Geschiedenis en erfgoed   

ZOUTLEEUW IN DE MIDDELEEUWEN

ZOUTLEEUW IN DE MIDDELEEUWEN

Voorliggend boek behoort tot de reeks ‘Studies Stadsgeschiedenis’. En dat is een interessant initiatief. Omdat deze reeks Nederlandstalige boeken bevat die handelen over de geschiedenis van steden in de Lage Landen.  De stad zelf speelt telkens de hoofdrol in de uitgave mét aandacht voor de kop ... ... Lees meer

KASTEELDOMEINEN

KASTEELDOMEINEN

Net als op tal van andere plaatsen werden er eeuwenlang kastelen gebouwd in de zuidelijke Westhoek. Rijke lieden vermeiden er zich in hun prachtige gebouwen, omgeven door tuinen en ander groen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen de kastelen een andere bestemming. Velen dienden als hoofdkwartier v ... ... Lees meer

DE MENSEN VAN MEMBRUGGEN IN 14 -18

DE MENSEN VAN MEMBRUGGEN IN 14 -18

De Historische Kring van Membruggen heeft haar onderzoek naar de oorlog op het platteland, en meer specifiek Membruggen, samengebundeld in een zéér goede uitgave.  Ze zocht antwoorden op vragen als: Hoe was het in ons dorp in de tijd voor de oorlog? Hoe hebben de inwoners de Duitse bezetting bel ... ... Lees meer

DE GROOTE OORLOG 1914-1918 GROOT-NIEUWERKERKEN

DE GROOTE OORLOG 1914-1918 GROOT-NIEUWERKERKEN

Wat gebeurde er in Nieuwerkerken voor, tijdens en na WOI? Welke invloed had de oorlog op het dagelijks leven van deze dorpsgemeenschap?  Aan de hand van de notities van het gemeentebestuur en een plaatselijke onderwijzer tracht Luc Schepens, bestuurslid van de Heemkring Nieuwerkerken, een antwoo ... ... Lees meer

KAREL DE GROTE

KAREL DE GROTE

Carolus Magnus, Karl der Grosse, Charlemagne, dit zijn allen synoniemen van de in de buurt van Herstal geboren leider, Karel de Grote. Hij wordt beschouwd als de grondlegger, avant la lettre, van Europa én is als bekende geschiedenisfiguur nog steeds erg populair.  Dit merk je aan het groot aan ... ... Lees meer

RUSLAND, EEN GESCHIEDENIS

RUSLAND, EEN GESCHIEDENIS

Om het heden te begrijpen moet je ook het verleden kennen. Deze gedachte geldt wellicht nog meer dan elders in een land met een complexe vormingsgeschiedenis en structuur als Rusland. Men zegt weleens dat de Russische beer weer ontwaakt is, maar vooraleer je daarop verder redeneert is het interessan ... ... Lees meer

GESCHIEDENIS VAN DE WADDENEILANDEN

GESCHIEDENIS VAN DE WADDENEILANDEN

Enkele morzels grond vormen ze slechts in de uitgestrekte Noordzee, de Waddeneilanden. Hier en daar wat stroken vaste grond, onderhevig aan felle veranderingen in de loop der eeuwen, du nu zorgen voor houvast en leeftocht voor de bewoners, die op hun beurt talloze nieuwsgierige bezoekers mogen verwe ... ... Lees meer

MONASTERIUM HERKENRODE 4

MONASTERIUM HERKENRODE 4

Om op een efficiëntere manier belastingen te innen werden in de zestiende en zeventiende eeuw eigendommen in kaart gebracht.  Ook de abdij van Herkenrode te Hasselt maakte van dit hulpmiddel gebruik.  Hierdoor konden de cisterciënzers meer pachten en cijnzen heffen en innen. Peter Meysman heeft ... ... Lees meer

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

Erfgoed Haspengouw trekt de kar in het Limburgse Erfgoedlandschap. En die voortrekkersrol vervult ze al jaren.  Tal van activiteiten zoals de erfgoedjaarmarkt, erfgoedmomenten voor kinderen, vorming en diverse lezingen worden gestuurd door deze erfgoedcel.  Voorliggend boekje is het resultaat v ... ... Lees meer

ANTIHELDEN

ANTIHELDEN

Eerder zeldzaam waren/zijn de geschiedenisboeken die het dagelijks leven van de ‘gewone’ mensen beschrijven.  Dikwijls zijn er geen geschreven bronnen bewaard gebleven of zijn de archiefstukken nog niet ontsloten. Dankzij de trend naar de zoektocht van kronieken van soldaten of slachtoffers van ... ... Lees meer

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

‘Hasselt hoofdstad van de Smaak’ is de officiële slogan van Hasselt, provinciehoofdstad van Limburg.  Maar de slogan had net zo goed ‘Hasselt caféstad’ kunnen zijn.  Want nog geen eeuw geleden telde Hasselt meer van driehonderd (!) cafés.  Heel wat inwoners baatten hun café uit in de ‘beste’ kam ... ... Lees meer

JOSÉPHINE

JOSÉPHINE

In het zog van de talrijke boeken die over Napoleon verschijnen, in kader van de herdenking van 200 jaar Slag bij Waterloo, is er nu ook een werk over diens eerste vrouw, Joséphine. Marie-Josephe-Rose Tascher de la Pagerie was haar echte naam.  Maar Napoleon noemde haar Joséphine.  Het rustige le ... ... Lees meer

KWETSBARE TALEN

KWETSBARE TALEN

Mensen overal ter wereld uiten zich op velerlei wijzen in vele duizenden verschillende talen. Enkele daarvan, als Engels, Spaans en Duits, duiken behalve als eerste taal, ook ontzettend vaak op als tweede of derde taal. In die mate dat ze ander talen zwaar beïnvloeden of zelfs verdringen. Talloze ta ... ... Lees meer

ZACHT EN EERVOL

ZACHT EN EERVOL

Horatius schreef ooit dat het "zacht en eervol is om voor het vaderland te sterven". De miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (en oneindig veel andere oorlogen) dachten er beslist anders over. In zowat ieder boek dat over deze oorlog geschreven is, en dat zijn er bijzonder veel, ontmoet ... ... Lees meer

NEDERLAND MUSEUMLAND

NEDERLAND MUSEUMLAND

Twee jaar geleden werd de twintigste editie van “Nederland museumland” voorgesteld.  Nu ligt de hernieuwde uitgave in de boekhandel.  Nieuwigheden in deze gids zijn de tips voor bijzonder collecties/verzamelingen per provincie en het icoontje dat aangeeft of een museum geschikt is voor kinderen. ... ... Lees meer