Geschiedenis en erfgoed   

TORARICA, DE OUDE HOOFDSTAD VAN SURINAME

TORARICA, DE OUDE HOOFDSTAD VAN SURINAME

Nadat hij verhalen hoorde over Torarica, ooit de bescheiden hoofdstad van Suriname, besloot de auteur zelf op zoek te gaan naar de resten ervan. Midden de 17de eeuw stichtte de Engelsen deze plaats toen ze het land "veroverden". Niet zodanig veel later daagden de Hollanders op, namen het gebied over ... ... Lees meer

EEN STAD IN OMWENTELING

EEN STAD IN OMWENTELING

Elke geschiedenisliefhebber houdt ervan om nieuwe feitjes te ontdekken over de historie van zijn stad.  De Mechelaars onder deze liefhebbers zijn in de geval echte gelukzakken.  Zopas verscheen er dit boek over de belangrijkste kantelmomenten van hun stad. Het biedt een ruim beeld van de omwent ... ... Lees meer

HET JAAR 117

HET JAAR 117

Marcus Ulpius Trajanus en Publius Aelius Hadrianus waren de keizers die aan de macht waren in het jaar 117; de tweede volgde de eerstgenoemde op in dat scharnierjaar. Geen twee opeenvolgende rechtmatige  keizers ook die zo verschillend waren in opvattingen en aanpak bij het bestuur van hun reusachti ... ... Lees meer

HEKSEN, WAAN EN VERVOLGING

HEKSEN, WAAN EN VERVOLGING

Heksen zijn wellicht van alle tijden, alleen duidde men ze niet altijd met deze term aan. Vaak ging het om vrouwen die een bijzondere kennis of vaardigheid hadden; niet alleen over kruiden, maar bijvoorbeeld over zwangerschap (en de onderbreking daarvan) en bevalling. Het lijkt erop dat ze aanvankel ... ... Lees meer

DE NOORDSE MYTHEN

DE NOORDSE MYTHEN

Wanneer je naar Scandinavië reist kan het nuttig zijn vooraf even kennis te maken met de toch wel complexe mythologie van die regio. Allerhande figuren buitelen door elkaar, hebben elkaar lief, maken het elkaar moeilijk, doen goed of kwaad, proberen de mensen te adviseren, doen zich geheimzinnig voo ... ... Lees meer

GIDS VOOR DE HUNEBEDDEN IN DRENTHE EN GRONINGEN

GIDS VOOR DE HUNEBEDDEN IN DRENTHE EN GRONINGEN

De inhoud van deze interessante uitgave is toch wel omvattender dan de titel laat uitschijnen. Natuurlijk is er aandacht voor de 54 nog bestaande hunebedden in beide provincies. Maar absoluut even belangrijk is de achtergrond waartegen deze prehistorische monumenten beschreven worden. Niet alleen le ... ... Lees meer

VERDREVEN VOOR DE ATLANTIKWALL

VERDREVEN VOOR DE ATLANTIKWALL

Om onduidelijke redenen komt het Nederlandse gedeelte van de door de Duitsers tijdens WO 2 gebouwde Atlantikwall veel minder in beeld dan bijvoorbeeld het Belgische of Franse. Met deze interessante uitgave is voor veel geïnteresseerden een belangrijke hiaat in de oorlogsgeschiedenis weggewerkt. ... ... Lees meer

NOORMANNEN

NOORMANNEN

Over de Vikingen weten de lessen geschiedenis soms niet veel meer te melden dan algemeenheden als: woeste zeevaarders, veroveren van steden en dorpen langs de kust of langs rivieren landinwaarts, plunderen en weer wegwezen, snelle Vikingboten gekend als drakars, ... De historische werkelijkheid is t ... ... Lees meer

GIDS VAN JOODS ERFGOED IN NEDERLAND

GIDS VAN JOODS ERFGOED IN NEDERLAND

Als je de aard en het belang van de invloed van de Joodse gemeenschap in Nederland zou kunnen afwegen aan de hand van het nog steeds aanwezige erfgoed van die gemeenschap, dan is dat best indrukwekkend.  Mocht ik zo uit het blote hoofd een vergelijking maken met België, dan valt die best mager uit a ... ... Lees meer

HEILIGEN EN TRADITIES IN VLAANDEREN: LENTE & ZOMER

HEILIGEN EN TRADITIES IN VLAANDEREN: LENTE & ZOMER

De religieuze volkscultuur van Vlaanderen herken je in processies, bedevaarten en bloemenhuldes. Maar wanneer zijn deze tradities ontstaan?  Zijn ze van christelijke oorsprong of werden ze overgenomen van de Kelten of de Germanen? In dit boek gaan een aantal specialisten uit op wetenschappelijk ... ... Lees meer

PAX ROMANA

PAX ROMANA

Ook al ligt de opkomst van het Romeinse Rijk meer dan 2500 jaar achter ons, toch ogen de gebeurtenissen van die periode soms ontzettend tijdloos of zelfs hedendaags. Uit de massa aan informatie die beschikbaar is over de periode van het Romeinse Rijk weet de auteur een bijzonder boeiend relaas te di ... ... Lees meer

EEN PALEIS VOOR DE DODEN

EEN PALEIS VOOR DE DODEN

Voortschrijdend inzicht uitgaande van onophoudelijk wetenschappelijk onderzoek brengt ons af en toe een millimetertje dichter bij het antwoord op de raadsels die dolmens, menhirs en hunebedden omgeven. Vijf- tot zesduizend jaar geleden plaatste de mens de eerste van deze reusachtige steenblokken in ... ... Lees meer

MIRAKEL EN MONSTRANS

MIRAKEL EN MONSTRANS

Als je Vlaamse topstukken in huis hebt mag je daar best mee uitpakken. Eén zo’n topstuk is de 13de-eeuwse torenmonstrans van Hasselt. De Vlaamse Gemeenschap plaatste dit religieus erfgoedstuk in 2011 op de topstukkenlijst.  Hasselt mag fier zijn om de oudste gekende torenmonstrans ter wereld in ... ... Lees meer

VORSTEN: VAN PEPIJN TOT KAREL

VORSTEN: VAN PEPIJN TOT KAREL

Opdracht (van de uitgever aan de schrijver zou kunnen geweest zijn): ‘Maak een boek over de medaillons van de historische figuren die aan de buitenkant van de galerij van het Mechelse stadhuis te zien zijn’. Resultaat (is met zekerheid vastgesteld door ondergetekende): een zéér boeiend verhaal ... ... Lees meer

DE OPVOLGER

DE OPVOLGER

De auteur reconstrueerde aan de hand van informatie allerhande de politieke carrière van Tiberius, de man die Augustus opvolgde als keizer. Natuurlijk kan 's mans privéleven niet buiten beschouwing blijven: de huwelijkspolitiek zoals we die kennen van de Westerse monarchieën werd indertijd ook al ui ... ... Lees meer