Wetenschap - educatief   

ATLAS VAN DE DAGELIJKSE WERELD

ATLAS VAN DE DAGELIJKSE WERELD

Deze "atlas" bevat een hoop data over wat de landen op onze aarde voortbrengen, presteren, consumeren, verbruiken, in- en uitvoeren, te veel of te weinig hebben, uitgeven, ... Tegelijkertijd krijg je ook een beeld van de welvaart, de opleidingsgraad, de gezondheidstoestand, de bevolkingstoestand, de ... ... Lees meer

Het lied van de Dodo

Het lied van de Dodo

De dodo, die enigszins leek op een meer dan uit de kluiten gewassen kalkoen en die in de 16de eeuw haar laatste adem uitblies op het eiland Mauritius, staat symbool voor de vele dieren die in dit boek onder ogen van onderzoekers komen. Het is onmogelijk de inhoud van dit verbazende boek in ... ... Lees meer

DE WIJSHEID VAN VOGELS

DE WIJSHEID VAN VOGELS

Een “geschiedenis van de ornithologie”, bovendien gebundeld in ruim vierhonderd pagina’s, leek me niet meteen het meest bevlogen onderwerp om enkele dagen van de donkerste periode van het jaar te overbruggen. Een vooroordeel van jewelste zo bleek achteraf. Iets waarmee recensenten ... ... Lees meer

ZELF KORANLEZEN

ZELF KORANLEZEN

De Koran roept vragen op en kan zorgen voor discussies, zowel bij moslims als bij niet-moslims. Bovendien is de Koran is niet de enige bron van richtlijnen en inspiratie voor moslims. Daarnaast zijn er ook nog de andere gezaghebbende islamitische teksten: de traditieverzamelingen (hadith), de sharia ... ... Lees meer

VAN SPITSBERGEN NAAR SURINAME

VAN SPITSBERGEN NAAR SURINAME

Bij uitgeverij Atlas verscheen deze omvangrijke bundel reisverhalen van Nederlandse ontdekkingsreizigers en onderzoekers. De nadruk ligt vooral op het natuurhistorische aspect. Dit was in de 19de en het begin van de 20ste eeuw een bloeiend genre binnen de reisverhalen. Bij de samenstelling zijn geen ... ... Lees meer

AU RAS DE L'EAU

AU RAS DE L'EAU

Moerassen vormen een biotoop die niet zo dikwijls aan bod komt in toeristische en aanverwante uitgaven. Toch gebeuren er aan de rand, aan de oppervlakte en dieper in het moeras allerhande activiteiten die een nadere kennismaking, alvast op papier, beslist verdienen.   Voor een goed begrip overl ... ... Lees meer

DE AARDE MORGEN

DE AARDE MORGEN

Iedereen is erover geïnformeerd dat de gletsjers afsmelten, dat de omvang van het Poolijs vermindert, dat de gemiddelde temperaturen stijgen en dat het weer vooral het afgelopen decennium vreemde kuren uithaalde. De grote meerderheid van de onafhankelijke wetenschappers gaan akkoord met en waar ... ... Lees meer

BETEN EN STEKEN

BETEN EN STEKEN

Een handige gids om mee te nemen op reis of om thuis onder bereik te houden. Niettegenstaande onze hygiënische leefgewoonten en technische vooruitgang worden we nog dikwijls geplaagd door insecten. Vooral wie veel tijd doorbrengt in de natuur of op reis gaat naar exotische bestemmingen is een p ... ... Lees meer

EUROPE'S LIVING LANDSCAPES

EUROPE'S LIVING LANDSCAPES

Wat doen we met onze landschappen en waar willen we ermee heen, dat zou bijzonder beknopt samengevat een van de belangrijkste vragen kunnen zijn die de auteurs van deze uitgave zich stellen. Het landschap is immers een van de belangrijkste goederen van de mens, al realiseren we ons dat al te zelden. ... ... Lees meer

ATLAS VAN DE AARDE

ATLAS VAN DE AARDE

Vooral de voorbije decennia evolueerde de menselijke kennis in sneltreinvaart, ook die over onze eigen planeet. Dit boek helpt de geïnteresseerde lezer om zijn of haar kennis hier en daar wat bij te spijkeren. De auteur maakt daarvoor veelvuldig gebruik van prachtig fotomateriaal en andere illu ... ... Lees meer

THE MEGALITHIC MONUMENTS OF BRITAIN AND IRELAND

THE MEGALITHIC MONUMENTS OF BRITAIN AND IRELAND

Steencirkels, dolmen, grafheuvels, aarden omwallingen en andere getuigen van megalithische aard blijven geïnteresseerden aanspreken en bezoekers trekken. In deze uitgave worden aan behoorlijk pakket van dergelijke monumenten van dichterbij bekeken, zeg maar door een wetenschappelijke bril. &nbs ... ... Lees meer

PERSPECTIEVEN OP HET LANDSCHAP

PERSPECTIEVEN OP HET LANDSCHAP

Vandaag krijgt het landschap meer aandacht dan ooit. Misschien wel omdat het op bepaalde plaatsen meer dan ooit bedreigd is. De aandacht gaat dan ook gepaard met toenemende bezorgdheid. Toch bevatten talloze landschappen nog voldoende informatie om ze te “lezen”. Deze uitgave wil daarvoo ... ... Lees meer

NIEUWE PLANTENGIDS VOOR ONDERWEG

NIEUWE PLANTENGIDS VOOR ONDERWEG

Ga je op reis en wil je onderweg de planten op naam brengen? Dan kun je in deze Nieuwe Plantengids van Tirion Natuur terecht. Je vindt er meer dan 1150 plantensoorten - inclusief grassen, bomen en struiken - die in Nederland, België en elders in Europa voorkomen. Het bijzondere aan deze gids is ... ... Lees meer

VOGELS

VOGELS

Dit vogelboek van Tirion Natuur begint waar de meeste andere boeken eindigen. Het bespreekt zowat alle onderwerpen over de wondere vogelwereld die je kunt bedenken. Zowel de evolutie, de bouw, het gedrag, de zintuigen, de migratie, de balts en het broedgedrag, kortom alle facetten die met vogels te ... ... Lees meer

RELICTA 1

RELICTA 1

In deze uitgave van het twee jaar geleden opgerichte “Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed” verschijnen zowel archeologische artikels als bijdragen op vlak van monumenten en landschappen.   Een van de meest tot voorbeeld strekkende artikels in deze uitgave is dat over het  ... ... Lees meer