Citytrip Hasselt
   
123

RECHTSPRAAK ACHTER SCHUINE GEVELS

RECHTSPRAAK ACHTER SCHUINE GEVELS

Het samenvoegen van de gerechtelijke arrondissementen Hasselt en Tongeren én de bouw van een nieuw gerechtsgebouw in Hasselt zijn de aanzet voor deze uitgave.  Rechtspreken in Hasselt en in Limburg heeft een lange en boeiende geschiedenis.  In de vroege middeleeuwen was er het Loons recht. Na de aan ... ... Lees meer

HASSELT IN MEMORIAM

HASSELT IN MEMORIAM

Het oude kerkhof van Hasselt is meer dan een eeuw in gebruik geweest.  In 1800 werd het aangelegd ter vervanging van de bestaande begraafplaats in de binnenstad. Ongeveer 130 jaar lang is het de laatste rustplaats geworden van heel wat Hasselaren.  En dit tot 1930.  Deze parkbegraafplaats is een typ ... ... Lees meer

HASSELT KÈRREMES

HASSELT KÈRREMES

Vanaf Carnaval kermis, midden maart, tot Spalbeek kermis, begin oktober, is er steeds wel ergens kermis in de wijken en fusiegemeenten van Hasselt. 17 keer in het jaar is het feest.  17 keer is het ‘kérremes’ in Hasselt.  De allergrootste ervan is Hasselt kermis in september met soms wel 175 standpl ... ... Lees meer

SUPERBODIES

SUPERBODIES

Superbodies handelt over het lichaam in de kunst.  Hoe kijken de designers, modeontwerpers en kunstenaars naar het menselijk lichaam?  Dezer jaren is de artistieke aandacht naar de mens enorm.  Dit blijkt ook in deze uitgave.  Je vindt er een reeks foto’s van kunstwerken en objecten die allemaal de ... ... Lees meer

HASSELT CAFÉSTAD DEEL II

HASSELT CAFÉSTAD DEEL II

Nog geen jaar geleden schreef Jos Sterk het eerste deel over de Hasseltse cafés.  En het derde deel staat ook al in de steigers, lees ik in het voorwoord. Wellicht ligt de Limburgse gastvrijheid aan de basis van een stevig uitgaansleven in haar hoofdstad. Niettegenstaande het rookverbod en de alcoho ... ... Lees meer

HASSELT EXTRA MUROS

HASSELT EXTRA MUROS

Vanpaesschen’s bunderboek of kadastrale kaart ligt aan de basis van dit studieboek. In opdracht van de stad registreerde hij alle gronden die buiten de stadswallen lagen.  Elk perceel bevat een perceelnummer, de naam van de eigenaar, de aard en de oppervlakte. Het geheel is een verzameling van landb ... ... Lees meer

GRAFFITI & STREET ART IN HASSELT

GRAFFITI & STREET ART IN HASSELT

Hasselt is een trendzetter op vele vlakken.  Graffiti en Street Art is hier een belangrijk onderdeel van. Meer dan 40 jaar geleden doken de eerste graffitis op.  Die werken of teksten waren toen eerder politiek getint.  Denk maar aan de leuze ‘Leve Tijl’ op de spoorwegbrug op de Kuringersteenwe ... ... Lees meer

HASSELT GAAT DEN GROOTEN OORLOG TEGEMOET

HASSELT GAAT DEN GROOTEN OORLOG TEGEMOET

Honderd jaar geleden was het leven voor een Hasselaar heel verschillend met dat van de huidige bewoners. In dit kleine stadje leed de overgrote meerderheid van de mensen in de volksbuurten honger. Een brandweerkorps bestond nog niet en de politie was gehuisvest in de benedenverdieping van het stadhu ... ... Lees meer

MONASTERIUM HERKENRODE 4

MONASTERIUM HERKENRODE 4

Om op een efficiëntere manier belastingen te innen werden in de zestiende en zeventiende eeuw eigendommen in kaart gebracht.  Ook de abdij van Herkenrode te Hasselt maakte van dit hulpmiddel gebruik.  Hierdoor konden de cisterciënzers meer pachten en cijnzen heffen en innen. Peter Meysman heeft ... ... Lees meer

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

HASSELT CAFÉSTAD: DEEL III

‘Hasselt hoofdstad van de Smaak’ is de officiële slogan van Hasselt, provinciehoofdstad van Limburg.  Maar de slogan had net zo goed ‘Hasselt caféstad’ kunnen zijn.  Want nog geen eeuw geleden telde Hasselt meer van driehonderd (!) cafés.  Heel wat inwoners baatten hun café uit in de ‘beste’ kam ... ... Lees meer

HASSELT TREKT TEN STRIJDE

HASSELT TREKT TEN STRIJDE

Momenteel is het de kunst om als schrijver met je boek op te vallen tussen de honderden andere boeken met als thema: Eerste Wereldoorlog. Best kom je dan naar voren met opnieuw herkauwde gegevens. Jos Sterk heeft dit goed begrepen. Jarenlang doorpluisde hij de archieven van Hasselt, zowel het Rijksa ... ... Lees meer

LETTER KALENDER HASSELT 2014

LETTER KALENDER HASSELT 2014

De Letter Kalender van Hasselt is een witte raaf tussen alle mogelijke soorten jaarkalenders die dit jaar uitgegeven worden.  Elke week van het jaar wordt een andere Hasseltse auteur voor het voetlicht gebracht. Gaandeweg ontdek je hoe rijk het literaire erfgoed van Hasselt wel is.  Je leest over ko ... ... Lees meer

DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN HASSELT

DE OUDSTE GESCHIEDENIS VAN HASSELT

In dit tweede deel over de oudste geschiedenis van Hasselt gaat de schrijver op zoek naar de wieg van Hasselt.  Tot nu toe wordt aangenomen dat de oudste bewoning ontstond in de omgeving van de Helbeek aan de Sint-Quintinuskathedraal. Deze kerk bestond reeds in de 7e of de 8e eeuw.  Onder de f ... ... Lees meer

HASSELT CAFÉSTAD VI

HASSELT CAFÉSTAD VI

De Piccadilly, de Uilenspiegel, de Sportkring, de Volksmacht … het zijn stuk voor stuk bekende cafés waar een groot stuk van het sociale leven van Hasselt zijn afspeelde. Deze cafés zorgden vooral in het tweede deel van de vorige eeuw voor verbinding en waren onderdeel van het sociaal weefsel. ... ... Lees meer

STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN

STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN

Jenevergedichten? Uit de Nederlandstalige literatuur? Geen idee dat die bestonden! Dit hiaat wordt opgevuld door het Nationaal Jenevermuseum uit Hasselt.  Dit werk brengt een bloemlezing van diverse soorten jenevergedichten van schrijvers zoals Gerrit Komrij, Louis Verbeeck, Herman van Veen, Leonard ... ... Lees meer