen rol speelden in de geschiedenis toen de Spaanse, Engelse, Hollandse ... ... Lees meer

STORMRUITERS

STORMRUITERS

De Hunnen, Dzjenghis kahn, Attila, Timoer Lenk, ... het zijn allemaal namen die herinneren aan veroveringen, uitgestrekte rijken en grootse, vaak wreedaardige daden, maar verder is de kennis daaromtrent bij de meesten onder ons ten zeerste beperkt. Voormelde namen zijn slechts enkele van de talloze ... ... Lees meer

REFORMATIE IN DE LAGE LANDEN, 1500-1620

REFORMATIE IN DE LAGE LANDEN, 1500-1620

Dit boeiende werk bekijkt de geschiedenis van de 16de eeuw vanuit het oogpunt van de religie. Het belang -zeg maar de strijd- van de religie was toen zo veelomvattend dat ze ingrijpende staatkundige gevolgen had. In die turbulente 16de eeuw voltrok zich zowel een protestantse als een katholieke refo ... ... Lees meer

DE VIKING VANBINNEN

DE VIKING VANBINNEN

IJslanders noemen zich weleens "een literatuurvolk". Het aantal overgeleverde verhalen, legendes, sagen en aanverwante staat in een bijzondere verhouding tot het toch eerder beperkte aantal inwoners. Verhalen hielpen om de eigen identiteit te bewaren en zelfs te versterken. Die verhalen zijn niet pe ... ... Lees meer

DE GRAVEN VAN LOON

DE GRAVEN VAN LOON

De geschiedenis van Belgisch-Limburg staat voor een groot deel los van de andere Vlaamse provincies. Limburg behoorde tot het graafschap Loon dat later opging in het prinsbisdom Luik dat op haar beurt deel uitmaakte van het toenmalige Duitse Rijk.  Het was een neutrale regio.  De omliggende grootmac ... ... Lees meer

MEEUWIS LENARTZ OF BARTHOLOMEUS LEONARDI (1552-1628)?

MEEUWIS LENARTZ OF BARTHOLOMEUS LEONARDI (1552-1628)?

Hoe zou het, in de jaren 1600, in Dilsen, eraan toe gegaan zijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog? Om deze vraag te beantwoorden tracht de schrijver, Raymond Driessen, het leven van een Dilsenaar te reconstrueren evenals de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte. Meeuwis Lenartz oftewel Bartholom ... ... Lees meer

DE SCHEIDING DIE NIEMAND WILDE

DE SCHEIDING DIE NIEMAND WILDE

In de inleiding vertelt de schrijver meteen dat de grootste verantwoordelijke voor de scheiding tussen de Nederlanden koning Willem I is. Die door zijn autoritaire houding niet wilde tegemoetkomen aan de redelijke eisen voor een gelijke behandeling van de inwoners in het zuiden (België dus). Met dit ... ... Lees meer

ZO VEEL LEVEN VOOR DE DEUR

ZO VEEL LEVEN VOOR DE DEUR

In vele archieven ligt een schat aan informatie over de voorbije eeuwen.  Zo ook in het stadsarchief van Amsterdam.  Historicus Bob Pierik doorzocht de archieven van Amsterdam op zoek naar verhalen over het alledaagse leven.  Hij maakte hiervoor gebruik van notarisakten en processtukken van verschil ... ... Lees meer

VERDWENEN STEDEN

VERDWENEN STEDEN

Op zoek gaan naar, ontdekken en bewonderen van het verleden is een belangrijk doel voor tal van reizigers. Overal ter wereld ontdek je monumenten, ja zelfs resten van complete steden, die eeuwen tot duizenden jaren geleden opgericht werden door volkeren allerhande, die creatief bezig waren hun tijds ... ... Lees meer

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BABEL

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BABEL

De reis die de Chinese diplomaat Zhang Qian in het jaar 128 voor Christus maakte bracht hem vanuit zijn thuisland tot in Afghanistan. Deze tocht, op verzoek van de toenmalige keizer die bondgenoten zocht, wordt beschouwd als het begin van de historische Zijderoute. Zhang Qian stelde vast dat er toen ... ... Lees meer

OPSTAND IN DE NEDERLANDEN

OPSTAND IN DE NEDERLANDEN

Bij de Vrede van Münster (1648) -die we ons nog herinneren uit de lessen geschiedenis- werd de scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden officieel bezegeld.  De Zuidelijke Nederlanden bleven daarbij onder de heerschappij van de Habsburgers. Er was dan wel een grens tussen Noord en Zu ... ... Lees meer

REIS NAAR SURINAME

REIS NAAR SURINAME

In 1839 werd het boek ‘Voyage à Surinam’ uitgebracht.  Het bevatte 100 lithografieën van Pierre Jacques Benoits’ tekeningen. De uitgever van het kunstboek, in facsimile formaat, was het Brusselse kunstenaarssociëteit ‘Société des Beaux-Arts’. Nu, bijna twee eeuwen later, zorgt de uitgeverij Terra‑La ... ... Lees meer

DE HONDERDJARIGE OORLOG TEGEN PALESTINA

DE HONDERDJARIGE OORLOG TEGEN PALESTINA

Media allerhande zijn druk bezig met het opduikelen en verspreiden van informatie over de oorsprong van het conflict dat in de herfst van 2023 het wereldnieuws beheerst. Deze zeer informatieve uitgave verdient een vooraanstaande plaats in het aanbod over het Israëlisch-Palestijnse conflict dat einde ... ... Lees meer

DE INNAME VAN TIENEN 1635

DE INNAME VAN TIENEN 1635

Een gebeurtenis of een periode uit het verre verleden beschrijven, dat gebaseerd is op primair bronnenmateriaal, heeft altijd een streepje voor.  Het geeft blijk van doorzetting tot onderzoek en ernstige benadering van een thema.  De taak van een onderzoeker is om een verhaal zo objectief mogelijk t ... ... Lees meer