MONASTERIUM HERKENRODE 3


Book MONASTERIUM HERKENRODE 3
 • Auteur:
 • ISBN: 9789078465478
 • Type: Paperback
 • Bladzijden: 202
 • Categorie: Geschiedenis en erfgoed
 • Richtprijs: € 30,00
 • Taal: Nederlands
 • Datum: 28/12/2013
 • Recensent: LD
 • Uitgeverij: Erfgoedcel Hasselt
 • Kopen - prijs vergelijken:
 • MONASTERIUM HERKENRODE 3 Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
 • MONASTERIUM HERKENRODE 3 Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

Eén van de doelen van het Studiecentrum Herkenrode is het publiek toegankelijk maken van de geschiedenis van de abdij van Herkenrode in Hasselt. Dit deel is het derde in een reeks geplande uitgaven.  Hierin wordt de focus gelegd op het monastiek ondernemerschap en wordt het management van de cisterciënzers onder de loep genomen. Hiervoor wordt een eerder fragmentarisch gebruikte bron ontsloten.  Het is een verzameling van contracten uit de voormalige cisterciënzersabdij van Herkenrode: de Verdinckenisse.  Deze stukken worden bewaard in de abdij van Averbode.  Bij deze publicatie hoort een CD met daarop afbeeldingen van de archiefbronnen en de transcriptie, door Guido Caluwaerts, van de Verdinckenisse.
 
Het modern management van de abdissen de Lechy blijkt uit de wijze waarop ze hun opdrachten ontwierpen en beheerden. De opdrachten werden ook gecontroleerd, opgeleverd en nadien afgerekend.  De te volgen procedures zijn vergelijkbaar met de huidige werking van de overheidsopdrachten van steden en gemeenten.  En dat 500 jaar geleden!!  Zo lees je over de opdracht tot de bouw van een orgel, weeflessen voor enkele zusters en de verpachting van de abdijmolen in Tuilt. De voornaamheid van de abdij blijkt uit de gebruikte materialen ter verfraaiing van de gebouwen.  Zo lag in het koor van de oorspronkelijke kerk een Antwerpse majolicavloer en werden er zilveren reliekschrijnen en ornamenten besteld ter verheerlijking van het godshuis.
 
De abdissen zorgden voor continuïteit in hun opvolging door steeds verwante dames als abdis aan te duiden zoals bij het geslacht ‘de Lechy’. Opvallend is de belangrijke plaats die de abdij van Herkenrode innam binnen het bisdom Luik.  Zo vonden hier de wijdingen plaats van twee opeenvolgende bisschoppen van Luik (in 1557 en in 1564) door de bisschoppen van Arras, Doornik, Kamerrijk en Utrecht!!  Als je dààr niet mee kan uitpakken?
 
Ora et Labora was de ‘lijfspreuk’ van de koordames.  Bij nader inzien blijkt toch dat het bidden aan de koordames toekwam en het werken overgelaten werd aan de lekenzusters, de ambachtslieden en het dienstpersoneel. 

De abdij van Herkenrode in Hasselt is een interessant studieobject en ik kijk uit naar de onderzoeken die in de volgende publicaties aan bod zullen komen.

  

Tags: Erfgoed, Erfgoedgids, Vakantie Limburg

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: