Wikipedia
 

HET ENERGIELANDSCHAP

HET ENERGIELANDSCHAP

Reglmatig wordt er geprotesteerd als om redenen van energiewinning of -transport het landschap aangetast wordt, bijvoorbeeld bij de zoveelste aanslag op een natuurgebied, bij het aanleggen van een pijpleiding doorheen Alaska, de bouw van windmolens in onze achtertuin, ... Terecht is er protest, maar ... ... Lees meer