Erfgoed
   

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

BINNEN BIJ BOEREN, BAKKERS EN BROUWERS

Erfgoed Haspengouw trekt de kar in het Limburgse Erfgoedlandschap. En die voortrekkersrol vervult ze al jaren.  Tal van activiteiten zoals de erfgoedjaarmarkt, erfgoedmomenten voor kinderen, vorming en diverse lezingen worden gestuurd door deze erfgoedcel.  Voorliggend boekje is het resultaat v ... ... Lees meer

STRIJDPERK VLAANDEREN

STRIJDPERK VLAANDEREN

Vlaanderen is al eeuwenlang een strijdperk bij talloze conflicten van zeer uiteenlopende aard. Vijftien van die conflicten staan centraal in deze zeer informatieve uitgave. De publicatie kwam er naar aanleiding van de Open Monumentendag Vlaanderen. Elk van die conflicten wordt beknopt beschreven en ... ... Lees meer

VAN BROUCK TOT DYCKAGIE

VAN BROUCK TOT DYCKAGIE

Erfgoedbank Waasland is de drijvende kracht achter deze verhelderende uitgave. Samen met tal van anderen werd het verleden en heden van de Wase polders bestudeerd en in kaart gebracht. Voorliggend boek vormt het voorlopige hoogtepunt van een zoektocht die wellicht nooit voltooid zal zijn. Erfgoed le ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed

ZOMERS IN HINGENE

ZOMERS IN HINGENE

Een monumentaal boek over de geschiedenis van een van de indrukwekkendste kastelen van Klein-Brabant. Gedurende bijna vierhonderd jaar was het kasteel van Hingene het favoriete buitenverblijf van de adellijke familie d’Ursel. Elke zomer, van mei tot oktober, verhuisden de hertog met zijn familie en ... ... Lees meer

SPEL VAN GEVEN EN NEMEN

SPEL VAN GEVEN EN NEMEN

De natuur geeft en neemt, waardoor de mens een haat-liefdeverhouding heeft met haar.  We zijn vriend en vijand met de vier elementen: aarde, water, vuur en lucht.  Het erfgoed in Vlaanderen is getuige hiervan.  Door de eeuwen heen werd er heel wat gebouwd om de voordelen van de vier elementen ten vo ... ... Lees meer

TRIOMF DER KLEINBURGERLIJKHEID

TRIOMF DER KLEINBURGERLIJKHEID

In 2014 houdt de stad Maaseik een grootse Van Eyckviering om de 150ste verjaardag te vieren van het standbeeld van de gebroeders Van Eyck.  Naar aanleiding hiervan heeft José Raets, psycholoog en rasechte Maaseikenaar, dit essay geschreven.  Hij gaat hierin op zoek naar de mentaliteitsgeschiedenis v ... ... Lees meer

ACHTER MOOIE GEVELS, WONEN OP LOKERSE HOFKES

ACHTER MOOIE GEVELS, WONEN OP LOKERSE HOFKES

Zelden of nooit pakken steden uit met de minder mooie kanten van hun verleden.  De stad Lokeren is hier een uitzondering op.  Zij durft uit te pakken met de weinig comfortabele woon- en leefomstandigheden van haar arme bewoners in het midden van de vorige eeuw.  De overgang van huisnijverheid in de ... ... Lees meer

VISÉ, TERRE DES GILDES

VISÉ, TERRE DES GILDES

Schuttersgilden vormen het hoofdthema van dit interessante boek. Hoe ontstonden ze, welke rol speelden ze in de loop der eeuwen, hoe evolueerden ze? Belangrijk aspect hierbij is de bewapening van die gilden en de ontwikkeling van hun wapens.Naast een algemene visie met betrekking tot gilden spitsen ... ... Lees meer

HET DAGELIJKS LEVEN. GEEN ALLEDAAGS VERHAAL

HET DAGELIJKS LEVEN.  GEEN ALLEDAAGS VERHAAL

‘Gemene geschiedenis’ staat in de ondertitel van dit erfgoedboek.  Gemene staat voor: lagere bevolkingsklasse, het gepeupel, het volk, gezamenlijk …  Over nu tot de inhoud van dit boek dat het resultaat is van een speciaal project. Door samenwerking tussen verschillende Limburgse heemkundige kringen ... ... Lees meer

HASSELT KÈRREMES

HASSELT KÈRREMES

Vanaf Carnaval kermis, midden maart, tot Spalbeek kermis, begin oktober, is er steeds wel ergens kermis in de wijken en fusiegemeenten van Hasselt. 17 keer in het jaar is het feest.  17 keer is het ‘kérremes’ in Hasselt.  De allergrootste ervan is Hasselt kermis in september met soms wel 175 standpl ... ... Lees meer

SPOREN VAN CONFLICTEN IN DE BINNENSTAD

SPOREN VAN CONFLICTEN IN DE BINNENSTAD

Ook dit jaar heeft de Erfgoedcel van Sint-Truiden in kader van de Open Monumentendag een boekje uitgebracht.  Voor de 23e keer houdt deze stad de traditie in eer en maakt ze een publicatie in functie van het jaarthema.  Dit jaar is er dus gewerkt rond ‘conflict’.  Een goede gewoonte die navolging ve ... ... Lees meer

LIMBURG SIERT EN VIERT

LIMBURG SIERT EN VIERT

Ritueel communiceren via de voortuin is een sterk ingeburgerde gewoonte in Limburg.  Dat blijkt ook uit dit boek van het Limburgs Volkskundig Genootschap (LVG) waarin zowat alle rituelen om te versieren opgenomen zijn.   Het LVG heeft een project opgezet om in één jaar tijd (2010) versierde voortuin ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed

HASSELT EXTRA MUROS

HASSELT EXTRA MUROS

Vanpaesschen’s bunderboek of kadastrale kaart ligt aan de basis van dit studieboek. In opdracht van de stad registreerde hij alle gronden die buiten de stadswallen lagen.  Elk perceel bevat een perceelnummer, de naam van de eigenaar, de aard en de oppervlakte. Het geheel is een verzameling van landb ... ... Lees meer

ENCYCLOPEDIE DER NEDERLANDEN

ENCYCLOPEDIE DER NEDERLANDEN

De Encyclopedie der Nederlanden is een bijzonder amusant boek met allerlei wetenswaardigheden over typisch Nederlandse zaken. Het is een bewerking en uitbreiding van in De Volkskrant verschenen columns uit 2010. Deze gingen over karakteristieke Nederlandse gebruiken, gewoonten en verschijnselen. De ... ... Lees meer

SMEETS

SMEETS

Brandewijn werd al sinds de 17e eeuw geproduceerd in Hasselt. Vooral in de 19e eeuw waren stokerijen van een groot economisch belang voor deze stad.  Nadien is de productie zo goed als stilgevallen vooral door de verhoogde alcoholaccijnzen.  Ondanks de Wet Vandevelde van 1919 opende Gerard Smeets in ... ... Lees meer

Tags: Erfgoed