Geschiedenis en erfgoed   

WEE DE OVERWONNEN

WEE DE OVERWONNEN

Uit onze lessen Geschiedenis herinneren we ons beslist de aanwezigheid, het samenleven maar ook de onderlinge strijd tussen meestal twee groepen van het drietal Kelten, Romeinen en Germanen. Het gaat er niet zozeer om wie hier eerst was, maar in de allereerste plaats gaat de auteur op zoek naar de h ... ... Lees meer

ROMEINEN LANGS RIJN EN NOORDZEE

ROMEINEN LANGS RIJN EN NOORDZEE

Nog zoveel meer valt er te ontdekken en te leren over de aanwezigheid van de Romeinen in Nederland. Vaak leveren opgravingen nieuwe vondsten en inzichten. Het studiewerk achteraf vult het beeld aan dat we hebben over de Romeinse aanwezigheid. Wat we over hun maatschappij wisten gaf al een indrukwekk ... ... Lees meer

DEMONEN

DEMONEN

Volksverhalen vormen een belangrijk en boeiend aspect van het erfgoed van een cultuurgroep. Waar je ook reist, mits de goede contacten of enig vraagwerk ontdek je altijd wel van dergelijke verhalen. Deze over demonen nemen daar een aparte plaats in, inspelend op de gevoelens omtrent angst van een vo ... ... Lees meer

DE KRUISVAARDERS

DE KRUISVAARDERS

Over de bijzonder complexe geschiedenis van de kruistochten zijn er al hele bibliotheken volgeschreven. Wellicht daarom opteerde Dan Jones voor een alternatieve aanpak. De chronologie van de kruistochten overzichtelijk bundelen en daarbij rekening houden met diverse locaties en omstandigheden hier i ... ... Lees meer

ACH, ENGELAND

ACH, ENGELAND

Na zijn jarenlange, zeer gewaardeerde activiteiten als correspondent in Groot-Brittannië is Peter Brusse de geknipte persoon om een boekje open te doen over de Britten. Als geen ander weet hij de kleine kantjes van dat volk aan de overzijde van het water bloot te leggen, maar evengoed kan hij in all ... ... Lees meer

HET DEKOLONISERINGSPARCOURS

HET DEKOLONISERINGSPARCOURS

Het Congolees erfgoed is overal om ons heen; verbazend hoeveel. Onder "Congolees erfgoed" verstaan we vooral eerbetuigingen (monumenten, gebouwen, straatnamen, enz...) ter ere van Leopold 2 en zijn trawanten. Het is inmiddels wel overduidelijk dat de aard van de feiten die hij liet plegen van ongezi ... ... Lees meer

DE GENIALE STAD

DE GENIALE STAD

Waarom en hoe brengt de ene stad in een bepaalde periode meer genieën voort dat een andere stad op hetzelfde of een verschillend tijdstip? Dat is, kort door de bocht, wat Koen De Vos hier probeert uit te zoeken. Om vast te stellen of een stad kan omschreven worden als geniaal (in een specifieke peri ... ... Lees meer

DE BALKAN, EEN GESCHIEDENIS

DE BALKAN, EEN GESCHIEDENIS

In het verleden omschreven nogal wat mensen de Balkan als "kruitvat van Europa", een regio die ieder ogenblik kon exploderen. Gemakkelijk in de mond genomen, die term, maar eigenlijk kon niemand hen een duidelijke geografische, politieke, etnische, religieuze of historische omschrijving van die regi ... ... Lees meer

DE PAPEGAAI IS NIET DOOD

DE PAPEGAAI IS NIET DOOD

Het oorlogsverleden kent overal bijzonder verhalen, zowel van moed en zelfopoffering als van verraad en haat. Deze uitgave spitst zich in hoofdzaak toe op gebeurtenissen in Gent, midden 1944. Toen werd in de Papegaaistraat Albert Mélot door verzetslieden bevrijd uit een Duits gevangenentransport. Al ... ... Lees meer

EGYPTE ONTRAADSELD

EGYPTE ONTRAADSELD

Zelfs het heden biedt talloze raadsels, hoeveel meer vallen er niet te ontraadselen over het verre verleden, hier meer bepaald dat van Egypte? Af en toe lijkt het wel of men er in de faraonische beschaving van hield om latere wereldbewoners een aantal mysteries voor de voeten te gooien. Zoiets als q ... ... Lees meer

BRUGGE, EEN MIDDELEEUWSE METROPOOL

BRUGGE, EEN MIDDELEEUWSE METROPOOL

Om helemaal mee te zijn met de laatste bevindingen over de geschiedenis van Brugge voor de periode tussen 850 en 1550 is deze uitgave eigenlijk onmisbaar. Diverse onderzoekers laten hun licht schijnen over deze eeuwen en incorporeren recente onderzoeksresultaten in de diverse hoofdstukken. Nog meer ... ... Lees meer

STRIJD OM HET IJS

STRIJD OM HET IJS

Stel je voor, vier eeuwen geleden begon de mens manmoedig te zoeken om via de Noordpoolroute naar China, Japan en andere te varen. Met de huidige klimaatopwarming, die het poolijs massaal doet smelten, lijken die eerdere pogingen tot omvaart op een dag relatief gemakkelijk gerealiseerd te zullen wor ... ... Lees meer

DE ZOMER VAN 1939

DE ZOMER VAN 1939

De vondst van een exemplaar van de "Guide Michelin 1938-1939" leverde de auteurs inspiratie voor deze interessante uitgave. Zij bezorgden vervolgens de lezers een ticket voor een tijdreis naar de laatste maanden voor het losbarsten van de Tweede Wereldoorlog. De nazi's stonden voor de deur maar onze ... ... Lees meer

39-45 DE TWEEDE WERELDOORLOG

39-45 DE TWEEDE  WERELDOORLOG

Tachtig jaar ligt het begin van de Tweede Wereldoorlog achter ons. Toch lijkt het alsof de Eerste Wereldoorlog, die honderd-en-vijf jaar geleden aanvatte een grotere en veel bredere indruk maakt op de maatschappij. De nabijheid van de langdurige gevechten in Flanders Fields kan voor een stukje een v ... ... Lees meer

OP REIS MET VLAAMSE MEESTERS

OP REIS MET VLAAMSE MEESTERS

Ooit brachten Vlaamse meesters landschappen in beeld als deel van wat door latere kunstliefhebbers zou geapprecieerd worden als meesterwerken. Soms speelden die landschappen een hoofdrol in het werk, soms ook een ondersteunende rol. Vele jaren, soms eeuwen later zijn die landschappen of stadsgezicht ... ... Lees meer