Geschiedenis en erfgoed   

DOKTER BAMPS VERZAMELT

DOKTER BAMPS VERZAMELT

‘Mon petit musée Limbourgeois’ zo noemde de Hasseltse dokter Constant Bamps (1847-1907) zijn verzameling Limburgensia.  Hij verzamelde zoveel als mogelijk over Limburg en het voormalige Land van Loon.  Dat ging van boeken over archeologische vondsten, unieke plantensoorten, boeken, archivalia en ... ... Lees meer

MORESNET

MORESNET

Soms ben je bij het verschijnen van een nieuw boek onmiddellijk in de ban van het onderwerp.  Zoals ik met deze uitgave.  Vaag herinnerde ik me nog dat Morsnet in het verleden een deeltje van Duitsland was. En dat de inwoners verschillende keren van nationaliteit gewisseld hadden.  Maar daar hiel ... ... Lees meer

BAKSTEEN

BAKSTEEN

Bij uitgeverij Thoth verscheen dit omvangrijk boek over een alledaags en alom bekend voorwerp: baksteen. Alledaags maar wel met een onnoemelijk aantal facetten. Deze kom je gaandeweg te weten bij het lezen van dit schitterend boekwerk. James W.P. Campbell, de auteur, beschrijft de geschiedenis, de ... ... Lees meer

ECHTE WINTERS

ECHTE WINTERS

In deze tijden van klimaatopwarming horen we ontiegelijk vaak dat het geen winters meer zijn zoals vroeger. Ietwat oudere mensen herinneren zich nog duidelijk de winters uit de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw, toen langere periodes van sneeuw en ijs "normaal" waren. Om ietwat verder terug te ... ... Lees meer

TEN OORLOG II

TEN OORLOG II

Te voet in het spoor treden van de bevrijders is het uitgangspunt van dit boek.  En dit zowel aan de oostelijke- als aan de westelijke kant.  Over de bevrijding, door de geallieerden vanaf de kusten van Normandië, is in onze contreien veel meer bekend dan over de bevrijding van het oostfront. Da ... ... Lees meer

1956, DE WERELD IN OPSTAND

1956, DE WERELD IN OPSTAND

Als je terugbladert door de jaartallen van de voorbije eeuw dan moet je vaststellen dat 1956 toch wel een heel bijzonder jaar was. Een grand cru jaar voor toenmalige journalisten en latere historici. Voorliggende boeiende uitgave schenkt behoorlijk gedetailleerd aandacht aan een resem gebeurtenissen ... ... Lees meer

HET VERLIES VAN BELGIË

HET VERLIES VAN BELGIË

Onbekende stukjes geschiedenis vertellen lijkt het hoofdmotto te zijn van schrijver Johan Op de Beeck. En gelukkig maar, voor ons lezer, doet hij dat op een zeer boeiende en grondige manier. We hebben allemaal op de schoolbanken geleerd dat het Voorlopige Bewind België onafhankelijk verklaarde i ... ... Lees meer

KLEURRIJK: WYNANTZ & GENT

KLEURRIJK: WYNANTZ & GENT

Omstreeks 1820 maakte Jean-Baptiste Wynantz een aantal aquarellen met stadszichten van Gent. Ruim tweehonderd jaar later werden 74 van die aquarellen gepubliceerd in deze uitgave naast een hedendaagse foto van dezelfde locatie en voorzien van interessante historische informatie. Als bezoeker aan Gen ... ... Lees meer

ONZE GRATIE EN GENADE

ONZE GRATIE EN GENADE

Gratieverzoeken zijn historische bronnen bij uitstek die kunnen gebruikt worden om bepaalde gedragscodes te trachten reconstrueren en te interpreteren.  In dit geval vertellen de gratiebrieven de levensverhalen van sommige mensen die in de Bourgondische Tijd in conflict kwamen met het gerecht.  ... ... Lees meer

GOUD EN INDIANEN

GOUD EN INDIANEN

In het begin van de 17de eeuw hadden de Nederlanders een meer dan stevige voet aan de grond in Brazilië. Zo stevig dat ze de bezette regio ook administratief konden beheren, via gouverneurs en ambtenaren. Hoeft het gezegd dat dit een winstgevende zaak was, onder meer door de slavenhandel en belastin ... ... Lees meer

NESTORKRONIEK

NESTORKRONIEK

De aanhoudende disputen tussen Rusland, Oekraïne en ook wel enigszins Wit-Rusland vinden hun verre oorsprong in de gebeurtenissen die in de Nestorkroniek beschreven worden. Vermoedelijk werden de teksten geschreven en gebundeld in het begin van de 12de eeuw door monniken. De vermelde feiten spelen z ... ... Lees meer

HET HASPENGOUWS KERKENLANDSCHAP

HET HASPENGOUWS KERKENLANDSCHAP

In deze tijd waarin het behoud van het kerkenpatrimonium in vraag wordt gesteld, en de herbestemmingen bespreekbaar zijn verschijnt deze ‘inventaris’ over Haspengouwse kerkelijke gebouwen.  Kapellen, kerken, basilieken en een kathedraal zijn vaste ankerpunten in het Zuid-Limburgse landschap. Een ... ... Lees meer

BOKKENRIJDERS: DE SCHANDE VAN LIMBURG II

BOKKENRIJDERS: DE SCHANDE VAN LIMBURG II

De derde bokkenrijdersvervolging in 1771 tot 1777 was zeer gewelddadig, zo blijkt uit het onderzoek van François van Gehuchten. Vanuit ‘Brussel’ kwamen overheidsresoluties die de procesgang moest verbeteren en zorgen voor minder vervolgingen. ‘Den Haag’ ondernam pas anderhalf jaar later stappen ... ... Lees meer

VIKINGEN

VIKINGEN

In de periode tussen 800 en 1000 speelden de Vikingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de lage landen bij de zee. Onze landstreken werden met de regelmaat van de klok overvallen door de Vikingen. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de negende en tiende eeuw vele grafpla ... ... Lees meer

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

Voor wie niet zo thuis is in de Roomse wereld, toch even wijzen op de aanwezigheid van het koppelteken tussen oud en katholiek. Deze afscheuring van de katholieke kerk kreeg definitief haar beslag toen een aantal mensen in Nederland en in Duitstalige landen zich niet kon vinden in het dogma van de o ... ... Lees meer