Geschiedenis en erfgoed   

KUNST & CHRISTENDOM

KUNST & CHRISTENDOM

Het christendom heeft een reusachtige invloed gehad op uiteenlopende aspecten van de kunst. Naast andere invloeden moet alvast gesteld dat de kunstproductie geïnspireerd door deze godsdienst reusachtig groot is. Deze uitgave geeft in 300 afbeeldingen en bijhorende verklarende teksten alvast een inzi ... ... Lees meer

HET WARE PARADIJS

HET WARE PARADIJS

Over welke bestemming is er van oudsher al meer geschreven dan over het paradijs? De verhalen over die mythische plek zijn werkelijk oeroud, zo oud dat hun oorsprong niet kan getraceerd worden. Die ouderdom leidt er ook toe dat er intussen aanpassingen, weglatingen, correcties, verduidelijkingen, et ... ... Lees meer

HET LAATSTE AVONDMAAL NAAR LEONARDO DA VINCI

HET LAATSTE AVONDMAAL NAAR LEONARDO DA VINCI

"Het Laatste Avondmaal", zoals het te bewonderen is in de abdij van Tongerlo, is het kardinale punt van deze boeiende uitgave. De onbekende schilder die ooit dit meesterwerk van Leonardo da Vinci kopieerde is lang niet de enige die het deed. Tal van collega's, vaak ook onbekend, waagden zich eveneen ... ... Lees meer

DE TEMPELIERS

DE TEMPELIERS

Zeldzaam zijn ze de historische figuren over wie zoveel verhalen, roddels, bedenksels, legendes en onware verhalen doen als over de Tempeliers, ook al bestonden ze nauwelijks twee eeuwen. De auteur heeft getracht om met een grote letterzeef waarheid en verzinsel van elkaar te scheiden en slaagt daar ... ... Lees meer

STANDPLAATS ISTANBUL

STANDPLAATS ISTANBUL

Een cultuur komt zo maar niet uit de lucht vallen, ook niet wanneer je die verrassend of nieuw lijkt. Ook niet wanneer het gaat om een lokale gastronomie, de aanwezigheid van waterkranen in het straatbeeld, een taal of een koffiehuis. Bovendien hoort er bij een cultuur ook beïnvloeding in meerdere r ... ... Lees meer

PIETPRAAT, OVER ZWARTE PIET IN BELGIË

PIETPRAAT, OVER ZWARTE PIET IN BELGIË

In vergelijking met de trammelant in Nederland is het in België behoorlijk rustig aan het Zwarte Piet-front. We verschillen hieromtrent wel van mening, maar dat mondt niet uit in opstootjes of ander gedoe. Hier mag Sinterklaas nog ongehinderd op stap in gezelschap van een of meerdere van zijn assist ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed

VROEGER WAS ALLES ANDERS

VROEGER WAS ALLES ANDERS

Niet eens zes à zeven decennia geleden: wat weet je nog van het dagelijks leven in de jaren vijftig van de vorige eeuw? Mooi, wanneer je het meemaakte en van horen zeggen wanneer je uit een recentere generatie stamt. Terugkijkend moet je vaststellen dat het zoveel anders was. Ja, die mensen overleef ... ... Lees meer

CAESAR IN DE LAGE LANDEN

CAESAR IN DE LAGE LANDEN

Iedereen herinnert zich van zijn schooltijd Caesar's uitspraak "De Belgen zijn de dappersten onder de Galliërs". De man schreef nog veel meer en bovendien was hij meerdere jaren actief in onze contreien als aanvoerder van Romeinse legers. Hij doorkruiste de Lage Landen in alle richtingen, sloeg kamp ... ... Lees meer

LIMBURGSE KASTEELLANDSCHAPPEN IN VERANDERING

LIMBURGSE KASTEELLANDSCHAPPEN IN VERANDERING

Tal van kastelen pronkten vroeger als sieraden in prachtige domeinen. Vanaf de 19de eeuw begon de maatschappij te knabbelen aan die grote groene domeinen. Het algemeen maatschappelijk belang, onder de vorm van de aanleg van spoorlijnen, wegen, kanalen, woongebieden en industrie, vertoonde een steeds ... ... Lees meer

ROME, EEN GESCHIEDENIS VAN DE STAD IN ZEVEN PLUNDERINGEN

ROME, EEN GESCHIEDENIS VAN DE STAD IN ZEVEN PLUNDERINGEN

Toch wel een originele invalshoek: je onderzoekt de geschiedenis van een stad aan de hand van ingrijpende gebeurtenissen, in dit geval plunderingen. In de loop van haar ontzettend lange geschiedenis werd Rome herhaaldelijk bedreigd, belegerd, ingenomen en geplunderd. De auteur selecteerde en onderzo ... ... Lees meer

EXPO 58

EXPO 58

Wie erbij was, weliswaar 60 jaar geleden, bladert ongetwijfeld met graagte door de herinneringen van toen. Voor wie te jong of nog niet geboren was ligt het moeilijker. Zij moeten zich beperken tot van horen zeggen en heel af toe een boek rond Expo 58, zoals dit. Ietwat jammer voor hen dat de auteur ... ... Lees meer

OORLOGSSTUDENTEN

OORLOGSSTUDENTEN

Tijdens de Eerste Wereldoorlog trachtten de Duitse bezetters de Vlamingen op hun hand te krijgen door enkele initiatieven. Eén daarvan was de Franstalige Rijksuniversiteit Gent (die gesloten was omwille van de oorlog) om te vormen tot Vlaamse Hogeschool. De auteur las de dagboeken en brieven van de ... ... Lees meer

DE TIJD IN KLEUR

DE TIJD IN KLEUR

Hoe reageren we als we op fotografische plaat vastgelegde beelden van figuren of gebeurtenissen uit het verleden niet langer in zwart wit zien, maar in kleur? Zijn we zodanig "verslaafd" aan beelden in kleur dat we niet zouden merken dat Indiaanse strijders plots in kleurrijk ornaat gefotografeerd l ... ... Lees meer

TIENDAAGSE VELDTOCHT

TIENDAAGSE VELDTOCHT

Nederland en bij uitbreiding de Nederlanden oogt dan wel meestal als een oord van peis en vree, waar geen wapengekletter nodig is om onderlinge problemen op te lossen. Vanuit een Belgische invalshoek bekeken oogt koning Willem I -die ons bestuurde tijdens het zowat anderhalve decennium voor de Belgi ... ... Lees meer

DE MUUR VAN HADRIANUS

DE MUUR VAN HADRIANUS

De muur die de Romeinen bouwden in het grensgebied tussen Schotland en Engeland hangt een uitstekend beeld op van hun kennis, organisatietalent en strategisch inzicht. Behoorlijke porties van dat monument zijn nog steeds zichtbaar in het veelal open landschap in die regio. Al eeuwenlang bewonderen b ... ... Lees meer