Davidsfonds Uitgeverij
   

DE GESTOLEN GLASRAMEN

DE GESTOLEN GLASRAMEN

In de afgelopen jaren pende Lydia Verbeeck een mooie en boeiende reeks historische thrillers bij elkaar. Ook nu weer speelt haar geliefde Lier een belangrijke rol. Toch maakt ze een voor haar doen behoorlijke uitstap naar Gistel. Een van de hoofdrolspelers, een Italiaanse koopman woonachtig in Lier, ... ... Lees meer

KIJK OMHOOG

KIJK OMHOOG

Meer nog dan voor de auteur heb ik bewondering voor de talrijke fotografen, die zorgden voor de buitengewone beeldenrijkdom van koepels, gewelven en plafonds in deze bijzondere uitgave. Mogelijk heb je al de gewelven van de Sagrada Familia bewonderd of die van het Dogenpaleis? Probeer dat maar eens ... ... Lees meer

DE ONTDEKKING VAN HET DIERENRIJK

DE ONTDEKKING VAN HET DIERENRIJK

Omgeven door een onmetelijk rijke diversiteit aan dieren trachtte de mens al heel vroeg om daar enig zicht op te krijgen. In de Oudheid probeerde men al om die vele soorten op  een of andere wijze te rangschikken. De dieren in vakjes steken, zeg maar, gerangschikt naar voorkomen, verblijfplaats, voe ... ... Lees meer

BEPAKT EN GEZAKT

BEPAKT EN GEZAKT

Stel je voor, je wil een trektocht maken -een échte trektocht- in gebieden waar hulp van of contact met de "beschaving" onmogelijk is. Voor de avonturiers over ons lijkt dat wellicht haalbaar. Maar stel je voor dat moet doen zonder hi-tech navigatie- of communicatiemiddelen, zonder lichtgewicht tent ... ... Lees meer

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

ZWARTE BONEN, RODE INKT EN MANNEKEN PIS

Ja, ook Leopold I had al koloniale dromen, maar zowel die in Cuba als in Guatemala en Guinee mislukten compleet, net als die van zijn dochter en schoonzoon in Mexico. Wat is dat toch met koningen en hun blijvende drang naar macht en rijkdom? Die koloniale poging van Leopold 8 in Cuba heeft op zijn m ... ... Lees meer

GEHEIM EN GEVAARLIJK

GEHEIM EN GEVAARLIJK

Sekten en genootschappen die zich afsloten van de maatschappij met het oog op de realisatie van eigen doelstellingen zijn er altijd geweest. De termen "geheim en gevaarlijk" in de ondertitel geven al aan dat de daarvoor gebruikte methodes vaak -maar niet altijd- onschuldig en vredelievend waren. De ... ... Lees meer