Wetenschap - educatief   

STERRRENGIDS 2010

STERRRENGIDS 2010

De voorspelbare hemelverschijnselen die zichtbaar zijn in Nederland en België staan in deze Sterrengids 2010. Ze zijn te bekijken met het het blote oog, met een verrrekijker of met de telescoop. Je vindt in deze uitgave de maandoverzichten, de ronde sterrenkaarten, de rechthoekige eclipticakaarten e ... ... Lees meer

VELDGIDS ROOFVOGELS

VELDGIDS ROOFVOGELS

Op het eerste zicht lijken roofvogels op andere vogels. Maar de jacht op prooien, levende zowel als kadavers, vereist een aangepaste anatomie. Merkbare verschillen met andere vogels zijn de vorm van de snavel, de naakte huidpartijen, de ogen, de vleugels en de staart. Denk maar aan de gier. Zijn naa ... ... Lees meer

ANATOMISCHE ATLAS

ANATOMISCHE ATLAS

Het menselijk lichaam blijft een mens een leven lang boeien. Vanaf de eerste schoolklas, tijdens de latere studies en ook in het alledaagse leven is de anatomie van ons lichaam een interessant gegeven. Het is goed het eigen lichaam te kennen vooraleer aan zware trektochten en intensieve sporten te b ... ... Lees meer

Tags: Atlas

OCEANEN

OCEANEN

In deze joekel van een boek komen alle aspecten van de oceanen aan bod. Zowel de oceaanmilieus met haar poolzeeën, ondiepe zeeën, kustvorming en oceaanbodem, als het leven in de oceanen met haar planten en dieren. Verder vind je uitgebreide informatie over de geologie, de invloed die de zee en het k ... ... Lees meer

ONTSTRESSEN ACHTER HET STUUR

ONTSTRESSEN ACHTER HET STUUR

Als je op vakantie vertrekt dan neem je veel de auto. Soms kom je in files terecht. Uren staan aanschuiven, uren in een houding zitten waarin je anders nooit zolang zit, uren rijden op wegen die je niet kent, uren rijden met kinderen in de wagen die ongeduldig worden. Het lijkt mij toch niet ideaal ... ... Lees meer

HANDBOEK VOGELS IN NEDERLAND

HANDBOEK VOGELS IN NEDERLAND

Tijdens mijn vele fietstochten en wandelingen constateer ik dikwijls hoe weinig ik van de natuur weet. Het Handboek Vogels van Nederland is een goede aanzet om hier iets aan te doen. Het opzet van dit boek is om alle 286 in Nederland voorkomende vogels te bespreken, gaande van de broedvogels én de a ... ... Lees meer

Tags: Natuur

IJSTIJD

IJSTIJD

Bijna iedereen is er nu eindelijk van overtuigd dat onze aarde aan de vooravond staat van een klimaatverandering. In het verleden zijn er talrijke klimaatveranderingen geweest, meestal extremer dan wat de aarde nu te wachten staat. Een belangrijk verschil tussen de komende klimaatverandering en die ... ... Lees meer

KIJKEN NAAR DE STERREN

KIJKEN NAAR DE STERREN

Ook om naar de sterren te kijken moet je reizen. Om alle sterrenbeelden te zien moet je van het noordelijke naar het zuiderlijke halfrond of vice versa. Daarnaast kun je ook reizen naar plekken die veel minder overbelicht zijn dan onze contreien, naar plaatsen waar maans- of zonsverduisteringen kunn ... ... Lees meer

GENT ... STEENGOED

GENT ... STEENGOED

De stad Gent staat vol met prachtige bouwwerken uit uiteenlopende tijden, waarin natuursteen meestal een belangrijke rol speelt. Daarnaast vind je nog tal van andere toepassingen van natuursteen: als vloerbedekking, bij de bouw van bruggen, onder de vorm van ornamenten en zelfs als kanonskogel. De a ... ... Lees meer

EVOLUTIELEER VOOR DUMMIES

EVOLUTIELEER VOOR DUMMIES

Je moet geen Darwin zijn om tijdens je reizen kleinere of grotere verschillen vast te stellen tussen verwante soorten dieren of planten. Bijna overal waar je komt vind je dieren of planten die op een of andere wijze een beetje doen denken aan iets dat je kent van thuis. Dergelijke verwantschappen en ... ... Lees meer

VERGETEN ERFENIS

VERGETEN ERFENIS

Vooral sinds de middeleeuwen en werd er vanuit gegaan dat de wortels van onze Westerse cultuur terug gingen tot de Grieken en vooral de Romeinen. Vanaf het begin van de 18de eeuw kwam deze visie met nog meer nadruk aan bod. Daarmee werden andere invloeden op onze cultuur schromelijk onderschat, om h ... ... Lees meer

IEP OF OLM

IEP OF OLM

Iep bij de Nederlanders of olm bij de Vlamingen, het gaat om dezelfde boom die veelvuldig opduikt in het landschap en in het stedelijk straatbeeld. Omwille van zijn alomtegenwoordigheid, maar meer nog omwille van de vele nuttige toepassingen van de boom heeft zien we hem als degene di ... ... Lees meer

ATLAS VAN DE DAGELIJKSE WERELD

ATLAS VAN DE DAGELIJKSE WERELD

Deze "atlas" bevat een hoop data over wat de landen op onze aarde voortbrengen, presteren, consumeren, verbruiken, in- en uitvoeren, te veel of te weinig hebben, uitgeven, ... Tegelijkertijd krijg je ook een beeld van de welvaart, de opleidingsgraad, de gezondheidstoestand, de bevolkingstoestand, de ... ... Lees meer

Het lied van de Dodo

Het lied van de Dodo

De dodo, die enigszins leek op een meer dan uit de kluiten gewassen kalkoen en die in de 16de eeuw haar laatste adem uitblies op het eiland Mauritius, staat symbool voor de vele dieren die in dit boek onder ogen van onderzoekers komen. Het is onmogelijk de inhoud van dit verbazende boek in ... ... Lees meer

DE WIJSHEID VAN VOGELS

DE WIJSHEID VAN VOGELS

Een “geschiedenis van de ornithologie”, bovendien gebundeld in ruim vierhonderd pagina’s, leek me niet meteen het meest bevlogen onderwerp om enkele dagen van de donkerste periode van het jaar te overbruggen. Een vooroordeel van jewelste zo bleek achteraf. Iets waarmee recensenten ... ... Lees meer