Poolgebieden




 

WILDERNIS, WOONGEBIED EN WINGEWEST

WILDERNIS, WOONGEBIED EN WINGEWEST

De auteur van deze interessante uitgave gaat vooral op zoek naar hoe de mens omging met de natuurlijke hulpbronnen. De mensen waar het hier om gaat zijn zowel de permanente bewoners als de velen die hier kwamen jagen en vissen, vaak met inzet van veel middelen. Vooral de activiteiten aan de Noordpoo ... ... Lees meer