Geschiedenis en erfgoed   

MONASTERIUM HERKENRODE 4

MONASTERIUM HERKENRODE 4

Om op een efficiëntere manier belastingen te innen werden in de zestiende en zeventiende eeuw eigendommen in kaart gebracht.  Ook de abdij van Herkenrode te Hasselt maakte van dit hulpmiddel gebruik.  Hierdoor konden de cisterciënzers meer pachten en cijnzen heffen en innen. Peter Meysman heeft ... ... Lees meer

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

Erfgoed Haspengouw trekt de kar in het Limburgse Erfgoedlandschap. En die voortrekkersrol vervult ze al jaren.  Tal van activiteiten zoals de erfgoedjaarmarkt, erfgoedmomenten voor kinderen, vorming en diverse lezingen worden gestuurd door deze erfgoedcel.  Voorliggend boekje is het resultaat v ... ... Lees meer

ANTIHELDEN

ANTIHELDEN

Eerder zeldzaam waren/zijn de geschiedenisboeken die het dagelijks leven van de ‘gewone’ mensen beschrijven.  Dikwijls zijn er geen geschreven bronnen bewaard gebleven of zijn de archiefstukken nog niet ontsloten. Dankzij de trend naar de zoektocht van kronieken van soldaten of slachtoffers van ... ... Lees meer

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

‘Hasselt hoofdstad van de Smaak’ is de officiële slogan van Hasselt, provinciehoofdstad van Limburg.  Maar de slogan had net zo goed ‘Hasselt caféstad’ kunnen zijn.  Want nog geen eeuw geleden telde Hasselt meer van driehonderd (!) cafés.  Heel wat inwoners baatten hun café uit in de ‘beste’ kam ... ... Lees meer

JOSÉPHINE

JOSÉPHINE

In het zog van de talrijke boeken die over Napoleon verschijnen, in kader van de herdenking van 200 jaar Slag bij Waterloo, is er nu ook een werk over diens eerste vrouw, Joséphine. Marie-Josephe-Rose Tascher de la Pagerie was haar echte naam.  Maar Napoleon noemde haar Joséphine.  Het rustige le ... ... Lees meer

KWETSBARE TALEN

KWETSBARE TALEN

Mensen overal ter wereld uiten zich op velerlei wijzen in vele duizenden verschillende talen. Enkele daarvan, als Engels, Spaans en Duits, duiken behalve als eerste taal, ook ontzettend vaak op als tweede of derde taal. In die mate dat ze ander talen zwaar beïnvloeden of zelfs verdringen. Talloze ta ... ... Lees meer

ZACHT EN EERVOL

ZACHT EN EERVOL

Horatius schreef ooit dat het "zacht en eervol is om voor het vaderland te sterven". De miljoenen slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog (en oneindig veel andere oorlogen) dachten er beslist anders over. In zowat ieder boek dat over deze oorlog geschreven is, en dat zijn er bijzonder veel, ontmoet ... ... Lees meer

NEDERLAND MUSEUMLAND

NEDERLAND MUSEUMLAND

Twee jaar geleden werd de twintigste editie van “Nederland museumland” voorgesteld.  Nu ligt de hernieuwde uitgave in de boekhandel.  Nieuwigheden in deze gids zijn de tips voor bijzonder collecties/verzamelingen per provincie en het icoontje dat aangeeft of een museum geschikt is voor kinderen. ... ... Lees meer

IK ZAL ZE HOREN ROEPEN

IK ZAL ZE HOREN ROEPEN

Toen de Duitsers bij het begin van de Eerste Wereldoorlog oprukten richting Gent werd er tweemaal zwaar gevochten in Melle, aan de grens met Kwatrecht. Zowel op 7 september 1914 als op 10 oktober daaropvolgend waren er zware confrontaties tussen Duitse en geallieerde troepen. Zowel bij de militairen ... ... Lees meer

DE IJZERTOREN

DE IJZERTOREN

De hoofdmoot van deze stevige uitgave heeft betrekking op de geschiedenis van de IJzertoren en van de vele IJzerbedevaarten die aan de voet ervan doorgingen. Natuurlijk komen ook de Vlaamse helden aan bod die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en van wie de stoffelijke resten er bewaard worde ... ... Lees meer

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

Vorige zomer verschenen in Het Belang van Limburg, voor de derde keer, stukjes uit de oorlogsdagboeken van Nicolaas Theelen.  Telkens, bij belangrijke herdenkingsmomenten, worden deze waardevolle getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog terug in de kijker gezet. Nicolaas Theelen was een drukker ... ... Lees meer

OORLOG EN TERPENTIJN

OORLOG EN TERPENTIJN

Een bijou in het woud van de vele uitgegeven boeken over de Grote Oorlog is dit werk van Stefan Hertmans.  Op een diepgevoelige en emotievolle wijze verhaalt de kleinzoon het levensverhaal van zijn grootvader.  Jaren geleden ontving de schrijver een aantal schriftjes van de oudere man. In deze ca ... ... Lees meer

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDEN

GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDEN

"Zowel in België als in Nederland bestaat er veel belangstelling voor de eigen geschiedenis”… dat is de eerste zin van dit volumineuze maar tevens zeer toegankelijk geschreven geschiedenisboek.  Met zo’n aanhef heb je bij mij alvast een streepje voor.  Want, zo blijkt, die interesse uit zich in ... ... Lees meer

WILDERNIS, WOONGEBIED EN WINGEWEST

WILDERNIS, WOONGEBIED EN WINGEWEST

De auteur van deze interessante uitgave gaat vooral op zoek naar hoe de mens omging met de natuurlijke hulpbronnen. De mensen waar het hier om gaat zijn zowel de permanente bewoners als de velen die hier kwamen jagen en vissen, vaak met inzet van veel middelen. Vooral de activiteiten aan de Noordpoo ... ... Lees meer

SINT-TRUIDENS ERFGOED

SINT-TRUIDENS ERFGOED

Verbazingwekkend voorzichtig en bedachtzaam gaat de stad Sint-Truiden met haar erfgoed om.  In de jaren zestig en zeventig, toen heel wat steden roofbouw pleegden op hun ‘oude gebouwen’, had de stad reeds begrepen dat haar geschiedenis én die van haar gebouwen de spil zou vormen voor haar toekom ... ... Lees meer