Geschiedenis en erfgoed   

WIE ES / WOAS WIE IN DE GENSCHE VOOLKSMEZIEK

WIE ES / WOAS WIE IN DE GENSCHE VOOLKSMEZIEK

Alleen de titel van deze "who's who" van de Gentse volksmuziek is in de streektaal; elders gebruiken Freek Neirynck en zijn talrijke lemmamedewerkers onze goed verstaanbare gemeenschappelijke moedertaal. Uit deze omvangrijke uitgave blijkt in de allereerste plaats de grote rijkdom van de volksmuziek ... ... Lees meer

DE ZIJDEROUTES

DE ZIJDEROUTES

Zelfs vandaag nog wordt "de" Zijderoute vaak gelinkt aan Marco Polo. Hij zou zogezegd de eerste buitenlander geweest zijn die deze handelsroute aflegde. De auteur van deze impressionante uitgave plaatste het fenomeen van de zijderoute(s) in een ontzettend veel breder kader. Begin al maar met de term ... ... Lees meer

DE VERGETEN HOLOCAUST

DE VERGETEN HOLOCAUST

Net als bij de Roma vergat de wereld ook bij de Shinto, een verwante bevolkingsgroep, ook het leed dat hun werd aangedaan door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het afgrijselijke leed dat de Joden toen ondergingen trok alle aandacht. En nog steeds. Dat er ook vele honderdduizenden Roma en Sh ... ... Lees meer

BELGEN MAKEN BOMMEN

BELGEN MAKEN BOMMEN

Zowat anderhalf miljoen Belgen vluchtten tijdens de Eerste Wereldoorlog naar het buitenland en werden daar opgevangen. Zeshonderdduizend onder hen bleven de volledige duur van de oorlog in het relatief veilige buitenland. Sommigen verbleven bij gastgezinnen, anderen in kampen of zelfs in een speciaa ... ... Lees meer

IJZEREN KONINKRIJK

IJZEREN KONINKRIJK

Hoe vaak hebben we het niet over "Pruisen", als het gaat over het huidige Duitsland in de context van de wereldoorlogen? De staat Pruisen en haar zeer gedisciplineerde leger zijn nog lang niet verdwenen uit het collectieve geheugen. Nochtans lag er aan de basis van deze eens zo machtige staat slecht ... ... Lees meer

ZINK

ZINK

Heb je zin om in 60 pagina’s mee te zijn over de historie van het landje Moresnet? Dat kan met dit kort verhaal waarin via een geromantiseerde insteek de geschiedenis van dit piepklein gebiedje wordt verteld. Hier lag indertijd de belangrijkste zinkgroeve van Europa.  Eeuwenlang is hier zink ont ... ... Lees meer

DE RAFELRANDEN VAN EUROPA

DE RAFELRANDEN VAN EUROPA

Bekijk je Europa van op enige afstand dan stel je vast dat ons continent begrensd wordt door Noord-Afrika, het Midden Oosten, Rusland en Turkije. Je zou kunnen stellen dat ieder van die 4 regio's in de loop der eeuwen meermaals "knabbelden" aan de randen van de grote smakelijke taart die Europa was. ... ... Lees meer

'S LANDS GLORIE

'S LANDS GLORIE

Wie herinnert zich de Historia-punten nog?  Je kon deze punten verzamelen door ze uit de verpakkingen van voedingswaren te knippen.  ANCO was onder andere zo’n merk dat aan dit project meewerkte.  De punten kon je omruilen tegen prenten.  De uitgeverij Historia bracht tussen 1949 en 1961 zes bo ... ... Lees meer

ATLAS VAN KAAP HOORN

ATLAS VAN KAAP HOORN

Dit prestigieus boek kwam tot stand door de samenwerking van uitgeverij Thoth met de Stichting Nederlandse Kaap Hoorn-vaarders. Dit ter gelegenheid van de ontdekking van Kaap Hoorn 400 jaar geleden. Deze ontdekking zorgde voor een preciezer kaartbeeld van het onbekend gebied ten zuiden van Zuid-Amer ... ... Lees meer

DOKTER BAMPS VERZAMELT

DOKTER BAMPS VERZAMELT

‘Mon petit musée Limbourgeois’ zo noemde de Hasseltse dokter Constant Bamps (1847-1907) zijn verzameling Limburgensia.  Hij verzamelde zoveel als mogelijk over Limburg en het voormalige Land van Loon.  Dat ging van boeken over archeologische vondsten, unieke plantensoorten, boeken, archivalia en ... ... Lees meer

MORESNET

MORESNET

Soms ben je bij het verschijnen van een nieuw boek onmiddellijk in de ban van het onderwerp.  Zoals ik met deze uitgave.  Vaag herinnerde ik me nog dat Morsnet in het verleden een deeltje van Duitsland was. En dat de inwoners verschillende keren van nationaliteit gewisseld hadden.  Maar daar hiel ... ... Lees meer

BAKSTEEN

BAKSTEEN

Bij uitgeverij Thoth verscheen dit omvangrijk boek over een alledaags en alom bekend voorwerp: baksteen. Alledaags maar wel met een onnoemelijk aantal facetten. Deze kom je gaandeweg te weten bij het lezen van dit schitterend boekwerk. James W.P. Campbell, de auteur, beschrijft de geschiedenis, de ... ... Lees meer

ECHTE WINTERS

ECHTE WINTERS

In deze tijden van klimaatopwarming horen we ontiegelijk vaak dat het geen winters meer zijn zoals vroeger. Ietwat oudere mensen herinneren zich nog duidelijk de winters uit de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw, toen langere periodes van sneeuw en ijs "normaal" waren. Om ietwat verder terug te ... ... Lees meer

TEN OORLOG II

TEN OORLOG II

Te voet in het spoor treden van de bevrijders is het uitgangspunt van dit boek.  En dit zowel aan de oostelijke- als aan de westelijke kant.  Over de bevrijding, door de geallieerden vanaf de kusten van Normandië, is in onze contreien veel meer bekend dan over de bevrijding van het oostfront. Da ... ... Lees meer

1956, DE WERELD IN OPSTAND

1956, DE WERELD IN OPSTAND

Als je terugbladert door de jaartallen van de voorbije eeuw dan moet je vaststellen dat 1956 toch wel een heel bijzonder jaar was. Een grand cru jaar voor toenmalige journalisten en latere historici. Voorliggende boeiende uitgave schenkt behoorlijk gedetailleerd aandacht aan een resem gebeurtenissen ... ... Lees meer