Erfgoed
   

HET LANDSCHAP VERTELT

HET LANDSCHAP VERTELT

Eeuwenlang hard labeur en een toegestoken handje van de natuur hebben het glooiend landschap van Haspengouw en Voeren gekneed tot het vruchtbare land van vandaag.  Onderzoek in de stadsarchieven, gebruik van de Ferraris-kaarten en interviews met de streekbewoners resulteren in een boeiend verhaal.  ... ... Lees meer

GESCHIEDENIS VAN EEN MELKERIJ

GESCHIEDENIS VAN EEN MELKERIJ

Op het einde van de 19de eeuw waren er in Limburg, net als elders, vooral handmelkerijen. Geleidelijk aan keken de landbouwers uit naar mechanisatie en vormen van samenwerking. Het systeem waarbij een hond in een ton liep bij wijze van aandrijving was zo'n vorm van mechanisatie. Een grote stap vooru ... ... Lees meer

DONDERSLAGHOEVE

DONDERSLAGHOEVE

Ruim 800 jaar beslaat de geschiedenis van de Donderslaghoeve.  Tot het midden van de vorige eeuw lag dit goed tamelijk afgelegen in de heide, vennen en moerassen.  Het lag, want het is ondertussen afgebroken, op de grens van Meeuwen, Gruitrode en Opgrabbeek.  De historische bronnen waarop de schrijv ... ... Lees meer

ZINGEND BRONS

ZINGEND BRONS

Naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het ontstaan van de beiaard schreef Luc Rombouts, zelf ook beiaardier, een zeer interessant overzichtswerk van de geschiedenis en de evolutie van dit instrument. Rond het jaar 1500 groeide het idee om klokken aan te wenden als muziekinstrument. In het jaa ... ... Lees meer

THUIS IS EEN MONUMENT

THUIS IS EEN MONUMENT

Fiets- en wandelroutes hebben heel wat onroerend erfgoed dichter bij de ‘gewone’ mensen gebracht.  Deze tochten bieden de toerist de kans om een vierkantshoeve, een kasteel of een kluizenaarswoning van dichter bij te bekijken.  Thuis is een monument geeft de lezer de mogelijkheid om, dankzij de vele ... ... Lees meer

HET VLAAMSE PLATTELAND IN DE FIFTIES

HET VLAAMSE PLATTELAND IN DE FIFTIES

Retro is erg in zwang.  Je merkt het aan de covers van reisboeken, de permanente tentoonstelling van de sixties in het Domein Bokrijk, de aangeboden spullen in winkels die trends op de voet volgen.  Het Davidsfonds speelt, terecht, in op deze tendens met een mooi fotoboek over de fifties.  Alhoewel, ... ... Lees meer

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

Doorheen de geschiedenis zijn vrouwen steeds achtergesteld geweest op mannen.  Pas de laatste decennia is er op het vlak van gelijkheid tussen de seksen een grote inhaalbeweging geweest.  Jan van den Berghe dook in deze trieste historie en legt in zijn werk heel wat heikele punten bloot waaraan de v ... ... Lees meer

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

1842 is het jaar waarin voor het eerst de kadastrale gegevens van de dorpen rondom Sint-Truiden worden afgerond in de ‘Tabel van klassificatie der grondeigendommen’.  Vanuit deze ‘droge’ gegevens breit de auteur en rijksarchivaris Rombout Nijssen een boeiend verhaal over het dagelijkse leven in ... ... Lees meer

MONASTERIUM HERKENRODE 2

MONASTERIUM HERKENRODE 2

De abdij van Herkenrode te Hasselt was in de middeleeuwen een van de rijkste en belangrijkste vrouwelijke cisterciënzerabdijen van de Lage Landen.  Het Studiecentrum Herkenrode heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt, een reeks publicaties over deze site uit te gev ... ... Lees meer

RELIGIEUS ERFGOED IN HASPENGOUW

RELIGIEUS ERFGOED IN HASPENGOUW

Deze Haspengouwse Monografie is de eerste in een nieuwe reeks.  Ze handelt over de vele religieuze gebouwen die Haspengouw rijk is.  Aan de enorme hoeveelheid kerkdorpen is te zien hoe rijk dit gebied in Zuid-Limburg geweest is!  Alle abdijen, commanderijen, begijnhoven en kloosters passeren de revu ... ... Lees meer

VERGETEN LINIES

VERGETEN LINIES

Om de uitvoering en de camouflage van de stellingen te controleren krijgt Leutnant Josef Zimmermann in januari 1918 opdracht om de Duitse verdedigingslinie in de provincie Antwerpen te fotograferen. Hiervoor vliegt hij over het noordelijk deel van de vesting Antwerpen, en van het fort van Schoten la ... ... Lees meer

LANDLOPERS

LANDLOPERS

In dit boek neemt Toon Horsten ons mee doorheen de schrijnende geschiedenis van de zogenaamde rijksweldadigheidskolonies in de Antwerpse Kempen. Twee eeuwen lang werden vagebonden, deserteurs, alcoholisten, eenzamen, joden en passanten in de kolonies van Wortel en Merksplas ondergebracht. Het boek v ... ... Lees meer

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

Talrijke Nederlandse steden hebben een geschiedenis, vaak een roerige, als vestingstad. In dit overzichtelijke werkje stelt de auter er 44 daarvan beknopt voor. De geschiedenis van de vesting wordt uit de doeken gedaan, vaak is er een historische kaart afgedrukt naast enkele hedendaagse foto's. Als ... ... Lees meer

HET ZEVENDE JAAR

HET ZEVENDE JAAR

In de Euregio Maas-Rijn trekken nog regelmatig heel wat processies door de gemeenten.  Opmerkelijk is dat een aantal ommegangen enkel om de zeven jaar worden georganiseerd.  De zevenjaarlijkse processies tref je aan in Tongeren (Kroningsfeesten), Hasselt (Virga Jessefeesten), Stavelot (Septennales), ... ... Lees meer

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR LOMMEL

ALLE WEGEN LEIDEN NAAR LOMMEL

Door de betekenis van plaatsnamen te ontdekken wordt de band met je eigen straat, dorp of stad sterker.   Dit heeft Victor Mennen goed begrepen met zijn verhalen rond beeldige straatnamen.  Het eeuwenlange levensritme van de Lommelaars liep langs vaste wegen.  Via het doopsel, het huwelijk en het ov ... ... Lees meer