Geschiedenis en erfgoed 

WIJ ZIJN MAÏS

WIJ ZIJN MAÏS

Zemfs al doe je geen maïskorrels in je slaatje, dan nog verorber je iedere dag wel wat van dat graangewas oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika. De oorsprong van maïs verweven in een netwerk van legendes, volksverhalen, foute veronderstellingen en wetenschap die nog steeds niet het definitieve a ... ... Lees meer

IN HAAR VOETSPOREN

IN HAAR VOETSPOREN

Voormoeders terugvinden in je eigen stamboom of familiegeschiedenis is niet onmogelijk.  Doordat de mannelijke lijn meestal de naamgever is van een kind moet je wat meer je best doen om de vrouwelijke lijn van je familie terug te vinden. Het is op zich niet zo moeilijk.  Of zoals Pipi Langkous het v ... ... Lees meer

KEIZER KAREL V

KEIZER KAREL V

Is dit een zoveelste bibliografie over Keizer Karel V? Ja, dat is het inderdaad. Maar wat voor één! Bij lezing stel je vast dat dit er niet één van de zovele is. De auteur van dit boek beschrijft het leven van Keizer Karel V (1500-1558) vanuit de persoon zelf.  Het is alsof je aan het bureau van de ... ... Lees meer

GROTE VERWACHTINGEN IN EUROPA 1999-2020

GROTE VERWACHTINGEN IN EUROPA 1999-2020

In het Noorse dorpje Kirkeness pikt Geert Mak de draad op waar een vorige boek van hem, ‘In Europa,’ eindigde.  De gemeenschap van dit grensdorp lijkt wel de vredesbarometer van Europa.  Veel van wat in Europa gebeurt lijkt zijn invloed te hebben op Kirkeness en het dichtbij zijnde Rusland. Hoe dit ... ... Lees meer

Tags: Geert Mak

ALEXANDRIË

ALEXANDRIË

Aan de hand van geschriften allerhande reconstrueert de auteur een flink deel van het leven van de man die bekend staat als Charles Masson. De man begin zijn carrière in Indië als soldaat in het Britse koloniale leger. Toeval, een avontuurlijke ingesteldheid en voortschrijdend inzicht brachten hem e ... ... Lees meer

HET LAM GODS

HET LAM GODS

Het aantal uitgaven omtrent "Het Lam Gods" moet stilaan ontelbaar zijn. En toch is het laatste woord nog lang niet gezegd. Dat toont ook deze veelvoudig geïllustreerde werkstuk aan. Talloze aspecten van het meesterwerk van de gebroeders Jan en Hubrecht Van Eyck komen in deze boeiende studie aan bod. ... ... Lees meer

OMRINGD DOOR WATER

OMRINGD DOOR WATER

Vooraleer deze geschiedschrijving van Nederlandse eilanden te kunnen aanvatten was het een stevige klus om "eiland" te definiëren. Immers, eilanden komen en gaan, de zee neemt en geeft, ze worden eventueel ingepolderd of compleet drooggelegd. In Nederland, waterbouwkundig land bij uitstek, gebeurt d ... ... Lees meer

KINDEREN VAN DE RENAISSANCE

KINDEREN VAN DE RENAISSANCE

Over de geschiedenis van de Habsburgers zijn al talloze boeken geschreven.  Maar niet eerder is er een naslagwerk uitgebracht over de kunst en de opvoeding aan het Habsburgse hof van 1480 tot 1530. En dit aan de hand van een reeks kinderportretten.  Het Kamerijkse Hof in Mechelen was een centrum van ... ... Lees meer

DE GOUDEN EEUW VAN DE ROMEINEN IN DE LAGE LANDEN

DE GOUDEN EEUW VAN DE ROMEINEN IN DE LAGE LANDEN

Door het slaan van een gouden munt kondigde keizer Hadrianus in het jaar 121 "een gouden eeuw" aan. Meteen liet de man zijn geliefkoosde transportmiddel voorrijden en vertrok naar de Lage Landen. Achteraf bleken zijn activiteiten ook wel een bloeiperiode aan te kondigen voor onze contreien en vooral ... ... Lees meer

BRUGGE IN 100 OBJECTEN

BRUGGE IN 100 OBJECTEN

“Eén vraag geeft vele antwoorden.”  Het zou zomaar de eerste zin van dit boek kunnen zijn. Een team van het Gruuthusemuseum in Brugge legde een vraag voor aan de vele erfgoedverenigingen van haar stad. De vraag luidde: “Welke objecten, die op het Brugs grondgebied bewaard worden, verbeelden volgens ... ... Lees meer

HET WERELDRIJK VAN HET TWEESTROMENLAND

HET WERELDRIJK VAN HET TWEESTROMENLAND

Toen de Perzen onder leiding van hun koning Xerxes in het jaar 480 voor Christus een aanval lanceerden op wat nu bekend staat als Griekenland, kwam dat niet zomaar uit de lucht vallen. De aanvallers kwamen uit het Midden-Oosten, een regio waar in de voorafgaande drie eeuwen drie grootmachten ontston ... ... Lees meer

SOLDAAT VAN NAPOLEON (1806-1915)

SOLDAAT VAN NAPOLEON (1806-1915)

Joseph Abbeel uit Loenhout, België, is één van de meer dan 500.000 soldaten die door Napoleon opgevorderd werden om Rusland te veroveren. Door Napoleon’s veroveringsdrang bestond zijn leger uit dienstplichtigen van verschillende veroverde gebieden zoals Italianen, Duitsers, Saksen, Pruisen, Polen, L ... ... Lees meer

MISSIE TURKIJE

MISSIE TURKIJE

De feiten over de volkerenmoord op de Armeniërs worden inmiddels steeds duidelijker voor het voetlicht gebracht. Een groot deel van de wereld beseft wie de schuldigen zijn; dat wordt hier niet opnieuw uitgespit. De auteur maakt een bijzonder uitvoerige en goed gestoffeerde studie van wat er in de pe ... ... Lees meer

DOGGERLAND

DOGGERLAND

Doggerland verdween zowat 8000 jaar geleden onder het water van wat nu de Noordzee is. Tot zowat een miljoen jaren voordien was dit een gebied waar planten, dieren en mensen leefden. Het gebied strekt zich min of meer uit tussen Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Nederland en onze kust. Uitein ... ... Lees meer

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

Ja, ook Leopold I had al koloniale dromen, maar zowel die in Cuba als in Guatemala en Guinee mislukten compleet, net als die van zijn dochter en schoonzoon in Mexico. Wat is dat toch met koningen en hun blijvende drang naar macht en rijkdom? Die koloniale poging van Leopold 8 in Cuba heeft op zijn m ... ... Lees meer