Geschiedenis en erfgoed 

ANTWERPEN, STAD VAN HANDEL

ANTWERPEN, STAD VAN HANDEL

Het eerste wat opvalt aan dit boek is … de achterflap. Verrassend genoeg bevat dit een dicht geplooide kaart van het oude stadscentrum van Antwerpen. Op deze kaart staan meer dan honderd locaties die in dit boek besproken worden, mét het betreffende paginanummer waar het onderwerp besproken wordt. V ... ... Lees meer

EEN GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN 100 VOORWERPEN

EEN GESCHIEDENIS VAN BELGIË IN 100 VOORWERPEN

Keuzestress. Dat moeten de meer dan negentig auteurs van dit boek gehad hebben bij de selectie van een object, dat volgens hen, kenmerkend is voor de geschiedenis van België. De auteurs bestaan uit een heel diverse groep van taalkundigen, kunsthistorici, archeologen, en historici. Hun gekozen object ... ... Lees meer

CARTE BLANCHE

CARTE BLANCHE

Gebeurtenissen uit de 18e eeuw zijn niet altijd even makkelijk om te reconstrueren. Documenten uit die tijd hebben de tand des tijds niet doorstaan, zijn verloren gegaan of bevinden zich in privébezit en/of worden niet ontsloten. Het verhaal over Ferraris, en de Ferrariskaart, is voornamelijk gebase ... ... Lees meer

HEKSENJACHT

HEKSENJACHT

Hoe was het zover kunnen komen? Die heksenvervolgingen van vrouwen én mannen in de zeventiende eeuw? Deze historische studie tracht hierop een antwoord te geven aan de hand van gelijkaardige fenomenen en paralellen in de westerse cultuur van het geloof in heksen en toverijen. Godsdienst versus heide ... ... Lees meer

ATLAS VAN DE HOMO SAPIENS

ATLAS VAN DE HOMO SAPIENS

Wetenschappelijke inzichten over de evolutie duiken op via allerlei vakgebieden. Interdisciplinaire resultaten vragen om samengevoegd te worden want de geïnteresseerde leek krijgt het steeds moeilijker om het overzicht over de evolutie van onze soort te behouden. DNA-onderzoek, taalkunde, geografie ... ... Lees meer

DE HERONTDEKKING VAN AMERIKA

DE HERONTDEKKING VAN AMERIKA

Wat we lezen, horen of zien over de geschiedenis van de Verenigde Staten berust vaak op de activiteiten van de toenmalige ontdekkers. Of moeten we ze (tijdelijke) bezetters noemen? Soms lijkt het of de mensen die er al woonden geen rol speelden in de geschiedenis toen de Spaanse, Engelse, Hollandse ... ... Lees meer

STORMRUITERS

STORMRUITERS

De Hunnen, Dzjenghis kahn, Attila, Timoer Lenk, ... het zijn allemaal namen die herinneren aan veroveringen, uitgestrekte rijken en grootse, vaak wreedaardige daden, maar verder is de kennis daaromtrent bij de meesten onder ons ten zeerste beperkt. Voormelde namen zijn slechts enkele van de talloze ... ... Lees meer

REFORMATIE IN DE LAGE LANDEN, 1500-1620

REFORMATIE IN DE LAGE LANDEN, 1500-1620

Dit boeiende werk bekijkt de geschiedenis van de 16de eeuw vanuit het oogpunt van de religie. Het belang -zeg maar de strijd- van de religie was toen zo veelomvattend dat ze ingrijpende staatkundige gevolgen had. In die turbulente 16de eeuw voltrok zich zowel een protestantse als een katholieke refo ... ... Lees meer

DE VIKING VANBINNEN

DE VIKING VANBINNEN

IJslanders noemen zich weleens "een literatuurvolk". Het aantal overgeleverde verhalen, legendes, sagen en aanverwante staat in een bijzondere verhouding tot het toch eerder beperkte aantal inwoners. Verhalen hielpen om de eigen identiteit te bewaren en zelfs te versterken. Die verhalen zijn niet pe ... ... Lees meer

DE GRAVEN VAN LOON

DE GRAVEN VAN LOON

De geschiedenis van Belgisch-Limburg staat voor een groot deel los van de andere Vlaamse provincies. Limburg behoorde tot het graafschap Loon dat later opging in het prinsbisdom Luik dat op haar beurt deel uitmaakte van het toenmalige Duitse Rijk.  Het was een neutrale regio.  De omliggende grootmac ... ... Lees meer

MEEUWIS LENARTZ OF BARTHOLOMEUS LEONARDI (1552-1628)?

MEEUWIS LENARTZ OF BARTHOLOMEUS LEONARDI (1552-1628)?

Hoe zou het, in de jaren 1600, in Dilsen, eraan toe gegaan zijn tijdens de Tachtigjarige Oorlog? Om deze vraag te beantwoorden tracht de schrijver, Raymond Driessen, het leven van een Dilsenaar te reconstrueren evenals de gemeenschap waarvan hij deel uitmaakte. Meeuwis Lenartz oftewel Bartholom ... ... Lees meer

DE SCHEIDING DIE NIEMAND WILDE

DE SCHEIDING DIE NIEMAND WILDE

In de inleiding vertelt de schrijver meteen dat de grootste verantwoordelijke voor de scheiding tussen de Nederlanden koning Willem I is. Die door zijn autoritaire houding niet wilde tegemoetkomen aan de redelijke eisen voor een gelijke behandeling van de inwoners in het zuiden (België dus). Met dit ... ... Lees meer

ZO VEEL LEVEN VOOR DE DEUR

ZO VEEL LEVEN VOOR DE DEUR

In vele archieven ligt een schat aan informatie over de voorbije eeuwen.  Zo ook in het stadsarchief van Amsterdam.  Historicus Bob Pierik doorzocht de archieven van Amsterdam op zoek naar verhalen over het alledaagse leven.  Hij maakte hiervoor gebruik van notarisakten en processtukken van verschil ... ... Lees meer

VERDWENEN STEDEN

VERDWENEN STEDEN

Op zoek gaan naar, ontdekken en bewonderen van het verleden is een belangrijk doel voor tal van reizigers. Overal ter wereld ontdek je monumenten, ja zelfs resten van complete steden, die eeuwen tot duizenden jaren geleden opgericht werden door volkeren allerhande, die creatief bezig waren hun tijds ... ... Lees meer

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BABEL

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR BABEL

De reis die de Chinese diplomaat Zhang Qian in het jaar 128 voor Christus maakte bracht hem vanuit zijn thuisland tot in Afghanistan. Deze tocht, op verzoek van de toenmalige keizer die bondgenoten zocht, wordt beschouwd als het begin van de historische Zijderoute. Zhang Qian stelde vast dat er toen ... ... Lees meer