Wetenschap - educatief   

ONS BREIN

ONS BREIN

Chris Frith vertelt in één … twee … drie … delen wat de hersenen zijn en wat ze met ons doen.  Aan de hand van veel fotomateriaal en verklarende tekeningen wordt duidelijk gemaakt hoe onze grijze massa werkt, hoe haar cruisecontrol is ingesteld en hoe dit apparaat ons dikwijls in het ootje neemt.   ... ... Lees meer

LIMBURGS ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK

LIMBURGS ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK

De herkomst van woorden ontdekken, hun evolutie ontrafelen, hun verschillende betekenissen onderzoeken, ... Taal is en blijft fascinerend. In deze uitgave bekijkt de auteur een groot pakket woorden uit de dialecten uit zowel hyet Nederlandse als het Vlaamse Limburg. Opmerkelijk soms hoe groot de ver ... ... Lees meer

ALLE VOGELS VAN EUROPA

ALLE VOGELS VAN EUROPA

430 soorten vogels die men in Europa kan aantreffen worden beschreven in dit boek.  Hun indeling in dit werk is bepaald door de breed geaccepteerde ‘wetenschappelijke’ volgorde van vogels.  De positie van een vogel in die volgorde geeft aan hoe nauw ze verwantschap zijn.  De soorten worden gepresent ... ... Lees meer

VLEERMUIZEN

VLEERMUIZEN

Een eeuw intensief onderzoek naar nieuwe soorten van vleermuizen leert ons hoe weinig we tot nog toe van deze dieren weten.  Er valt nog heel wat te ontdekken over het gedrag, de biologie en de biogeografie van deze nachtdieren.  Dit boek bevestigt de noodzakelijkheid om de bestaande kenni ... ... Lees meer

Tags: Natuur

ARCHEOLOGISCHE PARELS VAN DE VELUWE

ARCHEOLOGISCHE PARELS VAN DE VELUWE

De Veluwe, een van Nederlands mooiste en bovendien redelijk ongeschonden landschappen, krijgt in deze prachtige uitgave vooral archeologische aandacht. Het gebeurt niet vaak dat de archeologie van een landschap zoveel terechte aandacht krijgt. Alle aandacht gaat hier naar de evolutie van het landsch ... ... Lees meer

MINERALEN

MINERALEN

Patrick Dordier en Hugues Leroux slagen erin om in amper drie hoofdstukken én een aanhangsel duidelijk te maken wat in feite mineralen zijn. Hoofdstuk 1 behandeld de algemene karakteristieken van de mineralen. Het opvallende in dit hoofdstuk is dat er slechts 7 kristalstelsels nodig zijn om al de st ... ... Lees meer

HET GROTE LANDSCHAPSBOEK

HET GROTE LANDSCHAPSBOEK

Weinig mensen, laat staan auteurs, hebben zulk een felle en innige band met landschappen als Willem van Toorn. Niet alleen "leest" en begrijpt hij landschappen, hij kan hun uiterlijk en hun wezen ook vatten in uitermate fraaie beschrijvingen. Uit zijn sterke band met landschappen vloeit ook zijn ver ... ... Lees meer

TRIBE

TRIBE

In de berichtgeving die ons dagelijks via allerhande kanalen overspoelt is er vaak sprake van met uitsterven bedreigde diersoorten. Terecht. Maar wat met de uitstervende volkeren? Niet alleen een volk verdwijnt, bovendien hun ganse cultuur en hun tradities. Het aantal van dergelijke volkeren is beho ... ... Lees meer

DE KRACHT VAN KENNIS

DE KRACHT VAN KENNIS

Het in vroegere tijden hunkeren naar kennis wordt vandaag wetenschap genoemd.  Vanaf de eerste gedachte is alles doorspekt met filosofische vooringenomenheid, machtspositie en geld.  Vierhonderd jaar voor Christus is door Aristarchus reeds geweten dat de zon het middelpunt is van ons zonnestelsel.  ... ... Lees meer

HÉT BREINBOEK

HÉT BREINBOEK

Dit prachtig geïllustreerd boek legt op een zéér eenvoudige manier uit hoe het crisiscentrum, dat ons brein is, het volledige lichaam, gevoelens, karakters en gedragingen stuurt.  Allereerst wordt er een kleine evolutie geschetst over de wetenschap op het vlak van de hersenen, over het brein als org ... ... Lees meer

NIEUWE GETALLENSTELSELS

NIEUWE GETALLENSTELSELS

In het voorwoord beweert de schrijver dat voorkennis van de middelbare school voldoende is om door het boek te wandelen.  Dat betwijfel ik.  Het is meer dan dertig jaar geleden dat ik op de schoolbanken zat en ondertussen gebruik ik enkel nog de hoofdbewerkingen.  Het valt me op dat de moderne wisku ... ... Lees meer

DE GROTE PADDENSTOELENGIDS VOOR ONDERWEG

DE GROTE PADDENSTOELENGIDS VOOR ONDERWEG

Paddenstoelen hebben zo’n beetje weg van hekserij en zijn daarom misschien minder aantrekkelijk voor Jan en alleman. De grote paddenstoelengids bespreekt meer dan 1.000 paddenstoelen.  Eerst leer je hoe je naar paddenstoelen moet kijken en waar je ze kan vinden.  Twee stappen die je helpen in het de ... ... Lees meer

Tags: Natuur

DIEREN EN PLANTEN

DIEREN EN PLANTEN

Deze veldgids, een herwerkte uitgave van de tweede editie 2005, is een echte bijbel voor de wandelaar die geïnteresseerd is in het kijken naar dat wat de natuur hem of haar te bieden heeft.  De beschrijving van de dieren en planten begint, indien ze bestaat, met een Nederlandstalige naam en daaronde ... ... Lees meer

Tags: Natuur

101 ROMANTISCHE REIZEN

101 ROMANTISCHE REIZEN

Op zoek naar een cadeautje voor onder de kerstboom? Dan hebben we een ideetje. Dit boekje van 12 x 15,5 cm met harde kaft en 300 bladzijden dik, lijkt op een doosje en voelt ook zo aan. Het bevat 101 ideeën voor een romantisch reisje, zowel kortbij als ver weg. Je trekt naar alle continenten op zoek ... ... Lees meer

BEELDWOORDENBOEK NEDERLANDS - TURKS

BEELDWOORDENBOEK NEDERLANDS - TURKS

Een beeld vertelt nog altijd meer dan duizend woorden en dat geldt ook voor een woordenboek. Bij de klassieke Germaanse en Romaanse talen kan je je nog behelpen met de uitspraak zoals die genoteerd staat, maar bij Turks en natuurlijk ook bij Arabisch wordt dat al veel moeilijker. Met beelden erbij z ... ... Lees meer