Geschiedenis en erfgoed   

DE BALKAN, EEN GESCHIEDENIS

DE BALKAN, EEN GESCHIEDENIS

In het verleden omschreven nogal wat mensen de Balkan als "kruitvat van Europa", een regio die ieder ogenblik kon exploderen. Gemakkelijk in de mond genomen, die term, maar eigenlijk kon niemand hen een duidelijke geografische, politieke, etnische, religieuze of historische omschrijving van die regi ... ... Lees meer

DE PAPEGAAI IS NIET DOOD

DE PAPEGAAI IS NIET DOOD

Het oorlogsverleden kent overal bijzonder verhalen, zowel van moed en zelfopoffering als van verraad en haat. Deze uitgave spitst zich in hoofdzaak toe op gebeurtenissen in Gent, midden 1944. Toen werd in de Papegaaistraat Albert Mélot door verzetslieden bevrijd uit een Duits gevangenentransport. Al ... ... Lees meer

EGYPTE ONTRAADSELD

EGYPTE ONTRAADSELD

Zelfs het heden biedt talloze raadsels, hoeveel meer vallen er niet te ontraadselen over het verre verleden, hier meer bepaald dat van Egypte? Af en toe lijkt het wel of men er in de faraonische beschaving van hield om latere wereldbewoners een aantal mysteries voor de voeten te gooien. Zoiets als q ... ... Lees meer

BRUGGE, EEN MIDDELEEUWSE METROPOOL

BRUGGE, EEN MIDDELEEUWSE METROPOOL

Om helemaal mee te zijn met de laatste bevindingen over de geschiedenis van Brugge voor de periode tussen 850 en 1550 is deze uitgave eigenlijk onmisbaar. Diverse onderzoekers laten hun licht schijnen over deze eeuwen en incorporeren recente onderzoeksresultaten in de diverse hoofdstukken. Nog meer ... ... Lees meer

STRIJD OM HET IJS

STRIJD OM HET IJS

Stel je voor, vier eeuwen geleden begon de mens manmoedig te zoeken om via de Noordpoolroute naar China, Japan en andere te varen. Met de huidige klimaatopwarming, die het poolijs massaal doet smelten, lijken die eerdere pogingen tot omvaart op een dag relatief gemakkelijk gerealiseerd te zullen wor ... ... Lees meer

DE ZOMER VAN 1939

DE ZOMER VAN 1939

De vondst van een exemplaar van de "Guide Michelin 1938-1939" leverde de auteurs inspiratie voor deze interessante uitgave. Zij bezorgden vervolgens de lezers een ticket voor een tijdreis naar de laatste maanden voor het losbarsten van de Tweede Wereldoorlog. De nazi's stonden voor de deur maar onze ... ... Lees meer

39-45 DE TWEEDE WERELDOORLOG

39-45 DE TWEEDE  WERELDOORLOG

Tachtig jaar ligt het begin van de Tweede Wereldoorlog achter ons. Toch lijkt het alsof de Eerste Wereldoorlog, die honderd-en-vijf jaar geleden aanvatte een grotere en veel bredere indruk maakt op de maatschappij. De nabijheid van de langdurige gevechten in Flanders Fields kan voor een stukje een v ... ... Lees meer

OP REIS MET VLAAMSE MEESTERS

OP REIS MET VLAAMSE MEESTERS

Ooit brachten Vlaamse meesters landschappen in beeld als deel van wat door latere kunstliefhebbers zou geapprecieerd worden als meesterwerken. Soms speelden die landschappen een hoofdrol in het werk, soms ook een ondersteunende rol. Vele jaren, soms eeuwen later zijn die landschappen of stadsgezicht ... ... Lees meer

HET DRAMA VAN MEENSEL-KIEZEGEM

HET DRAMA VAN MEENSEL-KIEZEGEM

Het tweelingdorp Meensel-Kiezegem in Vlaams-Brabant kende bijzonder woelige en pijnlijke dagen tijdens de zomer van 1944. Eerst werd een zoon uit een familie van collaborateurs vermoord, wellicht door verzetsstrijders. Daarop namen de aanhangers van de nazi's snel weerwraak. De wederzijdse afkeer tu ... ... Lees meer

KUNST & CHRISTENDOM

KUNST & CHRISTENDOM

Het christendom heeft een reusachtige invloed gehad op uiteenlopende aspecten van de kunst. Naast andere invloeden moet alvast gesteld dat de kunstproductie geïnspireerd door deze godsdienst reusachtig groot is. Deze uitgave geeft in 300 afbeeldingen en bijhorende verklarende teksten alvast een inzi ... ... Lees meer

HET WARE PARADIJS

HET WARE PARADIJS

Over welke bestemming is er van oudsher al meer geschreven dan over het paradijs? De verhalen over die mythische plek zijn werkelijk oeroud, zo oud dat hun oorsprong niet kan getraceerd worden. Die ouderdom leidt er ook toe dat er intussen aanpassingen, weglatingen, correcties, verduidelijkingen, et ... ... Lees meer

HET LAATSTE AVONDMAAL NAAR LEONARDO DA VINCI

HET LAATSTE AVONDMAAL NAAR LEONARDO DA VINCI

"Het Laatste Avondmaal", zoals het te bewonderen is in de abdij van Tongerlo, is het kardinale punt van deze boeiende uitgave. De onbekende schilder die ooit dit meesterwerk van Leonardo da Vinci kopieerde is lang niet de enige die het deed. Tal van collega's, vaak ook onbekend, waagden zich eveneen ... ... Lees meer

DE TEMPELIERS

DE TEMPELIERS

Zeldzaam zijn ze de historische figuren over wie zoveel verhalen, roddels, bedenksels, legendes en onware verhalen doen als over de Tempeliers, ook al bestonden ze nauwelijks twee eeuwen. De auteur heeft getracht om met een grote letterzeef waarheid en verzinsel van elkaar te scheiden en slaagt daar ... ... Lees meer

STANDPLAATS ISTANBUL

STANDPLAATS ISTANBUL

Een cultuur komt zo maar niet uit de lucht vallen, ook niet wanneer je die verrassend of nieuw lijkt. Ook niet wanneer het gaat om een lokale gastronomie, de aanwezigheid van waterkranen in het straatbeeld, een taal of een koffiehuis. Bovendien hoort er bij een cultuur ook beïnvloeding in meerdere r ... ... Lees meer

PIETPRAAT, OVER ZWARTE PIET IN BELGIË

PIETPRAAT, OVER ZWARTE PIET IN BELGIË

In vergelijking met de trammelant in Nederland is het in België behoorlijk rustig aan het Zwarte Piet-front. We verschillen hieromtrent wel van mening, maar dat mondt niet uit in opstootjes of ander gedoe. Hier mag Sinterklaas nog ongehinderd op stap in gezelschap van een of meerdere van zijn assist ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed