DE FRANSCHE OVERHEERSING IN BELGIË


Book DE FRANSCHE OVERHEERSING IN BELGIË
  • Kopen - prijs vergelijken:
  • DE FRANSCHE OVERHEERSING IN BELGIË Kopen - prijs vergelijken: Proxis & Azur
  • DE FRANSCHE OVERHEERSING IN BELGIË Kopen - prijs vergelijken: BOL.com

Op slinkse wijze hebben de Fransen in 1792 de Belgen aan zich onderworpen. Met de belofte van vrijheid en een vooruitzicht van een vriendschappelijk buurschap werden de Oostenrijkers verdreven uit het Belgenland. Maar het volk dat zij hadden vrijgevochten werd onder bescherming genomen en onder de Franse voogdij geplaatst.

Kerken, kloosters en abdijen werden vernield, leeggeplunderd en gesloten. Kunstwerken, huizenhoge belastingsgelden, allerhande opeisingen, vee en goederen verdwenen richting Parijs. De 'gesloten of beloken' tijd trad in: kerken aangeslagen, priesters vervolgd en alle religieuze kenmerken verboden. Onze gewesten werden ingedeeld in 9 departementen. Een nieuwe staatsregeling trad in werking met o.a. de scheiding der machten.

De Boerenkrijg, in 1798, was een eerste opstand tegen de Franse overheersing. Ze startte met een eerste samenscholing in Overmere. Twee maanden lang luidde de stormklok over België. In Hasselt werden de Boeren door de Fransen overmeesterd en afgeslacht.

De nieuwe regering, met Bonaparte als Consul in 1799, voerde een meer gematigdere koers. Er kwam een einde aan het beleg en de gedwongen leningen. De kerken werden weer opgesteld en gevangen vrijgelaten. Maar de meeste ambten bleven in Franse handen en de drukpers lag nog steeds aan banden. Het frans bleef de enige officiële taal.

Bonaparte pleegde steeds meer inbreuken op de persoonlijke vrijheid. Zo moesten welgestelden gedwongen verhuizen naar Parijs, jongeren gaan studeren in Frankrijk en huwbare meisjes ter beschikking staan van de Franse huwelijksmarkt.

Een groot deel van Europa was overmeesterd door de Fransen. Door misrekening van Bonaparte en een samenwerking van de bezette bondgenoten werd Bonaparte definitief verslagen te Waterloo. In 1815 ontstond het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden.

De Geschiedkundige Uitgeverij is een schitterende parel in de uitgeverswereld. Dankzij hen kunnen we genieten van dit werk van C. Cortebeeck. Zijn werk werd in 1899 uitgegeven en was bekroond door de Koninklijke Vlaamsche Academie.


ondertitel: (van 1792 tot 1815)

Tags: Geschiedenis, Geschiedkundige Heruitgeverij, Vakantie België

Ontvang als eerste last-minutes en updates direct in je mailbox

E-mail adres*:

Zelf een recensie toevoegen

Naam*:  
E-mail adres*:

Uw recensie*: 
 
Veiligdheidscode: