Geschiedenis en erfgoed 

DOGGERLAND

DOGGERLAND

Doggerland verdween zowat 8000 jaar geleden onder het water van wat nu de Noordzee is. Tot zowat een miljoen jaren voordien was dit een gebied waar planten, dieren en mensen leefden. Het gebied strekt zich min of meer uit tussen Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Nederland en onze kust. Uitein ... ... Lees meer

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

Ja, ook Leopold I had al koloniale dromen, maar zowel die in Cuba als in Guatemala en Guinee mislukten compleet, net als die van zijn dochter en schoonzoon in Mexico. Wat is dat toch met koningen en hun blijvende drang naar macht en rijkdom? Die koloniale poging van Leopold 8 in Cuba heeft op zijn m ... ... Lees meer

OUDENAARDSE WANDTAPIJTEN

OUDENAARDSE WANDTAPIJTEN

Helemaal terecht is Oudenaarde bijzonder trots op de prachtige wandtapijten die hier ooit gemaakt werden. Niet alleen beschikt de stad over een schitterende collectie van dergelijke tapijten, er wordt ook werk gemaakt van restauratie en dan zijn er nog het boeiende studiewerk en de publicaties, zoal ... ... Lees meer

DE VOLKSVERHUIZINGEN

DE VOLKSVERHUIZINGEN

De periode vanaf dat het Romeinse Rijk verbrokkelde en uiteenviel wordt vaak beschreven met termen als verval, chaos, barbarij, achteruitgang, ... Dat er toen ook licht, cultuur, vooruitgang, etc... wordt hier en daar gemakshalve onder de mat van de geschiedenis geveegd. Ja, de zogenaamde barbaren v ... ... Lees meer

VOORWERP VAN GESPREK - DE WERELD VAN BRUEGEL

VOORWERP VAN GESPREK - DE WERELD VAN BRUEGEL

De schilderijen van Bruegel waren in de zestiende eeuw ‘conversatiestukken’.  ‘Conversatiestukken’ waren bedoeld om te pronken en te tonen aan gasten.  Ze werden in vooraanstaande kringen gebruikt als gespreksonderwerp tijdens diners. Bruegel heeft op zijn schilderijen heel wat alledaags gebruiksvoo ... ... Lees meer

DE DUINEN DER GEFUSILLEERDEN

DE DUINEN DER GEFUSILLEERDEN

Een onderzoek van Valentin Jamart, weerstander in de Tweede Wereldoorlog, is één van de aanleidingen geweest om dit  boek te schrijven. Jamart ging op zoek naar de verzetslui en andere nazislachtoffers die begraven werden op het geheim kerkhof in Hechtel.  In samenwerking met de gemeenten Leopoldsbu ... ... Lees meer

OUD HOSPITAAL

OUD HOSPITAAL

Een fotoreportage van 40 jaar geleden kan nu nog boeiender zijn dan toen ze gemaakt werd.  In de begin jaren tachtig maakte Jos Molenaers, voor zijn eindexamen van fotograaf, een reportage over het dagelijks werk in het oud hospitaal van Tongeren.  Nu, veertig jaar later, is diezelfde reportage gebr ... ... Lees meer

DE KLUIS VAN VRIJHERN

DE KLUIS VAN VRIJHERN

In een mooie vallei, nabij een kleine woonkern, ligt de Kluis van Vrijhern.  De Kluis is vooral gekend bij wandelaars. Het is het vertrekpunt van een Verborgen Moois-wandelroute, van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. De meeste wandelaars en inwoners van Hoeselt hebben wel een grof idee v ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed

GEHEIM EN GEVAARLIJK

GEHEIM EN GEVAARLIJK

Sekten en genootschappen die zich afsloten van de maatschappij met het oog op de realisatie van eigen doelstellingen zijn er altijd geweest. De termen "geheim en gevaarlijk" in de ondertitel geven al aan dat de daarvoor gebruikte methodes vaak -maar niet altijd- onschuldig en vredelievend waren. De ... ... Lees meer

BYZANTIJNS EUROPA - EEN GESCHIEDENIS

BYZANTIJNS EUROPA - EEN GESCHIEDENIS

Eeuwenlang viel een behoorlijk part van Europa onder het gezag of de invloedssfeer van Byzantium, terwijl ook het figuren uit de gebieden van het voormalige (westelijke) Romeinse Rijk daar af en toe ook flink hun invloed lieten gelden, zoals bijvoorbeeld vooraanstaande Frankische afstammelingen en N ... ... Lees meer

DE VIKINGEN, EEN NIEUWE GESCHIEDENIS

DE VIKINGEN, EEN NIEUWE GESCHIEDENIS

Die Vikings, dat waren niet louter die woeste zeevaarders uit de geschiedenisboeken van de lagere school, die te vuur en en te zwaard met hun schepen binnendrongen in onze contreien en er roofden en moordden. Dit is slechts een enkel aspect geweest van hun bestaan. Niet alleen is hun geschiedenis ze ... ... Lees meer

DE VLIEGERENDE HOLLANDER

DE VLIEGERENDE HOLLANDER

Misschien trok jij ook ooit een vlieger in de lucht? Of die nu van papier of ander materiaal was; je deed dat als kind maar mogelijk ook als volwassene. Heel waarschijnlijk stond je er niet bij stil dat er bij die eenvoudige vliegers ook een lange geschiedenis hoort, bovendien vaak met symboliek all ... ... Lees meer

BOKRIJK: GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

BOKRIJK: GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

Tweeënzestig jaar geleden, op 12 april 1958, opende het museum van Bokrijk officieel haar deuren voor het publiek. In al die jaren heeft het openluchtmuseum heel wat bezoekers over de vloer gehad.  In het eerste seizoen ontving het meer dan 222.000 bezoekers, het drukst bezochte museum van België! E ... ... Lees meer

TORENS VAN BOEKEN

TORENS VAN BOEKEN

Zoals de imposante universiteitsbibliotheek in Gent is er geen tweede in onze contreien. Er is niet alleen de opvallende toren die een uitermate bijzonder stedelijk landmark is, maar mogelijk belangrijker nog is de geschiedenis van de instelling. Heb je je trouwens ooit al eens afgevraagd wanneer, w ... ... Lees meer

HET EXCELLENTE KOOKBOEK VAN CAROLUS BATTUS

HET EXCELLENTE KOOKBOEK VAN CAROLUS BATTUS

Carel Baten alias Carolus Battus was afkomstig van Gent.  Omwille van de godsdienstvervolgingen in de zestiende eeuw kwam de lutherse vluchteling, Carolus Battus, via Rostock, Frankrijk, Hamburg en Antwerpen in Dordrecht terecht.  In deze stad settelde hij zich als stadsgeneesheer met zijn gezin. He ... ... Lees meer