STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN


Book STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN
 • Auteur:
 • ISBN: 9789056554385
 • Type: Hardback
 • Bladzijden: 265
 • Categorie: Zondagsboeken
 • Richtprijs: € 25,00
 • Taal: Nederlands
 • Datum: 27/10/2020
 • Recensent: LD
 • Uitgeverij: PoëzieCentrum Gent
 • Kopen - prijs vergelijken:
 • STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
 • STRAKS GAAT HET JENEVER SNEEUWEN Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

Jenevergedichten? Uit de Nederlandstalige literatuur? Geen idee dat die bestonden! Dit hiaat wordt opgevuld door het Nationaal Jenevermuseum uit Hasselt.  Dit werk brengt een bloemlezing van diverse soorten jenevergedichten van schrijvers zoals Gerrit Komrij, Louis Verbeeck, Herman van Veen, Leonard Nolens, Simon Carmiggelt en vele anderen.  

Dat de inhoud van de 143 verzamelde gedichten zeer gevarieerd is merk ik aan de indeling in verschillende hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk gaat over de verheerlijkende lofzangen van deze drank. De volgende hoofdstukken presenteren jeneverliedjes, korte verzen, limericks, internetvondsten en ook anti-jenevergedichten. De jeneversteden Hasselt en Schiedam zijn vaak het onderwerp in deze ritmische verzen.

Kan je van een gedichtenbundel iets leren? Tuurlijk! Wist je dat het liedje ‘Altijd is Kortjakje ziek’ vermoedelijk een achttiende-eeuws kluchtlied was over een jenever drinkende vrouw die waarschijnlijk werkte in de openbare toiletten? Of dat de voorloper van jenever de Aqua Vite is? Of dat de jenever gebruikt werd als middel tegen de Pest?

Welk is het mooiste gedicht uit deze gedichtenbundel?  Volgens de ene is dit ‘Jonge klare’ van Leander Hanssen omdat hierin perfect beschreven wordt hoe een ‘drupke’ bij je naar ‘binnen loopt’.  Volgens een andere is dit het ‘Winderlied’ van Bernlef waarvoor dit boek de eerste zin geleend heeft voor haar titel: Straks gaat het jenever sneeuwen …

De auteur van dit boek, René Smeets, startte zo’n twintig jaar geleden met het verzamelen van gedichten over wijn.  Bij zijn zoektocht kwam hij quasi als vanzelf gedichten tegen over andere dranken zoals onder andere jenever.  Met de jaren groeide de stapel jenevergedichten.  Na contact met het Jenevermuseum in Hasselt ontstond een samenwerkingsproject met  jenevermusea, onderwijsinstellingen en horecabedrijven.  Dat was de aanzet voor het concept van dit unieke boek.

De boeken die uitgegeven worden door het Nationaal Jenevermuseum zijn steeds mooi en verzorgd.  Er wordt veel aandacht besteed aan de kwaliteit, de creatieve vormgeving en de illustraties. 

Een pluim voor het Jenevermuseum van Hasselt om zoveel partners te motiveren om samen te werken rond jenever en poëzie.

Voor dit boek is een uniek samenwerkingsproject opgezet met de Hogeschool PXL Hasselt, de Universiteit Hasselt, de Bibliotheek Hasselt Limburg, het literair café De Tijd Hervonden in Hasselt, de boekhandel GRIMM in Hasselt, het jenevercafé De Vagant in Antwerpen, het Groot Vleeshuis in Gent, het Poëziecentrum in Gent en het Jenevermuseum Schiedam in Nederland.

  


recensie LD

Tags: Citytrip Hasselt

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: