Geschiedenis en erfgoed   

NOORMANNEN

NOORMANNEN

Over de Vikingen weten de lessen geschiedenis soms niet veel meer te melden dan algemeenheden als: woeste zeevaarders, veroveren van steden en dorpen langs de kust of langs rivieren landinwaarts, plunderen en weer wegwezen, snelle Vikingboten gekend als drakars, ... De historische werkelijkheid is t ... ... Lees meer

GIDS VAN JOODS ERFGOED IN NEDERLAND

GIDS VAN JOODS ERFGOED IN NEDERLAND

Als je de aard en het belang van de invloed van de Joodse gemeenschap in Nederland zou kunnen afwegen aan de hand van het nog steeds aanwezige erfgoed van die gemeenschap, dan is dat best indrukwekkend.  Mocht ik zo uit het blote hoofd een vergelijking maken met België, dan valt die best mager uit a ... ... Lees meer

HEILIGEN EN TRADITIES IN VLAANDEREN: LENTE & ZOMER

HEILIGEN EN TRADITIES IN VLAANDEREN: LENTE & ZOMER

De religieuze volkscultuur van Vlaanderen herken je in processies, bedevaarten en bloemenhuldes. Maar wanneer zijn deze tradities ontstaan?  Zijn ze van christelijke oorsprong of werden ze overgenomen van de Kelten of de Germanen? In dit boek gaan een aantal specialisten uit op wetenschappelijk ... ... Lees meer

PAX ROMANA

PAX ROMANA

Ook al ligt de opkomst van het Romeinse Rijk meer dan 2500 jaar achter ons, toch ogen de gebeurtenissen van die periode soms ontzettend tijdloos of zelfs hedendaags. Uit de massa aan informatie die beschikbaar is over de periode van het Romeinse Rijk weet de auteur een bijzonder boeiend relaas te di ... ... Lees meer

EEN PALEIS VOOR DE DODEN

EEN PALEIS VOOR DE DODEN

Voortschrijdend inzicht uitgaande van onophoudelijk wetenschappelijk onderzoek brengt ons af en toe een millimetertje dichter bij het antwoord op de raadsels die dolmens, menhirs en hunebedden omgeven. Vijf- tot zesduizend jaar geleden plaatste de mens de eerste van deze reusachtige steenblokken in ... ... Lees meer

MIRAKEL EN MONSTRANS

MIRAKEL EN MONSTRANS

Als je Vlaamse topstukken in huis hebt mag je daar best mee uitpakken. Eén zo’n topstuk is de 13de-eeuwse torenmonstrans van Hasselt. De Vlaamse Gemeenschap plaatste dit religieus erfgoedstuk in 2011 op de topstukkenlijst.  Hasselt mag fier zijn om de oudste gekende torenmonstrans ter wereld in ... ... Lees meer

VORSTEN: VAN PEPIJN TOT KAREL

VORSTEN: VAN PEPIJN TOT KAREL

Opdracht (van de uitgever aan de schrijver zou kunnen geweest zijn): ‘Maak een boek over de medaillons van de historische figuren die aan de buitenkant van de galerij van het Mechelse stadhuis te zien zijn’. Resultaat (is met zekerheid vastgesteld door ondergetekende): een zéér boeiend verhaal ... ... Lees meer

DE OPVOLGER

DE OPVOLGER

De auteur reconstrueerde aan de hand van informatie allerhande de politieke carrière van Tiberius, de man die Augustus opvolgde als keizer. Natuurlijk kan 's mans privéleven niet buiten beschouwing blijven: de huwelijkspolitiek zoals we die kennen van de Westerse monarchieën werd indertijd ook al ui ... ... Lees meer

DE GROTE BERG

DE GROTE BERG

Onder Zichen en Zussen, beide in de gemeente Riemst, ligt de Grote Berg. Deze onderaardse mergelgroeve, de grootste van de gemeente, bestaat uit tientallen kleinere groeven die in de loop der tijden met elkaar verbonden werden. Voorliggende uitgave is het resultaat van veld- en opzoekingswerk uitgev ... ... Lees meer

DE VERDWENEN STAD

DE VERDWENEN STAD

Gedurende meerdere eeuwen trokken avonturiers, gelukzoekers, bedriegers en ook wel eens hoogst ernstige mensen er op uit om diep in het bijna ondoordringbare Hondurese regenwoud op zoek te gaan naar de 'Ciudad Blanca', die daar volgens volksverhalen moet verborgen liggen. Al die tijd slaagt niemand ... ... Lees meer

AMSTERDAM IN DE WERELD

AMSTERDAM IN DE WERELD

Om de geschiedenis en de betekenis van een stad te leren kennen moet je niet alleen op zoek gaan in die stad zelf, maar vaak ook ver daarbuiten. Amsterdam is een stad die ontzettend veel invloeden onderging van buitenaf, maar die daarnaast ook een bijzonder grote invloed had op andere plaatsen in de ... ... Lees meer

VLAANDEREN, EEN CULTURELE GESCHIEDENIS

VLAANDEREN, EEN CULTURELE GESCHIEDENIS

Om Vlaanderen en de bijhorende culturele geschiedenis beter te begrijpen en te leren kennen kan het best nuttig zijn om eens door de ogen van een gepassioneerd kenner te kijken, auteur en vertaler André De Vries. Als Vlaming ben je ondergedompeld in of uitgenodigd tot talloze gebeurtenissen en activ ... ... Lees meer

DE PIEMEL VAN NAPOLEON

DE PIEMEL VAN NAPOLEON

Achter deze wat vreemde titel schuilt een “schat” van een boek. “Schat” in de zin van een enorme hoeveelheid aan merkwaardige feiten en fantastische fabels uit de geschiedenis. Het staat bol van “petites histoires” die het leven van toen en nu zo boeiend maken.  Heel wat woorden en uitdrukkinge ... ... Lees meer

DE GRAVEN VAN LOON

DE GRAVEN VAN LOON

Vrij onbekend is de geschiedenis van Limburg. Er is weinig geweten over de periode vóór het ontstaan van België. Hier en daar zijn er stukjes gekend bij het breder publiek zoals Tongeren, de oudste stad van België, de huisjes van Bokrijk en de straffe verhalen over de Bokkenrijders. Het onderwi ... ... Lees meer

ROMEINSE WEGEN IN NEDERLAND

ROMEINSE WEGEN IN NEDERLAND

De aanleg van een uitgebreid wegennet in het Romeinse Rijk resulteerde in een enorme impact op de toenmalige samenleving. De snelheid van het verkeer van welke aard dan ook ging er met een reuzensprong op vooruit. Niet alleen de Romeinse legioenen konden zich veel sneller verplaatsen over deze wegen ... ... Lees meer