Geschiedenis en erfgoed   

VIKINGEN

VIKINGEN

In de periode tussen 800 en 1000 speelden de Vikingen een belangrijke rol in de geschiedenis van de lage landen bij de zee. Onze landstreken werden met de regelmaat van de klok overvallen door de Vikingen. Dit haast mythisch geworden volk uit het noorden had in de negende en tiende eeuw vele grafpla ... ... Lees meer

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

OUD-KATHOLIEK ERFGOED

Voor wie niet zo thuis is in de Roomse wereld, toch even wijzen op de aanwezigheid van het koppelteken tussen oud en katholiek. Deze afscheuring van de katholieke kerk kreeg definitief haar beslag toen een aantal mensen in Nederland en in Duitstalige landen zich niet kon vinden in het dogma van de o ... ... Lees meer

FILIPS II, ONMACHTIG KONING

FILIPS II, ONMACHTIG KONING

In deze omvangrijke turf van 676 bladzijden schetst historicus Geoffrey Parker een bijzonder overtuigend portret van een rigide heerser en daardoor onmachtig koning. Hij baseerde zich daarbij op een buitengewone vondst: 3000 documenten die niemand meer onder ogen had gehad sinds ze het bureau van Fi ... ... Lees meer

KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KEUKEN

KLEINE GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE KEUKEN

Met dit boek ondernemen we een gastronomische en geschiedkundige reis doorheen de keukens van de lage landen bij de Noordzee. De reis begint bij de intrede van de Romeinen toen Nederland en België nog niet bestonden zoals wij ze nu kennen. De auteur laat zien hoe de gastronomische traditie in de loo ... ... Lees meer

WATERLOO

WATERLOO

Een onderdompeling in een geschiedenisbad, dat is het minste wat je kan zeggen van deze boeiende vertelling over de Slag bij Waterloo.  Vertelkunst met de grote V.  En Johan Op de Beeck verstaat deze kunst als de beste. Gedurende heel het verhaal, dat leest als een pageturner, wordt de lezer een ... ... Lees meer

ARTHUR NAEYAERT

ARTHUR NAEYAERT

De Grooten Oorlog leeft nog verder dankzij de talloze egodocumenten die bewaard bleven.  Het verhaal van Arthur Naeyaert vangt aan bij de begindagen van de bezetting door de Duitsers.  Door een omstandigheid wordt deze man gedwongen om anderhalf jaar ondergedoken te leven.   Bij familie, vriend ... ... Lees meer

DUIVELSKWARTIER

DUIVELSKWARTIER

Vooral in de 16de eeuw woedde op tal van plaatsen in het "beschaafde" Europa een storm van heksenvervolgingen. Onderzoekers schatten het aantal slachtoffers, hoofdzakelijk vrouwen, op vele tienduizenden. Vuur en galg betekende voor velen het einde van hun leven, voorafgegaan door martelingen tijdens ... ... Lees meer

GELOVEN IN GENT

GELOVEN IN GENT

Zoals een van de auteurs terecht stelt omvat het religieuze verleden van Gent meer dan een verzameling monumenten. Daarin en omheen gonsde het van activiteiten van zowel eerwaarde figuren als leken, van groepen, bewegingen en structuren allerhande. Deze uitgave heeft oog voor beide. De occasionele b ... ... Lees meer

DE WERELD VAN HADRIANUS

DE WERELD VAN HADRIANUS

Hadrianus kennen we natuurlijk allemaal van de nog steeds bestaande muur, die hij in de 2de eeuw na Christus liet bouwen op de grens van het huidige Engeland en Schotland. Hiermee wilde deze keizer de grenzen van het Romeinse Rijk beter afschermen. Maar tijdens zijn twintigjarige bestuur (117-138) p ... ... Lees meer

NAPOLEON DEEL 2: VAN KEIZER TOT MYTHE

NAPOLEON DEEL 2: VAN KEIZER TOT MYTHE

200 jaar na De Slag van Waterloo blijft de persoon van Napoleon nog steeds boeien.  Johan Op de Beeck vertelt over een van de machtigste leiders van onze geschiedenis. Hij wijst de lezer op het militaire genie dat Napoleon was maar gelijktijdig analyseert en filtert hij de propaganda én de feite ... ... Lees meer

VAN ONZE JONGENS GEEN NIEUWS

VAN ONZE JONGENS GEEN NIEUWS

Drie jonge historici hebben een belangrijk onderwerp tussen de diepe plooien van de geschiedenis gehaald.  Dat van de jonge mannelijke Belgische vluchtelingen aan het begin van WOII. De Duitse inval op 10 mei 1940 was de directe oorzaak tot het bevel van de Belgische regering aan alle jonge man ... ... Lees meer

MIJN RUSSISCHE GESCHIEDENIS

MIJN RUSSISCHE GESCHIEDENIS

Wat als we de geschiedenis van een land nu eens overlopen vanuit de invalshoek van al dan niet rijkelijk gedekte tafels, met heerlijke gerechten daarop? Vanaf het begin van de twintigste eeuw overschouwt de auteur de Russische geschiedenis decennium per decennium, met als basis de gerechten die haar ... ... Lees meer

PRIKKELDRAAD

PRIKKELDRAAD

Het is ongelooflijk hoeveel wetenswaardigheden auteur Dick Wittenberg uit dit eenvoudig gegeven weet te puren. Prikkeldraad is alom tegenwoordig maar door zijn veelvuldig voorkomen zien we het meestal over het hoofd. Het zijn vooral de neveneffecten die ons bijblijven. In het boek wordt uitvoerig ve ... ... Lees meer

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

KONINGEN, KRUISVAARDERS EN KALIEFEN

De gebeurtenissen in het Midden Oosten wakkeren de belangstelling voor de geschiedenis van de regio weer aan. De jihad is slechts één aspect van die gebeurtenissen, maar wel een dat bijzonder veel aandacht krijgt. Om de geschiedenis van het Midden Oosten en de godsdienstoorlogen die daar woekeren be ... ... Lees meer

OORLOG & REVOLUTIE

OORLOG & REVOLUTIE

Via deze boeiende uitgave krijgt de lezer een breder inzicht in belangrijke gebeurtenissen zowel aan de vooravond als tijdens de Eerste Wereldoorlog in Rusland. Eerst bekijkt de auteur hoe het enorme Russische rijk in die oorlog terecht kwam. Vervolgens bekijkt Dominic Lieven deze oorlog vanuit Russ ... ... Lees meer