DE INNAME VAN TIENEN 1635


Book DE INNAME VAN TIENEN 1635
 • Auteur:
 • ISBN: 9789401918480
 • Type: Paperback
 • Bladzijden: 239
 • Categorie: Geschiedenis en erfgoed
 • Richtprijs: € 24,50
 • Taal: Nederlands
 • Datum: 3/11/2023
 • Recensent: LD
 • Uitgeverij: Omniboek
 • Verdeeld door: VBK
 • Kopen - prijs vergelijken:
 • DE INNAME VAN TIENEN 1635 Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
 • DE INNAME VAN TIENEN 1635 Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

Een gebeurtenis of een periode uit het verre verleden beschrijven, dat gebaseerd is op primair bronnenmateriaal, heeft altijd een streepje voor.  Het geeft blijk van doorzetting tot onderzoek en ernstige benadering van een thema.  De taak van een onderzoeker is om een verhaal zo objectief mogelijk te brengen.  Staf Thomas, voormalig stadsarchivaris van Tienen, is zo’n onderzoeker. Hij vertelt over ‘De inname van Tienen’, een héél belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van deze grensstad. Tienen lag in 1635 op een knooppunt van  verschillende ‘grenzen.  Geografisch lag het op de grens van Hageland en Haspengouw.  Taalkundig lag het op de Nederlandse-Franse taalgrens. De belangrijkste grens was de landsgrens van Brabant, als deel van de Zuidelijke Nederlanden, met het prinsbisdom Luik.

De schrijver schept een beeld van het 16e- en 17e-eeuwse Tienen door de stad in haar historische context te plaatsen.  Hij beschrijft de plunderingen door de hertog van Gerle uit de Verenigde Provinciën, en de Spaanse troepen van Karel V, Filips II en Hertog Alva.  In juni 1635 kreeg Tienen de genadeslag. En dit door de legers van Frederik Hendrik van Oranje en de Franse troepen. Aan de vooravond van de inname stuurde de Republiek (de Noordelijke Nederlanden) erop aan om de Zuidelijke Nederlanden te verdelen tussen henzelf en de Franse kroon. En dit volgens de Nederlands-Franse taalgrens. Die alliantie werd besloten met een verdrag op 11 april 1635.

Plunderingen, brandstichtingen en mishandelingen van de burgers, tijdens de wrede inname van Tienen, worden in deze uitgave gereconstrueerd. En dit aan de hand van verslagen, pamfletten en egodocumenten, van zowel geestelijken als burgers, en documenten uit de stadsadministratie. Een belangrijke toevoeging op de feiten zijn de verhalen vanuit de perceptie van de tijdsgenoten en hun herinneringen achteraf. Frequent laat de schrijver de ooggetuigen zelf aan het woord door delen uit hun Oudnederlandse egodocumenten over te nemen. Het lezen ervan heeft een aangrijpend effect. Zoals de notities van de geestelijke Anna Wielant waarin ze vertelt over hetgeen zij gezien, gevoeld en beleefd heeft tijdens de Tiense furie of plundering. Of de ‘voetnoot’ over de nieuwsgierige Leuvense universiteitsstudenten die het leven lieten.

De bijlagen in het boek zijn even interessant om te lezen als het verhaal zelf. Het bevat onder meer een lijst van de Oudnederlandse pamfletten, de noten bij elk hoofdstuk, de diverse bronnen en de bibliografie. Het werk is verlucht met prenten, etsen, gravures, schilderijen en geografische kaarten.

Een ernstig boek met persoonlijke verhalen die binnen komen! 

  


Ondertitel: "Het drama van de grensstad".

Tags: Geschiedenis

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: