Eerste Wereldoorlog
   

KLEINE DORPEN IN DE GROOTE OORLOG

KLEINE DORPEN IN DE GROOTE OORLOG

De auteur bezorgt zijn lezers een uitvoerig overzicht van het oorlogsgebeuren in de drie dorpen die vandaag samen Halen uitmaken. Als toemaatje bij dit uitvoerig geïllustreerd boek vindt de lezer achteraan ook nog een dvd met daarop een resem oude foto's, enkele interviews en zelfs een filmpje met a ... ... Lees meer

OORLOGSDAGEN

OORLOGSDAGEN

Behoorlijk wat Vlamingen hielden een of andere vorm van dagboek bij tijdens de Eerste Wereldoorlog, zowel vooraanstaande figuren als de man of de vrouw in de straat. Pieter Serrien las talloze van deze dagboeken en selecteerde tenslotte fragmenten van 32 dagboekschrijvers voor deze uitgave. Het zijn ... ... Lees meer

BESTEMMING FRONT

BESTEMMING FRONT

Deze rijkelijk van interessant fotomateriaal voorziene uitgave mag je opdelen in 3 belangrijke hoofdstukken. Ongeveer de helft van de aandacht gaat effectief naar de oorlogsvoering per spoor met nadruk op WO I. De andere helft van de pagina's is verdeeld over de opkomst van het spoortransport voo ... ... Lees meer

ANTWERPSE FORTEN 1914

ANTWERPSE FORTEN 1914

Met de herdenking van WOI is het aantal publicaties ondertussen hoog opgelopen. Een van de betere uitgaven is ongetwijfeld dit lijvig boek dat tot stand kwam door de samenwerking van Uitgeverij Lannoo en het Simon Stevin Vlaams Vestingbouwkundig Centrum. Antwerpse forten 1914 brengt het verhaal van ... ... Lees meer

DE IJZERTOREN

DE IJZERTOREN

De hoofdmoot van deze stevige uitgave heeft betrekking op de geschiedenis van de IJzertoren en van de vele IJzerbedevaarten die aan de voet ervan doorgingen. Natuurlijk komen ook de Vlaamse helden aan bod die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden en van wie de stoffelijke resten er bewaard worde ... ... Lees meer

1914-1918 OORLOG ZONDER EINDE

1914-1918 OORLOG ZONDER EINDE

Steeds moeilijker wordt het om een boek over de Eerste Wereldoorlog te maken met een invalshoek die aanspreekt. Zoveel uitgaven belichten een of ander deelaspect van die vreselijke oorlog: de belevenissen van een individu, de strijd in een bepaalde stad of regio, de gebeurtenissen in een specifieke ... ... Lees meer

DE GROOTE OORLOG 1914-1918 GROOT-NIEUWERKERKEN

DE GROOTE OORLOG 1914-1918 GROOT-NIEUWERKERKEN

Wat gebeurde er in Nieuwerkerken voor, tijdens en na WOI? Welke invloed had de oorlog op het dagelijks leven van deze dorpsgemeenschap?  Aan de hand van de notities van het gemeentebestuur en een plaatselijke onderwijzer tracht Luc Schepens, bestuurslid van de Heemkring Nieuwerkerken, een antwoo ... ... Lees meer

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

LIMBURG IN DE EERSTE WERELDOORLOG: DE OORLOGSDAGBOEKEN VAN NICOLAAS THEELEN

Vorige zomer verschenen in Het Belang van Limburg, voor de derde keer, stukjes uit de oorlogsdagboeken van Nicolaas Theelen.  Telkens, bij belangrijke herdenkingsmomenten, worden deze waardevolle getuigenissen van de Eerste Wereldoorlog terug in de kijker gezet. Nicolaas Theelen was een drukker ... ... Lees meer

WANDELEN LANGS DE STELLING VAN ANTWERPEN

WANDELEN LANGS DE STELLING VAN ANTWERPEN

Niettegenstaande de Eerste Wereldoorlog aan hen voorbijging hebben de Nederlanders toch aandacht voor wat dit debacle bij ons teweegbracht. Zo verscheen bij de uitgeverij met die ietwat ongewone naam ‘Gegarandeerd onregelmatig’ een wandelgids met als thema de Stelling van Antwerpen, 100 jaar na de G ... ... Lees meer

OORLOG EN TERPENTIJN

OORLOG EN TERPENTIJN

Een bijou in het woud van de vele uitgegeven boeken over de Grote Oorlog is dit werk van Stefan Hertmans.  Op een diepgevoelige en emotievolle wijze verhaalt de kleinzoon het levensverhaal van zijn grootvader.  Jaren geleden ontving de schrijver een aantal schriftjes van de oudere man. In deze ca ... ... Lees meer

DE SLUISWACHTER VAN DE IJZER

DE SLUISWACHTER VAN DE IJZER

De onderwaterzetting van de IJzervlakte einde oktober 1914 was één van de bepalende factoren van de Eerste Wereldoorlog. De oprukkende Duitse legermacht werd gestuit en de weg naar Noord-Frankrijk en Groot-Brittannië werd in hoge mate versperd. Vier jaar lang werd er een loopgravenoorlog uitgevochte ... ... Lees meer

DE GROOTEN OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES

DE GROOTEN OORLOG IN BRUSSELSE STRAATLIEDJES

Een volk uit zijn verzet tegen bezetting en overheersing op diverse wijzen. Straatliedjes is slechts één vorm daarvan, maar wel een die een zeer grote groep medeburgers aanspreekt. Afgaand op de verzameling van dergelijke liedjes waren de Brusselaars erg creatief tijdens de duistere jaren van de Eer ... ... Lees meer

STILLE STEDEN VAN FLANDERS FIELDS

STILLE STEDEN VAN FLANDERS FIELDS

"Stille velden van Flanders Fields" omvat 2 boeken: een hard cover boek om thuis rustig te lezen en een wat handzamere bezoekersgids voor onderweg. Beide bevatten alle militaire begraafplaatsen in de provincie West-Vlaanderen, netjes gerangschikt naar herkomst: Britse Gemenebest, Duitsland, België, ... ... Lees meer

KASTEELDOMEINEN

KASTEELDOMEINEN

Net als op tal van andere plaatsen werden er eeuwenlang kastelen gebouwd in de zuidelijke Westhoek. Rijke lieden vermeiden er zich in hun prachtige gebouwen, omgeven door tuinen en ander groen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog kregen de kastelen een andere bestemming. Velen dienden als hoofdkwartier v ... ... Lees meer

AUGUSTUS 1914 - BELGIË OP DE VLUCHT

AUGUSTUS 1914 - BELGIË OP DE VLUCHT

Nadat Duitsland op 4 augustus 1914 België binnenvalt, en ook elders in Europa de strijd losbarst, wordt het leven van miljoenen mensen plots overhoop gegooid. Velen van hen krijgen te maken met ongehoorde brutaliteiten gaande van moedwillige brandstichting over verkrachting tot executie van burgers. ... ... Lees meer