HET HEMELS MANDAAT


Book HET HEMELS MANDAAT
 • Auteur:
 • ISBN: 9789058266774
 • Type: Hardback
 • Bladzijden: 601
 • Categorie: Geschiedenis en erfgoed
 • Richtprijs: € 49,50
 • Taal: Nederlands
 • Datum: 21/04/2010
 • Recensent: RD
 • Uitgeverij: Davidsfonds
 • Kopen - prijs vergelijken:
 • HET HEMELS MANDAAT Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
 • HET HEMELS MANDAAT Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

Ruim tweeëntwintig eeuwen geleden beriep de eerste Chinese keizer zich op "het hemels mandaat" als onderdeel van de legitimatie van zijn regime. Tot in het begin van de 20ste eeuw regeerden achttereenvolgens diverse keizerlijke dynastieën, met klinkende namen als Qin, Han, Tang, Song, Ming en Qing. Genoeg stof voor een goed gevuld boek, maar de auteur vat zijn geschiedenis nog eens acht eeuwen eerder aan.

Dit buitengewoon interessante en overzichtelijke boek bekijkt de Chinese geschiedenis in een veel breder perspectief dan we gewoon zijn van andere werken rond hetzelfde thema. Veelomvattend, is een goede uitdrukking om te omschrijven hoe de auteur deze geschiedenis aanpakt. Hij besteed veel aandacht aan de invloed van het buitenland op achtereenvolgende regimes en vice versa. Tevens bekijkt hij hoe diverse vormen van belastingsinning en uiteenlopende filosofische strekkingen regimes al dan niet overeind houden. Een belangrijke rol is weggelegd voor uiteenlopende vormen van "ambtenarenexamens", die al van in de 9de eeuw in voege zijn en regelmatig de werking van regimes beïnvloeden.

Herhaaldelijk wijst de auteur er op dat zijn visie en die van andere Westerse historici niet overeenstemt met de klassieke Chinese en maakt hij duidelijk waarin die verschillen bestaan. Tegelijkertijd toont hij aan hoe belangrijke filosofische werken soms achteraf aangepast worden om de activiteiten van een regime te ondersteunen of legitimeren.

Natuurlijk kan je in zeshonderd pagina's niet alle aspecten van drie millenia geschiedenis van een enorm land als China uit de doeken te doen. Toch slaagt de auteur er op schitterende wijze in om de lezer een zeer breed, coherent en panoramisch beeld te tonen van een complexe geschiedenis.

Ten zeerste aanbevolen voor ieder die China op een of andere wijze wil ontdekken.


Ondertitel: "De geschiedenis van het Chinese keizerrijk".

Tags: Geschiedenis, Vakantie China

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: