Zondagsboeken   

DESTINATION ART

DESTINATION ART

Kunstwerken kunnen aanleiding zijn voor een reis, meestal moet je ervoor naar een museum, naar een religieus gebouw, naar .... Of je kunt wachten tot een rondreizende tentoonstelling kunstwerken in een grotere stad in je buurt brengt. De kunstwerken die in dit boeiende boek voorgesteld en besproken ... ... Lees meer

HET PERFECTE REISVERHAAL

HET PERFECTE REISVERHAAL

Wanneer je terugkomt van een reis wil je daar vaak graag over vertellen tegen collega’s, vrienden of buren, vooral dan wanneer die reis bijzonder mooi, apart of spannend geweest is. Het overtroeven van anderen, die ook een bijzonder reisverhaal hebben, speelt daarin een niet onbelangrijke rol. ... ... Lees meer

NAAR TIBET

NAAR TIBET

Boeken over Tibet hebben terecht vaak aandacht voor de landschappelijke pracht van het land, voor de harde communistische bezetting, voor de wat enigmatische figuur van de Dalai Lama, voor het moeilijke reizen door deze niet zo toegankelijke regio en daarnaast ook voor de mystiek die het land, zijn ... ... Lees meer

DE SIRENEN VAN BAGDAD

DE SIRENEN VAN BAGDAD

Wat brengt een doodgewone, brave jongeman van de Iraakse boerenbuiten ertoe om te gaan moorden in Bagdad? Er kunnen tal van beweegredenen zijn: haat tegen de brutale bezetters uit de USA, godsdienstig fanatisme, wraakgevoelens om doden in de familiekring en onder kennissen, … Maar er zijn er n ... ... Lees meer

DE FLUWELEN BIJL

DE FLUWELEN BIJL

In de winter van 1866 worden er in Sint-Petersburg enkele vreemde moorden gepleegd. De procureur wil niets liever dan de zaak zo snel mogelijk klasseren; het gaat toch maar om mensen zonder aanzien. De onderdanige maar volhoudende politie-inspecteur Porfiri Petrovitsj denkt er anders over en probeer ... ... Lees meer

CULTUURTOERISTISCHE VAN DALE

CULTUURTOERISTISCHE VAN DALE

Sla je een reisgids, een museumcatalogus, een boek over geschiedenis of een kunstboek open, je treft wel spoedig een woord dat je niet helemaal kan thuisbrengen. Hetzelfde kan je overkomen bij een bezoek aan een historisch waardevol gebouw, een museum of een tentoonstelling. Veel van de vraagtekens ... ... Lees meer

UW GELD OF UW KAARTJE

UW GELD OF UW KAARTJE

Het lijkt wel een modetrend dat websitebeheerders hun content in een boek gieten. Dit werk is gerealiseerd door Freek Dijkstra die honderden uitspraken, moppen, verhalen en anekdotes heeft verzameld via Omroephumor.nl. Ze handelen allemaal over uitspraken van treinbegeleiders, omroepers en machinist ... ... Lees meer

VLAAMSE PRIMITIEVEN: DE MOOISTE TWEELUIKEN

VLAAMSE PRIMITIEVEN: DE MOOISTE TWEELUIKEN

De aanwending van tweeluiken of diptieken is al veel ouder dan de tijd van de Vlaamse Primitieven en is ook niet beperkt tot de schilderkunst, maar werd ook in andere kunstdomeinen aangewend. Maar het is wel zo dat het schilderen van diptieken een hoogtepunt kende tijdens de bloeitijd van de Vlaamse ... ... Lees meer

Ararat

Ararat

Ararat is een berg die iedereen aanspreekt. Zowel gelovigen van diverse godsdiensten als ongelovigen stellen belang in de mythische ark die daar zou gestrand zijn na de zondvloed. Tallozen hebben gezocht naar enige glimp van bestaan van de ark, hier en elders. Niemand kan met stelligheid beweren dat ... ... Lees meer

WITTEBROOD IN RODE WIJN

WITTEBROOD IN RODE WIJN

De grote filosoof Erasmus schreef weliswaar onder meer “Lof der Zotheid”, maar wordt toch algemeen bekeken als een strenge en ascetische man. Misschien dragen zijn afbeeldingen daartoe bij? Diana Dubois bekijkt hem in haar tweede literaire kookboek vanuit een totaal andere invalshoek, di ... ... Lees meer

ZONEN VAN DE VEROVERAARS

ZONEN VAN DE VEROVERAARS

Hugh Pope ging op zoek naar de afstammelingen van de nomadische soldaten die in een ver verleden het Byzantijnse Rijk veroverden. Natuurlijk reisde hij daarvoor rond in het huidige Turkije, waar hij lange tijd woonde, maar hij trok ook naar tal van voormalige Sovjetstaten, naar China en natuurlijk o ... ... Lees meer

MADE IN CHINA

MADE IN CHINA

De veranderingen in China gebeuren in een zeer hoog tempo. Insiders hebben het moeilijk om enigszins een overzicht te behouden van de nieuwe ontwikkelingen. Wat de toekomst zal brengen voor China en wat daarvan de eventuele gevolgen zullen zijn voor de rest van de wereld is bijzonder moeilijk in te ... ... Lees meer

Mijn Italië

Mijn Italië

Alles in dit boek staat in verband met Italië, de auteur is er ook vaak geweest. Toch gaat dit boek niet over fraaie monumenten, lekker eten en drinken, prachtige landschappen, la dolce vita of zonnige stranden. De auteur genoot hiervan wellicht ook, maar zijn verhalen, essays eigenlijk, zijn e ... ... Lees meer

Het uur van de rebellen

Het uur van de rebellen

Waar gebeurde feiten, zeg maar een jarenlange bloedige en wreedaardige machtsstrijd, vormen het basismateriaal en het uitgangspunt voor deze nieuwe roman van Lieve Joris. De lezer krijgt zicht van binnen uit op de oorlog tussen aanhangers van Mobutu en Kabila en de strijd die nadien bleef voortduren ... ... Lees meer

Atlas

Atlas

Op geregelde tijden verschijnt bij uitgeverij Atlas een verzamelboek met verhalen, voorpublicaties en interviews van de verschillende auteurs uit het Atlasfonds. De nieuwe bundel literaire non-fictie voor 2006-2007 bevat een aantal interessante en hoogst leesbare onderwerpen. Verwacht geen thematisc ... ... Lees meer