Geschiedenis en erfgoed   

BYZANTIJNS EUROPA - EEN GESCHIEDENIS

BYZANTIJNS EUROPA - EEN GESCHIEDENIS

Eeuwenlang viel een behoorlijk part van Europa onder het gezag of de invloedssfeer van Byzantium, terwijl ook het figuren uit de gebieden van het voormalige (westelijke) Romeinse Rijk daar af en toe ook flink hun invloed lieten gelden, zoals bijvoorbeeld vooraanstaande Frankische afstammelingen en N ... ... Lees meer

DE VIKINGEN, EEN NIEUWE GESCHIEDENIS

DE VIKINGEN, EEN NIEUWE GESCHIEDENIS

Die Vikings, dat waren niet louter die woeste zeevaarders uit de geschiedenisboeken van de lagere school, die te vuur en en te zwaard met hun schepen binnendrongen in onze contreien en er roofden en moordden. Dit is slechts een enkel aspect geweest van hun bestaan. Niet alleen is hun geschiedenis ze ... ... Lees meer

DE VLIEGERENDE HOLLANDER

DE VLIEGERENDE HOLLANDER

Misschien trok jij ook ooit een vlieger in de lucht? Of die nu van papier of ander materiaal was; je deed dat als kind maar mogelijk ook als volwassene. Heel waarschijnlijk stond je er niet bij stil dat er bij die eenvoudige vliegers ook een lange geschiedenis hoort, bovendien vaak met symboliek all ... ... Lees meer

BOKRIJK: GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

BOKRIJK: GISTEREN, VANDAAG EN MORGEN

Tweeënzestig jaar geleden, op 12 april 1958, opende het museum van Bokrijk officieel haar deuren voor het publiek. In al die jaren heeft het openluchtmuseum heel wat bezoekers over de vloer gehad.  In het eerste seizoen ontving het meer dan 222.000 bezoekers, het drukst bezochte museum van België! E ... ... Lees meer

TORENS VAN BOEKEN

TORENS VAN BOEKEN

Zoals de imposante universiteitsbibliotheek in Gent is er geen tweede in onze contreien. Er is niet alleen de opvallende toren die een uitermate bijzonder stedelijk landmark is, maar mogelijk belangrijker nog is de geschiedenis van de instelling. Heb je je trouwens ooit al eens afgevraagd wanneer, w ... ... Lees meer

HET EXCELLENTE KOOKBOEK VAN CAROLUS BATTUS

HET EXCELLENTE KOOKBOEK VAN CAROLUS BATTUS

Carel Baten alias Carolus Battus was afkomstig van Gent.  Omwille van de godsdienstvervolgingen in de zestiende eeuw kwam de lutherse vluchteling, Carolus Battus, via Rostock, Frankrijk, Hamburg en Antwerpen in Dordrecht terecht.  In deze stad settelde hij zich als stadsgeneesheer met zijn gezin. He ... ... Lees meer

STRIJDTONEEL LIMBURG

STRIJDTONEEL LIMBURG

Het opzet van deze beknopte militaire geschiedenis van Limburg is duidelijk.  Er moesten geschreven bronnen bestaan om te onderzoeken.  Teksten van kroniekschrijvers, meestal gebonden aan één deelnemende partij, waren niet aan de orde wegens gekleurd.  Rombout Nijssen, Rijksarchivaris, en het redact ... ... Lees meer

DE GROTE BRUEGEL ATLAS

DE GROTE BRUEGEL ATLAS

Over waar Pieter Bruegel het levenslicht zag is er onenigheid. Was het in Grote Brogel bij Peer, was het in de buurt van Breda of in een andere plaats die zijn geboorte claimt? Wellicht zal dat raadsel nooit opgelost worden. Belangrijker dan zijn geboorteplaats detecteren is nagaan waar hij inspirat ... ... Lees meer

RIDDERS IN DE LAGE LANDEN

RIDDERS IN DE LAGE LANDEN

Nadat ongeveer halfweg de twaalfde eeuw de theologische basis gelegd was voor het bestaan van christelijke ridderorden kende dit fenomeen een felle groei. Op tal van plaatsen, beslist ook in de Lage Landen, ontstonden in de loop van de volgende eeuwen vestingen van de Duitse Orde. Alden Biesen is ee ... ... Lees meer

DE VERGETEN PRINSESSEN VAN THORN

DE VERGETEN PRINSESSEN VAN THORN

Thorn, het witte stadje in Nederlands-Limburg, heeft een geschiedenis om U tegen te zeggen. Tot aan de Franse Revolutie was dit stadje een ministaatje, het Damesstift Thorn.  Het was een klein, onafhankelijk vorstendom binnen het Heilige Roomse Rijk. In de middelleeuwen was een stift oorspronkelijk ... ... Lees meer

DOCHTERS VAN CHINA

DOCHTERS VAN CHINA

Grote Zus, Kleine Zus en Rode Zus, het lijken wel drie zussen uit een sprookje. Sprookjesachtig was hun weelderige leven wellicht wel, maar daarnaast loerde keiharde politiek in het China van de twintigste eeuw dag en nacht om de hoek. Grote zus werd de belangrijkste politieke adviseur van Tsjang Ka ... ... Lees meer

1812 NAPOLEONS FATALE VELDTOCHT NAAR MOSKOU

1812 NAPOLEONS FATALE VELDTOCHT NAAR MOSKOU

Alle oorlogen zijn verschrikkelijk, laat daar geen twijfel over bestaan. Maar gezien vanuit het standpunt van de manschappen moet Napoleons veldtocht naar Moskou een van de allerverschrikkelijkste geweest zijn. Vergelijke is moeilijk, zeker wanneer de verhoudingen en de afstanden verschillend zijn, ... ... Lees meer

PIETER BRUEGEL, EEN LIMBURGER?

 PIETER BRUEGEL, EEN LIMBURGER?

Over de jeugd van Pieter Bruegel zijn er weinig feiten geweten omdat de nodige bewijsstukken ontbreken. De documenten die de veronderstellingen moeten staven zijn verloren gegaan of nog niet ontdekt. De controverse over zijn geboorteplaats houdt al meer dan een eeuw aan. In dit boek wordt een kritis ... ... Lees meer

CONGO 1876-1914

CONGO 1876-1914

Steeds zeldzamer worden ze, de mensen die de wandaden gepleegd in Congo onder Leopold 2 ontkennen, er de ogen voor sluiten of ze proberen te vergoelijken. Voorliggend uitmuntend werk van Mathieu Zana Etambala, doctor in de geschiedenis en geboren in Congo, biedt zowel de believers als de resterende ... ... Lees meer

AMERIKA BUITEN DE VERENIGDE STATEN

AMERIKA BUITEN DE VERENIGDE STATEN

"Oorlog is Gods manier om de Amerikanen aardrijkskunde te leren", zei komiek Jon Anderson ooit. Wanneer je voorliggend boeiend verslag over de Amerikaanse "buitengebieden" gelezen hebt, moet je hem wel gelijk geven. Onder "buitengebieden" verstaan we hier in hoofdzaak alles wat niet tot het Amerikaa ... ... Lees meer