Geschiedenis
   

DE ROETS 2010

DE ROETS 2010

Het verleden zit vol met figuren die op een of ander vlak een belangrijke of vooraanstaande rol speelden. Week na week belicht deze kalender een dergelijk iemand aan de hand van een beknopte, vlot geschreven biografie. 52 maal per jaar (her)ontdek je iemand die om een of andere reden gewaardeerd wer ... ... Lees meer

DE LUSIADEN

DE LUSIADEN

In het derde kwart van de 16de eeuw schreef Luis de Camoes zijn heldenepos over de Portugese ontdekkingsreizigers, in eerste instantie Vasco da Gama. Zijn meesterwerk werd niet alleen het nationale heldendicht van zijn land, maar staat ook zeer hoog genoteerd in de wereldliteratuur.Voor het eerst is ... ... Lees meer

TROJE: STAD, HOMERUS, TURKIJE

TROJE: STAD, HOMERUS, TURKIJE

De geschiedenis van Troje en de latere zoektocht naar die stad zouden niet zo tot de verbeelding gesproken hebben mochten de prachtige teksten van Homerus er niet zijn geweest. Quasi iedereen is geboeid door de gebeurtenissen. Ook als is het soms maar oppervlakkig, Troje blijft hordes geïnteresseerd ... ... Lees meer

IN HET OOG VAN DE STORM

IN HET OOG VAN DE STORM

De bewijzen voor een aanstaande klimaatverandering zijn zo overdonderend dat er niet naast te kijken valt. Als er over de mogelijke gevolgen daarvan gesproken wordt beperkt het discours zich meestal tot overstromingen in laag gelegen gebieden en de mogelijke dijkverhogingen in regio's die tot de twi ... ... Lees meer

BERLIJN

BERLIJN

Sinds vijfentwintig jaar geleden de Berlijnse Muur neergehaald werd veranderde stad wezenlijk, zowel aan de vroegere Oostzijde als in het toenmalige Westen. De auteur is al jarenlang een bijzonder geïnteresseerd waarnemer van de ontwikkelingen in deze boeiende wereldstad. Natuurlijk heeft hij oog vo ... ... Lees meer

DE KRIM

DE KRIM

Er is nauwelijks een beter ogenblik denkbaar voor de publicatie van een boek over de Krim, nu dat de spanningen tussen Oekraïne en Rusland omtrent dit schiereiland in de Zwarte Zee zo hoog oplopen. Deze uitgave focust evenwel op het bijzonder rijke verleden van deze regio. Gebeurtenissen als de gedw ... ... Lees meer

AUGUSTUS 1914 - BELGIË OP DE VLUCHT

AUGUSTUS 1914 - BELGIË OP DE VLUCHT

Nadat Duitsland op 4 augustus 1914 België binnenvalt, en ook elders in Europa de strijd losbarst, wordt het leven van miljoenen mensen plots overhoop gegooid. Velen van hen krijgen te maken met ongehoorde brutaliteiten gaande van moedwillige brandstichting over verkrachting tot executie van burgers. ... ... Lees meer

AMSTERDAM

AMSTERDAM

Amsterdam is een van die steden waarbij de inspiratie voor boeken en andere schrijfsels nooit lijkt op te dragen. Niet alleen heeft de stad op vandaag zoveel te bieden, ze verandert inhoudelijk ook altijd, ze vibreert, ze maakt emoties los, ze zorgt voor stroming als het ware. Voorliggende turf ... ... Lees meer

PRAAGSE WINTER

PRAAGSE WINTER

Madeleine Albright speelde jarenlang een prominente diplomatieke en politieke rol in de Verenigde Staten, onder meer als minister van Buitenlandse Zaken (1997-2001) onder president Bill Clinton. Na haar pensionering was er tijd om terug te keren naar haar jeugd (geboren in 1937) en de politieke gebe ... ... Lees meer

IJZEREN GORDIJN

IJZEREN GORDIJN

Met steeds minder zijn ze, de mensen die het ontstaan van het IJzeren Gordijn meemaakten. En dat was dan nog in een tijdsgewricht waar de informatie veel minder overvloedig en veel trager stroomde dan vandaag. Hoog tijd dus om de "vorming" van dat ideologische gordijn uitvoerig te bestuderen en bij ... ... Lees meer

LAND! LAND!

LAND! LAND!

De kustwateren en aanpalende gebieden van de Noord-Atlantische driehoek, zeg maar het gebied liggend binnen de denkbeeldige driehoek tussen Groenland, Finland en Portugal, kennen een uitermate boeiende geschiedenis. Lukas De Vos ging er kijken en luisteren, verzamelde hopen historische informatie en ... ... Lees meer

TERSLUIKS

TERSLUIKS

Belgiê en Nederland zijn landen waar veel jenever geproduceerd én gedronken worden.  Wie houdt er niet van ‘een witteke’ of‘een drèpke’.  De regelgeving in beide landen was door de jaren heen erg verschillend én de legale drank was door de opgelegde belasting niet goedkoop.  Dat zijn redenen waarom ... ... Lees meer

NAPOLEON: VAN STRATEEG TOT KEIZER

NAPOLEON: VAN STRATEEG TOT KEIZER

Over het leven van Napoleon Bonaparte wist auteur Johan Op de Beeck zodanig veel interessante gegevens te verzamelen dat hij meteen een tweedelig levensverhaal kon reconstrueren, zonder dat het ook maar ergens minder boeiend wordt voor de lezer. De informatie over deze belangrijke historische figuur ... ... Lees meer

JERUZALEM, DE BIOGRAFIE

JERUZALEM, DE BIOGRAFIE

Om de indrukwekkende, eeuwenlange geschiedenis van een stad als Jeruzalem te omschrijven volstaan een handvol pagina's niet. En zelfs deze turf biedt de ruimte niet om al te zeer in detail te gaan. De auteur zorgt er steeds voor dat zijn lezers altijd het overzicht bewaren. De talloze uitgebreide vo ... ... Lees meer

OVERAL ADAM EN EVA

OVERAL ADAM EN EVA

Adam en Eva duiken op in ontzaglijk veel verhalen en staan afgebeeld op talloze wijzen op uiteenlopende ondergronden. In die verhalen en afbeeldingen duiken dan ook nog eens talloze varianten en aanvullingen van het paradijselijke verhaal op. Kortom, een uitgebreide collectie, waar meer dan een stud ... ... Lees meer