Geschiedenis en erfgoed   

KINDEREN VAN DE RENAISSANCE

KINDEREN VAN DE RENAISSANCE

Over de geschiedenis van de Habsburgers zijn al talloze boeken geschreven.  Maar niet eerder is er een naslagwerk uitgebracht over de kunst en de opvoeding aan het Habsburgse hof van 1480 tot 1530. En dit aan de hand van een reeks kinderportretten.  Het Kamerijkse Hof in Mechelen was een centrum van ... ... Lees meer

DE GOUDEN EEUW VAN DE ROMEINEN IN DE LAGE LANDEN

DE GOUDEN EEUW VAN DE ROMEINEN IN DE LAGE LANDEN

Door het slaan van een gouden munt kondigde keizer Hadrianus in het jaar 121 "een gouden eeuw" aan. Meteen liet de man zijn geliefkoosde transportmiddel voorrijden en vertrok naar de Lage Landen. Achteraf bleken zijn activiteiten ook wel een bloeiperiode aan te kondigen voor onze contreien en vooral ... ... Lees meer

BRUGGE IN 100 OBJECTEN

BRUGGE IN 100 OBJECTEN

“Eén vraag geeft vele antwoorden.”  Het zou zomaar de eerste zin van dit boek kunnen zijn. Een team van het Gruuthusemuseum in Brugge legde een vraag voor aan de vele erfgoedverenigingen van haar stad. De vraag luidde: “Welke objecten, die op het Brugs grondgebied bewaard worden, verbeelden volgens ... ... Lees meer

HET WERELDRIJK VAN HET TWEESTROMENLAND

HET WERELDRIJK VAN HET TWEESTROMENLAND

Toen de Perzen onder leiding van hun koning Xerxes in het jaar 480 voor Christus een aanval lanceerden op wat nu bekend staat als Griekenland, kwam dat niet zomaar uit de lucht vallen. De aanvallers kwamen uit het Midden-Oosten, een regio waar in de voorafgaande drie eeuwen drie grootmachten ontston ... ... Lees meer

SOLDAAT VAN NAPOLEON (1806-1915)

SOLDAAT VAN NAPOLEON (1806-1915)

Joseph Abbeel uit Loenhout, België, is één van de meer dan 500.000 soldaten die door Napoleon opgevorderd werden om Rusland te veroveren. Door Napoleon’s veroveringsdrang bestond zijn leger uit dienstplichtigen van verschillende veroverde gebieden zoals Italianen, Duitsers, Saksen, Pruisen, Polen, L ... ... Lees meer

MISSIE TURKIJE

MISSIE TURKIJE

De feiten over de volkerenmoord op de Armeniërs worden inmiddels steeds duidelijker voor het voetlicht gebracht. Een groot deel van de wereld beseft wie de schuldigen zijn; dat wordt hier niet opnieuw uitgespit. De auteur maakt een bijzonder uitvoerige en goed gestoffeerde studie van wat er in de pe ... ... Lees meer

DOGGERLAND

DOGGERLAND

Doggerland verdween zowat 8000 jaar geleden onder het water van wat nu de Noordzee is. Tot zowat een miljoen jaren voordien was dit een gebied waar planten, dieren en mensen leefden. Het gebied strekt zich min of meer uit tussen Groot-Brittannië, Denemarken, Duitsland, Nederland en onze kust. Uitein ... ... Lees meer

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

Ja, ook Leopold I had al koloniale dromen, maar zowel die in Cuba als in Guatemala en Guinee mislukten compleet, net als die van zijn dochter en schoonzoon in Mexico. Wat is dat toch met koningen en hun blijvende drang naar macht en rijkdom? Die koloniale poging van Leopold 8 in Cuba heeft op zijn m ... ... Lees meer

OUDENAARDSE WANDTAPIJTEN

OUDENAARDSE WANDTAPIJTEN

Helemaal terecht is Oudenaarde bijzonder trots op de prachtige wandtapijten die hier ooit gemaakt werden. Niet alleen beschikt de stad over een schitterende collectie van dergelijke tapijten, er wordt ook werk gemaakt van restauratie en dan zijn er nog het boeiende studiewerk en de publicaties, zoal ... ... Lees meer

DE VOLKSVERHUIZINGEN

DE VOLKSVERHUIZINGEN

De periode vanaf dat het Romeinse Rijk verbrokkelde en uiteenviel wordt vaak beschreven met termen als verval, chaos, barbarij, achteruitgang, ... Dat er toen ook licht, cultuur, vooruitgang, etc... wordt hier en daar gemakshalve onder de mat van de geschiedenis geveegd. Ja, de zogenaamde barbaren v ... ... Lees meer

VOORWERP VAN GESPREK - DE WERELD VAN BRUEGEL

VOORWERP VAN GESPREK - DE WERELD VAN BRUEGEL

De schilderijen van Bruegel waren in de zestiende eeuw ‘conversatiestukken’.  ‘Conversatiestukken’ waren bedoeld om te pronken en te tonen aan gasten.  Ze werden in vooraanstaande kringen gebruikt als gespreksonderwerp tijdens diners. Bruegel heeft op zijn schilderijen heel wat alledaags gebruiksvoo ... ... Lees meer

DE DUINEN DER GEFUSILLEERDEN

DE DUINEN DER GEFUSILLEERDEN

Een onderzoek van Valentin Jamart, weerstander in de Tweede Wereldoorlog, is één van de aanleidingen geweest om dit  boek te schrijven. Jamart ging op zoek naar de verzetslui en andere nazislachtoffers die begraven werden op het geheim kerkhof in Hechtel.  In samenwerking met de gemeenten Leopoldsbu ... ... Lees meer

OUD HOSPITAAL

OUD HOSPITAAL

Een fotoreportage van 40 jaar geleden kan nu nog boeiender zijn dan toen ze gemaakt werd.  In de begin jaren tachtig maakte Jos Molenaers, voor zijn eindexamen van fotograaf, een reportage over het dagelijks werk in het oud hospitaal van Tongeren.  Nu, veertig jaar later, is diezelfde reportage gebr ... ... Lees meer

DE KLUIS VAN VRIJHERN

DE KLUIS VAN VRIJHERN

In een mooie vallei, nabij een kleine woonkern, ligt de Kluis van Vrijhern.  De Kluis is vooral gekend bij wandelaars. Het is het vertrekpunt van een Verborgen Moois-wandelroute, van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. De meeste wandelaars en inwoners van Hoeselt hebben wel een grof idee v ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed

GEHEIM EN GEVAARLIJK

GEHEIM EN GEVAARLIJK

Sekten en genootschappen die zich afsloten van de maatschappij met het oog op de realisatie van eigen doelstellingen zijn er altijd geweest. De termen "geheim en gevaarlijk" in de ondertitel geven al aan dat de daarvoor gebruikte methodes vaak -maar niet altijd- onschuldig en vredelievend waren. De ... ... Lees meer