Meetjesland
 

FEEST

FEEST

Van feesten houden we, dat illustreert dit boekje nog maar eens. Deze uitgave is weliswaar specifiek gericht op feestelijkheden in het Meetjesland, maar de auteurs schetsen telkens een algemeen kader bij iedere uiting van feesten. Eerst wordtvooraan in het boekje geschetst hoe feesten passen in onze ... ... Lees meer