IN HET OOG VAN DE STORM


Book IN HET OOG VAN DE STORM
 • Auteur:
 • ISBN: 9789057181443
 • Type: Paperback
 • Bladzijden: 284
 • Categorie: Geschiedenis en erfgoed
 • Richtprijs: € 24,95
 • Taal: Nederlands
 • Datum: 28/12/2012
 • Recensent: RD
 • Uitgeverij: Academic & Scientific Publishers
 • Kopen - prijs vergelijken:
 • IN HET OOG VAN DE STORM Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
 • IN HET OOG VAN DE STORM Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

De bewijzen voor een aanstaande klimaatverandering zijn zo overdonderend dat er niet naast te kijken valt. Als er over de mogelijke gevolgen daarvan gesproken wordt beperkt het discours zich meestal tot overstromingen in laag gelegen gebieden en de mogelijke dijkverhogingen in regio's die tot de twijfelgevallen behoren. Nochtans leert de geschiedenis dat de gevolgen van klimaatveranderingen erg ingrijpend kunnen zijn, weliswaar niet altijd negatief.

De auteurs onderzochten de gevolgen van de behoorlijk talrijke klimaatveranderingen in de loop van de geschiedenis. Een meermaals voorkomende kettingreactie is deze: de opkomende droogte in een bepaalde regio leidt tot massale volksverhuizingen, die op hun beurt het bestaande politieke evenwicht in de regio grondig verstoren en zelfs omverwerpen. In West-Europa waren de eerste paar eeuwen van onze jaartelling warmer dan voorheen. Rome maakte daarvan gebruik om zijn macht flink uit te breiden (en zo de voedselvoorziening van haar groeiende bevolking veilig te stellen). In de volgende eeuwen dreef onder meer het geleidelijk guurder wordende weer (en bijhorend voedseltekort) de Germanen in de richting van het Romeinse Rijk, met alle gevolgen van dien.

Een van de positieve gevolgen van een klimaatswijziging is het ontstaan van de landbouw. De klimatologische omstandigheden in bepaalde regio's dwongen de jager-verzamelaars ertoe om creatieve oplossingen te vinden om toenemende voedseltekorten op te vangen.

Deze boeiende en leerrijke uitgave illustreert veelvuldig hoe de mens zich aanpaste aan een gewijzigd klimaat. Waarom zouden wij dat ook niet kunnen? Voorlopig ontbreekt alleen nog de wil...

  


Ondertitel: "Over mensen, geschiedenis en klimaatveranderingen".

Tags: Geschiedenis, Natuur

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: