Geschiedenis en erfgoed   

HET VERLIES VAN BELGIË

HET VERLIES VAN BELGIË

Onbekende stukjes geschiedenis vertellen lijkt het hoofdmotto te zijn van schrijver Johan Op de Beeck. En gelukkig maar, voor ons lezer, doet hij dat op een zeer boeiende en grondige manier. We hebben allemaal op de schoolbanken geleerd dat het Voorlopige Bewind België onafhankelijk verklaarde i ... ... Lees meer

KLEURRIJK: WYNANTZ & GENT

KLEURRIJK: WYNANTZ & GENT

Omstreeks 1820 maakte Jean-Baptiste Wynantz een aantal aquarellen met stadszichten van Gent. Ruim tweehonderd jaar later werden 74 van die aquarellen gepubliceerd in deze uitgave naast een hedendaagse foto van dezelfde locatie en voorzien van interessante historische informatie. Als bezoeker aan Gen ... ... Lees meer

ONZE GRATIE EN GENADE

ONZE GRATIE EN GENADE

Gratieverzoeken zijn historische bronnen bij uitstek die kunnen gebruikt worden om bepaalde gedragscodes te trachten reconstrueren en te interpreteren.  In dit geval vertellen de gratiebrieven de levensverhalen van sommige mensen die in de Bourgondische Tijd in conflict kwamen met het gerecht.  ... ... Lees meer

GOUD EN INDIANEN

GOUD EN INDIANEN

In het begin van de 17de eeuw hadden de Nederlanders een meer dan stevige voet aan de grond in Brazilië. Zo stevig dat ze de bezette regio ook administratief konden beheren, via gouverneurs en ambtenaren. Hoeft het gezegd dat dit een winstgevende zaak was, onder meer door de slavenhandel en belastin ... ... Lees meer

NESTORKRONIEK

NESTORKRONIEK

De aanhoudende disputen tussen Rusland, Oekraïne en ook wel enigszins Wit-Rusland vinden hun verre oorsprong in de gebeurtenissen die in de Nestorkroniek beschreven worden. Vermoedelijk werden de teksten geschreven en gebundeld in het begin van de 12de eeuw door monniken. De vermelde feiten spelen z ... ... Lees meer

HET HASPENGOUWS KERKENLANDSCHAP

HET HASPENGOUWS KERKENLANDSCHAP

In deze tijd waarin het behoud van het kerkenpatrimonium in vraag wordt gesteld, en de herbestemmingen bespreekbaar zijn verschijnt deze ‘inventaris’ over Haspengouwse kerkelijke gebouwen.  Kapellen, kerken, basilieken en een kathedraal zijn vaste ankerpunten in het Zuid-Limburgse landschap. Een ... ... Lees meer

BOKKENRIJDERS: DE SCHANDE VAN LIMBURG II

BOKKENRIJDERS: DE SCHANDE VAN LIMBURG II

De derde bokkenrijdersvervolging in 1771 tot 1777 was zeer gewelddadig, zo blijkt uit het onderzoek van François van Gehuchten. Vanuit ‘Brussel’ kwamen overheidsresoluties die de procesgang moest verbeteren en zorgen voor minder vervolgingen. ‘Den Haag’ ondernam pas anderhalf jaar later stappen ... ... Lees meer

VIKINGEN

VIKINGEN

In de periode tussen 800 en 1000 speelden de Vikingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de lage landen bij de zee. Onze landstreken werden met de regelmaat van de klok overvallen door de Vikingen. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de negende en tiende eeuw vele grafpla ... ... Lees meer

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

Voor wie niet zo thuis is in de Roomse wereld, toch even wijzen op de aanwezigheid van het koppelteken tussen oud en katholiek. Deze afscheuring van de katholieke kerk kreeg definitief haar beslag toen een aantal mensen in Nederland en in Duitstalige landen zich niet kon vinden in het dogma van de o ... ... Lees meer

FILIPS II, ONMACHTIG KONING

FILIPS II, ONMACHTIG KONING

In deze omvangrijke turf van 676 bladzijden schetst historicus Geoffrey Parker een bijzonder overtuigend portret van een rigide heerser en daardoor onmachtig koning. Hij baseerde zich daarbij op een buitengewone vondst: 3000 documenten die niemand meer onder ogen had gehad sinds ze het bureau van Fi ... ... Lees meer

KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KEUKEN

KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KEUKEN

Met dit boek ondernemen we een gastronomische en geschiedkundige reis doorheen de keukens van de lage landen bij de Noordzee. De reis begint bij de intrede van de Romeinen toen Nederland en België nog niet bestonden zoals wij ze nu kennen. De auteur laat zien hoe de gastronomische traditie in de loo ... ... Lees meer

WATERLOO

WATERLOO

Een onderdompeling in een geschiedenisbad, dat is het minste wat je kan zeggen van deze boeiende vertelling over de Slag bij Waterloo.  Vertelkunst met de grote V.  En Johan Op de Beeck verstaat deze kunst als de beste. Gedurende heel het verhaal, dat leest als een pageturner, wordt de lezer een ... ... Lees meer

ARTHUR NAEYAERT

ARTHUR NAEYAERT

De Grooten Oorlog leeft nog verder dankzij de talloze egodocumenten die bewaard bleven.  Het verhaal van Arthur Naeyaert vangt aan bij de begindagen van de bezetting door de Duitsers.  Door een omstandigheid wordt deze man gedwongen om anderhalf jaar ondergedoken te leven.   Bij familie, vriend ... ... Lees meer

DUIVELSKWARTIER

DUIVELSKWARTIER

Vooral in de 16de eeuw woedde op tal van plaatsen in het "beschaafde" Europa een storm van heksenvervolgingen. Onderzoekers schatten het aantal slachtoffers, hoofdzakelijk vrouwen, op vele tienduizenden. Vuur en galg betekende voor velen het einde van hun leven, voorafgegaan door martelingen tijdens ... ... Lees meer

GELOVEN IN GENT

GELOVEN IN GENT

Zoals een van de auteurs terecht stelt omvat het religieuze verleden van Gent meer dan een verzameling monumenten. Daarin en omheen gonsde het van activiteiten van zowel eerwaarde figuren als leken, van groepen, bewegingen en structuren allerhande. Deze uitgave heeft oog voor beide. De occasionele b ... ... Lees meer