Erfgoed
   

DONDERSLAGHOEVE

DONDERSLAGHOEVE

Ruim 800 jaar beslaat de geschiedenis van de Donderslaghoeve.  Tot het midden van de vorige eeuw lag dit goed tamelijk afgelegen in de heide, vennen en moerassen.  Het lag, want het is ondertussen afgebroken, op de grens van Meeuwen, Gruitrode en Opgrabbeek.  De historische bronnen waarop de schrijv ... ... Lees meer

THUIS IS EEN MONUMENT

THUIS IS EEN MONUMENT

Fiets- en wandelroutes hebben heel wat onroerend erfgoed dichter bij de ‘gewone’ mensen gebracht.  Deze tochten bieden de toerist de kans om een vierkantshoeve, een kasteel of een kluizenaarswoning van dichter bij te bekijken.  Thuis is een monument geeft de lezer de mogelijkheid om, dankzij de vele ... ... Lees meer

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

VESTINGSTEDEN IN NEDERLAND

Talrijke Nederlandse steden hebben een geschiedenis, vaak een roerige, als vestingstad. In dit overzichtelijke werkje stelt de auter er 44 daarvan beknopt voor. De geschiedenis van de vesting wordt uit de doeken gedaan, vaak is er een historische kaart afgedrukt naast enkele hedendaagse foto's. Als ... ... Lees meer

CENTRAAL STATION SPOORWEGKATHEDRAAL

CENTRAAL STATION SPOORWEGKATHEDRAAL

In dit boek wordt Antwerpen-Centraal, ook wel als de spoorwegkathedraal benoemd, belicht vanuit de meest uiteenlopende en verrassende invalshoeken. De auteur was werfleider bij de grote verbouwingswerken die het station internationaal op de kaart zouden zetten. Daarna was hij lange tijd gids om het ... ... Lees meer

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

NU GAAN ONZE DAGEN SOMBER VOORBIJ, EN ZUCHTEND VERSTRIJKEN DE JAREN ...

1842 is het jaar waarin voor het eerst de kadastrale gegevens van de dorpen rondom Sint-Truiden worden afgerond in de ‘Tabel van klassificatie der grondeigendommen’.  Vanuit deze ‘droge’ gegevens breit de auteur en rijksarchivaris Rombout Nijssen een boeiend verhaal over het dagelijkse leven in ... ... Lees meer

VLAAMSE VOLKSVERHALEN

VLAAMSE VOLKSVERHALEN

Het uitgangspunt van de schrijver om wandelingen met een volksverhaal op te nemen in dit boek was tweeërlei. De eerste vereiste was dat je vandaag de dag nog verschillende locaties van het verhaal moet terugvinden in het parcours.  En de tweede doelstelling was dat de wandeltocht een lengte moet heb ... ... Lees meer

ACHTER DE MUZIEK AAN

ACHTER DE MUZIEK AAN

De voorbije decennia nam de aandacht voor allerhande vormen van erfgoed behoorlijk toe. Organisaties werden gestroomlijnd, extra subsidies kwamen beschikbaar, de toeristische aspecten van erfgoed werden in de verf gezet, watererfgoed krijgt meer aandacht in Vlaanderen, een groeiend gedeelte van het ... ... Lees meer

VERGETEN LINIES

VERGETEN LINIES

Om de uitvoering en de camouflage van de stellingen te controleren krijgt Leutnant Josef Zimmermann in januari 1918 opdracht om de Duitse verdedigingslinie in de provincie Antwerpen te fotograferen. Hiervoor vliegt hij over het noordelijk deel van de vesting Antwerpen, en van het fort van Schoten la ... ... Lees meer

MONASTERIUM HERKENRODE 2

MONASTERIUM HERKENRODE 2

De abdij van Herkenrode te Hasselt was in de middeleeuwen een van de rijkste en belangrijkste vrouwelijke cisterciënzerabdijen van de Lage Landen.  Het Studiecentrum Herkenrode heeft het initiatief genomen om, in samenwerking met de Erfgoedcel Hasselt, een reeks publicaties over deze site uit te gev ... ... Lees meer

VERHALEN VAN STAD EN STREEK

VERHALEN VAN STAD EN STREEK

Vele honderden sagen en legenden uit Nederland zijn hier gebundeld, netjes per provincie en vervolgens alfabetisch per dorp (met vermelding van de hoofdgemeente). Op zich biedt deze collectie al talloze uren heerlijk leesplezier, liefst ongestoord. Je ontmoet allerhande vreemde wezens en maakt kenni ... ... Lees meer

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

GLORIEUZE WIJVEN EN DUIVELINNEN

Doorheen de geschiedenis zijn vrouwen steeds achtergesteld geweest op mannen.  Pas de laatste decennia is er op het vlak van gelijkheid tussen de seksen een grote inhaalbeweging geweest.  Jan van den Berghe dook in deze trieste historie en legt in zijn werk heel wat heikele punten bloot waaraan de v ... ... Lees meer

DE OUDSTE RONDE VAN VLAANDEREN

DE OUDSTE RONDE VAN VLAANDEREN

Laat je niet verrassen door de titel van het boek: het handelt niet over de bekende wielerronde maar is een ode aan de geschiedenis en het erfgoed van Vlaanderen. De samenstellers nemen je mee op een archeologische reis doorheen de eeuwen in onze gewesten. Onderweg houden we halt bij tientallen plaa ... ... Lees meer

HET ZEVENDE JAAR

HET ZEVENDE JAAR

In de Euregio Maas-Rijn trekken nog regelmatig heel wat processies door de gemeenten.  Opmerkelijk is dat een aantal ommegangen enkel om de zeven jaar worden georganiseerd.  De zevenjaarlijkse processies tref je aan in Tongeren (Kroningsfeesten), Hasselt (Virga Jessefeesten), Stavelot (Septennales), ... ... Lees meer

FEEST

FEEST

Van feesten houden we, dat illustreert dit boekje nog maar eens. Deze uitgave is weliswaar specifiek gericht op feestelijkheden in het Meetjesland, maar de auteurs schetsen telkens een algemeen kader bij iedere uiting van feesten. Eerst wordtvooraan in het boekje geschetst hoe feesten passen in onze ... ... Lees meer

HET VLAAMSE PLATTELAND IN DE FIFTIES

HET VLAAMSE PLATTELAND IN DE FIFTIES

Retro is erg in zwang.  Je merkt het aan de covers van reisboeken, de permanente tentoonstelling van de sixties in het Domein Bokrijk, de aangeboden spullen in winkels die trends op de voet volgen.  Het Davidsfonds speelt, terecht, in op deze tendens met een mooi fotoboek over de fifties.  Alhoewel, ... ... Lees meer